Eksperyment 027-82
ocena: +2+x

Prowadzący: Dr █████████

Uczestnicy: Dr ███████

Opis: Dr ███████ — jeden z fundacyjnych psychologów — ma przeprowadzić z SCP-PL-027 wywiad na jego własny temat: m. in. poruszyć kwestię przeszłości, cech charakteru, osobowości, nastawienia do różnych kwestii, przyzwyczajeń etc. Celem eksperymentu jest pozyskanie możliwie największego zasobu informacji o obiekcie. Dlatego doktorowi nakazano przyjęcie uległej postawy podczas dialogu, bez naciskania na podmiot. Przebieg eksperymentu rejestruje umieszczona na statywie kamera oraz mikrofon.


Przebieg:
Dr ███████ wchodzi do przechowalni.

Dr: SCP-PL-027, chciałbym porozmawiać o tobie.

SCP-PL-027 kiwa głową.

Dr: (zajmując miejsce) Kim… albo czym jesteś, SCP-PL-027?

PL-027: Zależy od interpretacji. Według pana jestem człowiekiem. Ale dla innych mogę być tylko kolejnym z wielu zabezpieczonych obiektów. Mogę być zagadką albo przeszkodą. Mogę być przydatny albo bezużyteczny. Mogę być cenny albo…

Dr: A twoim zdaniem? Kim jesteś dla siebie samego?

PL-027: Jestem tym, kogo stanowię dla postrzegających mnie istot.

Dr: Powiedziałeś: "kogo". Myślisz zatem o sobie jako o człowieku?

PL-027: Pan myśli o mnie jako o człowieku, doktorze.

Dr: Cóż… (pauza) W takim razie co powiedziałbyś na temat własnej osobowości?

PL-027: Przeprowadziliście 81 eksperymentów z moim udziałem. Jako dyplomowany psycholog z pewnością wyrobił już pan sobie wystarczająco rozległą opinię na mój temat.

Dr: A pozyskanie, SCP-PL-027? Jak zostałeś pozyskany?

PL-027: Jak większość zasobów Fundacji — w zorganizowanej akcji z udziałem sił reagowania.

Dr: (zniecierpliwiony) Chodzi mi o szczegóły, SCP-PL-027.

PL-027: Podczas pozyskania śmiertelnemu zranieniu uległ jeden z Agentów. Postrzelono go z broni półautomatycznej. Kilkanaście minut przed tym wydarzeniem uderzył mnie, gdy powiedziałem mu, że tego dnia umrze.

Dr: SCP-PL-027, potrzebuję informacji na temat pozyskania samego w sobie, nie okoliczności mu towarzyszących.

PL-027: Zdobędzie je pan, czytając odpowiednią dokumentację.

Dr: Dokumentacja uległa zniszczeniu.

PL-027: Nie całkowitemu. Najbardziej interesujące kwestie poruszone zostały we wciąż istniejącym [ZMIENIONO], znajdującym się w [USUNIĘTO].

Dr: Dlaczego [USUNIĘTO] ukrywać to przed nami?

PL-027: Ponieważ uznają, że nie wszystko musicie wiedzieć. Mamy gości.

Do przechowalni wkracza dwóch Agentów Fundacji oddelegowanych przez O5-██. SCP-PL-027 przechodzi w fazę spoczynku. Agenci wypraszają dr. ████████. Eksperyment zostaje zakończony.

Postępowanie: Doktorowi nakazano zdanie raportu z przesłuchania, po czym zaaplikowano mu preparat amnezyjny klasy C. Postępowanie takie podyktowane zostało faktem udzielenia przez SCP-PL-027 zbyt wielu poufnych informacji niedostatecznie wykwalifikowanemu pracownikowi. — O5-██.

Spostrzeżenia: Dr ███████ opisał SCP-PL-027 jako nagiego mężczyznę o atletycznej sylwetce, wysokiego na około metr osiemdziesiąt. Opis doktora zgadza się z obserwacjami poczynionymi przeze mnie. — dr █████████

Wnioski: brak

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported