Atrybucja

Zgodnie z zasadami użytkowania Licencji Uznanie autorstwa — Na tych samych warunkach 3.0 Unported wykorzystywanej przez The SCP Foundation należy dokonać atrybucji wszystkich artykułów stanowiących dzieła zależne.

Strona ta użytkowana jest przez autorów artykułów przetłumaczonych "Polskiej Filii Fundacji SCP". Podczas tłumaczenia prosimy o zapisanie oryginalnych nazw stron i autorów na tej stronie.

Niniejsza lista atrybucji została skopiowana ze strony SCP 재단 i zmodyfikowana na potrzeby Polskiej Filii Fundacji SCP.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported