component:object-class-bar-source

SZABLON

Ta strona to szablon wykorzystywany przez www.scp-wiki.net.pl.

PROSIMY NIE EDYTOWAĆ TEJ STRONY!


Identyfikator podmiotu: SCP-{$item-num}
Klasa podmiotu: {$obj-class}
Odpowiedzialna placówka: {$site-resp}
Dyrektor: {$director}
Naukowiec Nadzorujący: {$rsch-head}
Przydzielona Formacja Operacyjna: {$task-force}
Poziom {$level}/{$item-num}
{$secrecy}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported