SCP-PL-000-D

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-000

Klasa podmiotu: Keter, Priorytet kat.███

Specjalne Czynności Przechowawcze: Objekt musi znajdować się w pomieszczeniu będącym sześcianem o krawędzi 40m. Przechowalnia znajduje się 10 km pod poziomem morza na terenie kompleksu badawczego w ████████████. Ściany (podłoga i sufit) przechowalni wykonane są z zbrojonego betonu (2,6m grubości) oraz pokryte 40 cm Diamentu mechanicznego. Obiekt znajduje się w szklanym (grubość 30cm) szkło pancerne) oraz poliwęglanowym (47cm) pojemniku podwieszonym w centralnym punkcie przechowalni za pomocą 4 zbrojonych lin (materiał:██████ ██████ splot zgodny z: ██████ ) podczepionych w 4 rogach pomieszcenia. Obiekt znajduje się również w polu magnetyczny (6 x 200K) wytwarzanym przez 6 obiektów anomalnych SCP-PL-025 . Przechowalnia posiada tylko jedno zbrojone wejście awaryjne zgodnie z procedurą ██████ .
Prace konserwacyjne na terenie przechowalni są prowadzone pod nadzorem dr.██████████ tylko przy użyciu sprzętu sterowanego zdalnie. Jakiekolwiek awarie sprzętu naprawczego skutkują jego pozostawieniem wewnątrz lub zniszczeniem przy pomocy procedury [usunięto]. Każda próba sabotażu lub uszkodzenia przechowalni skutkuje terminacją odpowiedzialnego jego rodziny (pokrewieństwo kat █), oraz wszystkich współpracowników (danego działu), NIEZALEŻNIE OD POZIOMU UPOWAŻNIENIA (także O5-X).
Jakikolwiek kontakt fizyczny z obiektem jest surowo wzbroniony. Zakazane są wszelkiego rodzaju badania obiektu, Zakazane jest otwieranie przechowalni nawet w wypadku podejrzenia zniknięcia/dematerializacji obiektu.
W powyższym wypadku NATYCHMIASTOWO zostaje ogłoszona procedura ███ We WSZYSTKICH placówkach fundacji oraz powiązanych.
Nakazana jest obserwacja obiektu całodobowo przez 12 pracowników O5-X (po 2 w każdym z 6 laboratoriów). W przypadku gdy obiekt dokona manifestacji typu ██████ nakazane jest poinformowanie opinii publicznej o końcu naszej planety oraz rasy ludzkiej. Obiekt podczas manifestacji organicznej może nalegać na uwolnienie. Jeżeli badacz komunikujący się z obiektem spróbuje zrobić cokolwiek zamierającego do procedury ██████ (awaryjne otwarcie) współbadacz jest zobowiązany zlikwidować towarzysza (odmowa skutkuje śmiercią obu).

Miejsce Pozyskania:Obiekt odnaleziono w podobnej jednak zniszczonej przechowalni podczas wykopalisk w ███████████, W tym samym miejscu odnaleziono SCP-PL-025. Nie ustalono kto stworzył poprzednią przechowalnie.

Opis: Jest jedno słowo które może opisać SCP-PL-000 - "WSZYSTKO"
Obiekt jest bytem myślącym (wyjaśnione dalej). Obiekt co 24 godziny dokonuje manifestacji poprzez zmianę formy. Obiekt zmienia formę według nieznanego algorytmu (nie powtarza formy 2-krotne). Obiekt przyjmuje formy obiektów SCP, przedmiotów, zjawisk, oraz form życia ziemskiego i nieznanego. W przypadku manifestacji organicznej umożliwiającej obiektowi mowę zwraca się on do najinteligentniejszej osoby w promieniu 1km i nawiązuje z nią rozmowę poprzez system komunikacyjny z laboratoriami (obiekt zwraca się do badaczy w ich rodzimym języku), obiekt wydaje się słyszeć pytania mimo braku możliwości kontaktu sonicznego (laboratorium>przechowalnia).

W wypadku powyższej manifestacji obiekt przedstawi się jako "Pierwszy" i będzie mówił o sobie w trzeciej osobie.

Ważniejsze dotychczasowe manifestacje:
Anioł;
Krzew gorejący;
██████ ;
dr.[usunięto];
SCP-088;
obiekt X;
Przedstawiciel pozaziemskiego gatunku humanoida(Gad);
księga spisana w nieznanym języku;
maszyna nieokreślonej funkcji;
Antymateria;
rozszczepiony atom;
Kulisty promień UV;
Tabletki;
Maria Skłodowska Curie;
Koń;
młody Brontozaur;

Manifestacje typu ██████ :
Wszelkie niezrozumiane manifestacje NIC;
Czarna dziura;
jakiekolwiek tunele przestrzenno-czasowe;
gwiazdy;
BÓG;

Likwidacja

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported