SCP-PL-533-D

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-533

Klasa podmiotu: Euclid Bezpieczne/Anomalne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Brak Specjalnych Czynności Przechowawczych, jednak SCP powinno znajdować się w miejscu bezpiecznym, najlepiej w pudełku [O wymiarach standardowego pojemnika do płyt DVD, czyli : 126x124x0,40 mm] w którym zostało odnalezione. SCP nie powinno być używane bez określonego powodu. Podania o użycie Płyty składać do O5 (Personel Poziomu 3 lub wyższego.

Opis: SCP-PL-533 wygląda jak zupełnie zwykła płyta DVD. Brak numeru seryjnego nie pozwala ustalić kiedy i gdzie została wyprodukowana. Płyta po włożeniu do odtwarzacza [Komputera] może zawierać przeróżne rzeczy, wykraczające nawet poza rozmiar standardowej płyty DVD. Dane znajdujące się na płycie zmieniają się w nieregularnych odstępach czasu. Czasami potrzeba na to kilku dni, a czasem paru miesięcy.

Płyta została odnaleziona przez Agenta [USUNIĘTO] podczas spaceru po Centrum Miasta K███ [Polska]. Płyta DVD leżała na chodniku, Agent zabrał ją do domu - była w stanie idealnym. Po odnalezieniu na niej dot. rządu USA plików postanowił się z tym faktem przespać. Na następny dzień zamiast tychże plików był zlepek kilku utworów muzyki klasycznej. Agent w trybie natychmiastowym oddał płytę do Fundacji. Badacze płyty obawiają się, że kiedyś na płycie może znaleźć się nieznany dotąd wirus komputerowy. Dlatego też płyta powinna być używana z rozwagą i TYLKO na komputerze zupełnie odciętym od świata, bez jakiegokolwiek połączenia z innymi komputerami. Do celów badawczych proszę 'używać' personelu klasy D. Badacz oczywiście może przeszukać płytę sam, jednak na własne ryzyko.

Wpis z badania nr. 1


Dr. Fath : Ostatnie odczytanie płyty przeze mnie wykazało, że płyta może zawierać pliki z przyszłości. Odnalazłem nań kilkanaście zdjęć z 2024 roku, zawierające m. in. zniszczone miasto N██ ██, bardzo dziwny, futurystyczny S███ przypominający nieco SCP-█-█, oraz wiele innych, niepokojących zdjęć [w tym zdjęcie zniszczonej przechowalni SCP-█-█]. Wysłałem prośbę o jak najszybsze wzmocnienie zabezpieczeń w.w SCP.


Dnia ██-█-███ nastąpiła deklasyfikacja obiektu z klasy Euclid na Bezpieczny [Z dopiskiem Anomalny, patrz Dodatek 1].

Dodatek 1:

Dr. Fath : Na transmiterze obrazu z monitora widzę tylko jeden folder. Proszę potwierdzić.

Mężczyzna klasy D (od teraz oznaczany jako D-1) : Taak, jest tylko jeden. Doktorku, zabrałeś mnie tu tylko po to, żebym szperał na kompie?

Dr. Fath : Proszę tylko odpowiadać na pytania i robić to, co Panu każe. Otworzyć folder.

Test przeprowadzony, transmiter rejestruje obraz prawidłowo. Nie widzę żadnych zaburzeń.

D-1 : Okeej, okej. Nie denerwuj się tak…

(Na obrazie pojawiła się niezliczona liczba plików).

D-1 : O KU*WA, stary, widzisz to? Zobacz ile tego jest! To są… nazwy miast!

Dr. Fath : Proszę się uspokoić! W tych folderach mogą być niebezpieczne dane, nie wolno Ci ich otwierać przed wstępnym oszacowaniu liczby folderów ani ich nazw!

D-1 : Mhm… (D-1 otwiera folder z nazwą jego rodzinnego miasta - M████) PIE*DOLE! Piękne, po prostu piękne… (Foldery są przeplatane ze zdjęciami miasta. Nazwy folderów najprawdopodobniej odpowiadają mieszkańcom.)

(D-1 otwiera jakiś folder, po czym zaczyna łkać)

D-1 : Mówiłem, by tego nie otwierać! Natychmiast wysyłam ochronę!

Ochrona wkracza do pokoju. D-1 został usunięty. Badanie zostaje przerwane.

Dnia ██/██/████ obiekt został wykradziony ze swojej przechowalni. Powodem był brak szczegółowych specjalnych czynności przechowawczych; dr R████ pomylił podmiot ze zwykłą płytą i zabrał go do domu. Nie wszczęto jednak Procedury Ominięcia Przechowalni, ponieważ ten sam doktor wrócił z podmiotem dzień później. Zeznał, że usunął z niego wszystkie dane za pomocą Oprogramowania Wypalającego serii AF/926. Nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego. Dra R████ zwolniono po uprzednim potraktowaniu środkiem amnezyjnym klasy A. Fundacja poszukuje sposobu na odzyskanie danych; SCP-PL-533 otrzymuje status "Zneutralizowany".

Likwidacja

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported