SCP-PL-100-D

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-100

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Budynek, w którym znajduje się SCP-PL-100 musi zostać wyłączony z użytku publicznego. Wszystkie drzwi prowadzące na zewnątrz zamknięte, a ona zabite deskami w sposób uniemożliwiający podglądnięcie wnętrza budynku.
Na zewnątrz jak i we wnętrzu budynku musi być stale monitorowane kamerami termowizyjnymi. W środku stale musi znajdować się 3 15 strażników z wyposażeniem DG-23 oraz 10 członków Mobilnej Formacji Operacyjnej Delta-7 ( dalej nazywane MFOD).
W razie dostania się do budynków osób niepowołanych należny zgłosić taki incydent lokalnej policji jako wtargnięcie na teren prywatny.
W przypadku wydostania się jakiegoś bytu poza SCP-PL-100, członkowie MFOD mają za zadanie schwytanie obiektu, jednak przy bezpośrednim zagrożeniu życia i bezpieczeństwa strażnicy oraz członkowie MFOD mają zlikwidować byt.
Każdy pracownik klasy D wyznaczony do zjechania na poziom -4 musi posiadać kamerę, mikrofon oraz system namierzania GPS.

Opis: SCP-PL-100 jest to winda znajdująca się w dawnym garażu podziemnym w centrum ██████ █████ ( Polska ). W zwyczajnych warunkach jest to winda posiadająca 3 piętra podziemne ( odpowiednio -1, -2, -3 ) oraz jedną część nadziemną, potwierdzają to plany budynku oraz badania geologiczne. SCP-PL-100 manifestuje w każdy 17 dzień miesiąca kończącego kwartał o godzinie 15:47. Podczas manifestacji pojawia się kolejne
piętro -4 i nie znika ono dopóki ktoś nie skorzysta z windy i nie zjedzie na owe piętro. Jeśli do godziny 16:03 nikt nie skorzysta z windy obiekt zacznie wywoływać halucynacje u najbliższych 5 osób. Osoby te widzą w SCP-PL-100 ucieleśnienie swojego wyobrażonego raju.
Jeżeli takie osoby są blisko siebie konkurują między sobą, o dostęp do windy ( zanotowano dwa przypadki zabicia konkurenta oraz jeden przypadek użycia [USUNIĘTO] ). Człowiek, który zjedzie SCP-PL-100 na -4 piętro zostanie przeniesiony do losowego miejsca w czasie i/lub przestrzeni i/lub wymiarze. Człowiek jet wyrzucany silnym podmuchem wiatru i winda znika. Powrót do wnętrza budynku jest możliwy po nieznanym,( prawdopodobnie losowym ) czasie, kiedy SCP-PL-100 się znów pojawi. Incydenty SCP-PL-100-A oraz SCP-PL-100-B pokazał nam, że winda może działać w dwie strony. Jeśli nie jest to badanie każdorazowo wysyła się innego pracownika klasy D do SCP-PL-100 po rozpoczęciu się manifestacji.
Obiekt został zabezpieczony 19.02.2003

Incydent SCP-PL-100-A
17.██.████ winda samoczynnie zaczęła wjeżdżać z dolnych pięter do góry. Po wyjechaniu windy na samą górę oczom 3 pracowników ukazał się ( wg. ich opisów ) SCP-PL-███ lub ktoś bardzo podobny i zaatakował pracowników nożem. W wyniku tego starcia śmiertelnie zranił Dra ████████████, jednak przy sile i sprycie pozostałych pracowników udało odebrać mu się nóż i wbić go w serce obiektu. Obiekt padł na kolana, a w ciągu 3 sekund obrócił sie w pył i rozsypał na podłodze, po czym ten wsiąkł w podłogę. Jest to pierwszy zanotowany przypadek działania SCP-PL-100 w drugą stronę. Po tym incydencie zwiększono przydział ochrony
Incydent SCP-PL-100-B
Gdy winda wracała do góry po eksperymencie nr.1 w windzie pojawiła się wataha wilków, która zaatakowała pracowników. Na szczęście obeszło się bez ofiar śmiertelnych.
Więcej informacji w logach eksperymentu.

ZAPISY EKSPERYMENTÓW ORAZ NIEKTÓRYCH MANIFESTANCI USTAWIONE WG. DAT


Manifestacja nr.1
Data: 17.6.2004
Pracownik: D-8389
Opis: Po zjechaniu na dół D-8389 znalazł się w lesie sosnowym. GPS wyznaczył oznaczył że D-8389 znajduje się w █████. Jest to pierwszy przypadek pojawienia się pracownika poza kontynentem Euroazjatyckim. Tester wrócił po 72 sekundach. Badania nie wykazały żadnego uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym.
Nagranie kamery: Obraz cały zielony
Nagranie z mikrofonu: Cisza

Eksperyment nr.1
Data: 17.12.2004
Pracownik: Brak. W windzie umieszczono jeszcze żywą, potrąconą przez samochód łanię jelenia szlachetnego z zamontowanym nadajnikiem GPS.
Opis: Położenie łani zostało określone na Syberię ( współrzędne geograficzne: [USUNIĘTO] ). Nie wiadomo jak łania opuściła SCP-PL-100. Po 16 minutach SCP-PL-100 wrócił. Po otwarciu drzwi wyskoczyła wataha wilków, która rzuciła się na pracowników.
Wniosek: Winda działa w obie strony. Skutek: 1 pracownik ranny, 7 wilków zabitych.

Manifestacja nr.2
Data:17.09.2005
Pracownik: D-3299
Opis: Po osiągnięciu piętra -4 GPS zagubił sygnał D-3299. SCP-PL-100 wrócił po 17 godzinach i 2 minutach. D-3299 wraca cały roztrzęsiony, ( siedzi w kącie windy ), z trudem nawiązuje kontakt werbalny. Wywiad z dra Pba z D-3299 znajduje się poniżej.
Nagranie z kamer: W pierwszych 13 sekundach widać dość dziwny obraz, a po 13 sekundzie staje się czarny.
Nagranie z mikrofonu: Dziwny szum o natężeniu █████
Wniosek: SCP-PL-100 może przenosić w wymiarach, jak również w czasie.

Manifestacja nr.3
Data:17.09.2007
Pracownik: D-4323
Opis: Pracownik po wejściu do SCP-PL-100 i zjechaniu do -4 znajduje się za oddziałem MFOD, a sam SCP-PL-100 znika i pojawia się na swoim miejscu. Nie zaobserwowano żadnych zmian. SCP-PL-100 znika i pojawia się znów w tym samym miejscu po 8 godzinach. D-4323 wchodzi i pojawia się w swoim miejscu wraz z D-4323.
Nagranie z kamery: Tył oddziału MFOD.
Nagranie z mikrofonu: Rozmowy oddziału MOFD i innych pracowników.
Wniosek: Dziwne to było… - Dr.Pba

Manifestacja nr.4
Data: 17.03.2008
Pracownik: D-6969
Opis: Po osiągnięciu -4 nie była znana lokalizacja pracownika. SCP-PL-100 wraca po 34 minutach. Gdy się otwiera na podłogę wysypują się części ciała D-6969 wraz z [USUNIĘTO] oraz [ZMIENIONO]. Wszystkiemu towarzyszył mocny zapach zgnilizny.
Nagrania z kamer: Kamera zniknęła lub została zniszczona.
Nagrania z mikrofonu:Mikrofon został zniszczony.
Wniosek: Prawdopodobnie D-6969 został przeniesiony do innego wymiaru, gdzie panują całkowicie inne prawa fizyki. Istnieje tu podobieństwo do SCP-███.

Manifestacja nr.5
Data:17.12.2010
Pracownik: D-4777
Opis: [USUNIĘTO]
Nagranie z kamery:[USUNIĘTO]
Nagrania z mikrofonu:[USUNIĘTO]
Wniosek: [USUNIĘTO] Nasuwa się tutaj podobieństwo do SCP-███ oraz [ZMIENIONO].

Likwidacja

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported