Akta ZeroStridera

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-███

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pod żadnym pozorem nie wolno uświadamiać podmiotu o fakcie, iż jest on zaklasyfikowany jako obiekt SCP. Należy utrzymywać go w przekonaniu, że jest pełnoprawnym naukowcem Polskiej Filii Fundacji. Może on dowolnie poruszać się po wszystkich strefach do których wolno wchodzić pracownikom o pierwszym poziomie uprawnień. Obiekt jednak musi być cały czas obserwowany przez jednego agenta Fundacji. Na ten moment, głównym zadaniem personelu jest wydobycie od podmiotu jak największej ilości informacji na temat wszelkich znanych mu anomalnych obiektów, mogących istnieć w naszym świecie. W razie wniosku SCP-PL-███ o podniesienie poziomu jego uprawnień, zalecane jest jak najdłuższe odkładanie decyzji. Ponadto, pod żadnym pozorem nie może być ona pozytywna. Rozważa się awansowanie podmiotu i ewentualne zdjęcie desygnacji SCP ze względu na istotne postępy poczynione przez SCP-PL-███ w badaniach nad innymi obiektami.

Opis: SCP-PL-███ to trzydziestodwuletni mężczyzna polskiego pochodzenia. Mierzy on 178 [cm] i waży 72 [kg]. Charakteryzują go czarne włosy i niebieskie oczy. Podmiot nie posiada żadnych znaków szczególnych. Twierdzi on, że nazywa się Krzysztof Rasiewicz i pochodzi z alternatywnego wymiaru, w którym Fundacja nie zdołała zapobiec scenariuszowi klasy XK. Wówczas prawdopodobnie cały Układ Słoneczny został bezpowrotnie zniszczony. Utrzymuje również, że do naszego świata dostał się za pomocą obiektu SCP o identyfikatorze SCP-RP-825, umożliwiającego podróże międzywymiarowe. Uszkodzony przedmiot został poddany analizie i zostały rozpoczęte badania mające na celu dowiedzenie się, czy jego odpowiednik istnieje również w naszym świecie.

Lista obiektów przechowywanych z pomocą podmiotu:

Identyfikator Jakość Ilość wpisów
SCP-PL-023 12 6
SCP-PL-029 17 5
SCP-PL-035 8 4
SCP-PL-078 12 0

Lista dokumentów powiązanych z podmiotem:

Tytuł Jakość Ilość wpisów
Druga Szansa 10 0
Niepewność 6 3
Nadzieja 4 1
Dezorientacja 4 2

Notatka dr █████: Już po krótkiej rozmowie z nim daje się zauważyć, że facet sporo wie o Fundacji. Widać, że w tamtym świecie nie dostał czwartego poziomu uprawnień po znajomości. Musimy bardzo uważać na wszelkie wycieki danych, przynajmniej dopóki nie upewnimy się, że nie jest agentem lub obiektem konspiracyjnym.

Wnoszę o awans na drugi poziom uprawnień, ze względu na duże doświadczenie nabyte podczas pracy w Fundacji z "rodzimego" wymiaru. — dr Rasiewicz 25.09.████
Odrzucono — O5-██ 29.11.████
Awans i zdjęcie desygnacji SCP są obecnie poddawane dyskusji personelu na wyższym szczeblu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported