Propozycja Eberstroma S - Arc

Strona została oznaczona do usunięcia; jednak, ponieważ niektóre strony w witrynie są zależne od tego artykułu - zazwyczaj opowieści lub załączniki- została zarchiwizowana. Niniejsze artykuły / historie odwołują się do tej strony:

Więcej informacji na temat Zarchiwizowanych SCP można znaleźć w FAQ lub w Hubie obiektów zarchiwizowanych.

ocena: -4+x

Identyfikator Podmiotu: SCP-001

Klasa Obiektu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-001 ma być pilnowany przez wysoko wykwalifikowany personel z oddziału ████████ dywizji Sił Specjalnych, ████ ████ i członków ███████ ██ ████. Ogrodzenia elektryczne o wysokości 9 m należy rozstawić wokół przestrzennych części terenu. Intruzi mają zostać zastrzeleni, ponieważ zawartość obiektu zbudowanego na SCP-001 jest bardzo wrażliwa. Pracownicy poziomu O5 nie mają wstępu z powodu ich ważnej pozycji. Różne standardowe zabezpieczenia są pomijane ze względu na zwięzłość i można je znaleźć w dokumencie 19-0001. WSZELKIE SATELITARNE ZDJĘCIA ZAWIERAJĄCE ZDJĘCIA SCP-001 NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZABEZPIECZYĆ PRZY POMOCY UKRYTYCH AGENTÓW OP ████████████ [OP-0041] I ZNISZCZYĆ.

Opis: SCP-001 składa się z kwadratowego obszaru o długości około 24 km. Ta ziemia i cała materia na niej zmieniają położenie geograficzne co około dwa tygodnie; cały obszar jest transportowany nieznanymi środkami do jednej z kilkuset różnych lokalizacji geograficznych. Struktura, pierwotnie znana jako Ośrodek Badawczy █████████ ████████████████, ale teraz nazywana Placem-19, została zbudowana na obszarze dotkniętym chorobą po wojnie światowej █ w celu uniknięcia niewyjaśnionej translokacji cywilnej i zapewnienia bezpiecznego magazynu dla różnych obiektów na poziomie Keter i Euclid przechwyconych z ████████████. Ziemia przesuwa się co około dwa tygodnie (margines błędu ± 4 dni) i konsekwentnie przenosi się na stosunkowo opuszczone obszary, w tym Grenlandię, Antarktydę i północną Azję. Nie zaobserwowano żadnego przypadku przeniesienia na obszar zaludniony. Wskazania rychłego przesunięcia przestrzennego obejmują łagodne nudności i niepokój personelu stacjonującego; przesunięcie przestrzenne wydaje się nie powodować żadnych szkodliwych skutków u personelu stacjonującego, z wyjątkiem mimowolnego skurczu trąbki Eustachiusza (gardłowo-olimpijskiej) powodującego objawy podobne do nagłych zmian wysokości. Brak dostępnych danych dotyczących zniszczeń lądu, na którym porusza się SCP-001.

Dodatkowe informacje: Będąc de facto przechowalnią dla wszystkich ruchomych obiektów SCP Keter, Euclid i bezpiecznych, należy dołożyć wszelkich starań, aby stłumić publiczną wiedzę o SCP-001 i Ośrodku-19. Personel posiadający mniej niż 4 poziom upoważnienia nie może opuścić bazy w żadnym momencie. Nieautoryzowane zewnętrzne transmisje z Ośrodka-19 podlegają karze, tak jak każda próba ucieczki. Dostawy mają być dostarczane za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów rządowych. Niezadowolony personel o poziomie bezpieczeństwa mniejszym niż 2 ma zostać zabity; wszystkie inne przypadki będą rozpatrywane niezależnie. Należy dołożyć starań, aby utrzymać stacjonującą ilość personelu; wprowadzenie fluoksetyny i paroksetyny do dostarczanej żywności i wody odniosło sukces.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported