Are We Cool Yet Hub
ocena: +8+x
ceci.jpg

"Zdradliwość Euclidów"

Are We Cool Yet? to ruch artystyczny powstały na marginesie międzynarodowej awangardy, wywodzący się z wczesnych ruchów surrealistycznych późnego XIX i wczesnego XX wieku oraz rosnącego naukowego zrozumienia i badań anomalności, które zaczęły się rozwijać w tym okresie. (Żeby poznać relację o powstaniu tego ugrupowania, sięgnijcie do konkursowej opowieści "Narodziny Fajności".) Ruch nie posiadał scentralizowanego przewodnictwa lub siedziby, bardzo mało tradycji bądź zjazdów oraz brak oficjalnych ról albo wymagań członkowskich - jedyną rzeczą potrzebną, żeby nazywać siebie członkiem jest tworzenie sztuki, która korzysta, wymaga lub oscyluje wokół anomalnych obiektów, tworów lub zjawisk.

Komórki organizacji AWCY? często przemieszczają się z miejsca na miejsce. Wiele grup jest zorganizowanych w małe saloniki artystyczne prowadzone przez kreatywnych geniuszy lub profesjonalnych krytyków, kiedy inni tworzą zespoły bez jednoznacznego lidera, a jeszcze inni członkowie wolą pracować samodzielnie. Według niektórych nie trzeba nawet wiedzieć, że ruch istnieje, żeby być jego częścią. Skłonność części z tych grup do tworzenia wyraźnych publicznie dzieł sztuki, które powodują śmierć, uraz lub trwały uszczerbek na zdrowiu psychicznym, doprowadziła do potępienia przez niektórych całego stowarzyszenia jako garstki "terrorystów sztuki"; tytuł ten część członków nosi z dumą, niektórzy odrzucają go zupełnie, a pozostali noszą go ironicznie.

Największym i najbardziej widocznym zgromadzeniem artystów AWCY? w jakimkolwiek miejscu lub czasie jest "Sommes-Nous Devenus Magnifiques?", wielka ekspozycja organizowana co dziesięć lat od 1874, podczas której ci "znani" mogą zebrać się, żeby podziwiać i przeanalizować wybrane z najlepszych prac anomalnej sztuki stworzonych przez ostatnią dekadę. Zakwalifikowanie się pracy jest uznawane (przez tych, których obchodzą takie rzeczy) za jedno z największych osiągnięć, które anartysta może osiągnąć w swojej karierze, a członkowie komórek na całym świecie modlą się o to, aby właśnie ich praca została wystawiona.Informacje o twórcach

"Zdradliwość Euclidów" to parodia zawierająca elementy fotografii Keisuke Yamamoto pracy "Untitled 2004" Izumi Kato, oraz obraz "La trahison des images" Rene Magritte. Wszystkie prawa zastrzeżone przez artystów.

Uwaga: SCP-173 to drugorzędne wykorzystanie fotografii dzieła sztuki o nazwie "Untitled 2004", stworzonego przez Izumi Kato. Koncepcja "SCP-173" nie jest w żadnym stopniu związana z oryginalną ideą autora "Untitled 2004".

Rzeźba, jej charakterystyka ani fotografia nie zostały objęte żadną licencją Creative Commons. Wyłącznie tekst niniejszego artykułu objęta jest licencją Creative Commons. Rzeźba ani jej charakterystyka nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych. Izumi Kato wyraził zgodę na wyłącznie niekomercyjne wykorzystywanie fotografii przez społeczność "SCP Foundation" oraz jej fanów.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported