Incydent-056-01
ocena: +8+x

Identyfikator eksperymentu: 056/21

Prowadzący: Dr █████

Opis: Incydent nastąpił podczas badania anomalnych własności SCP-PL-056 przez dra ███████. Poniżej załączony zostaje przebieg eksperymentu.


[ROZPOCZĘCIE NAGRYWANIA]
Przez około trzy minuty słychać utwór [UTAJNIONO], a po nim komunikat: "Zapraszamy na reklamy!"

SCP-PL-056 (po rozszyfrowaniu): JESTEM ZŁO

Dr ███████: Witaj, Zło, możesz powiedzieć, czym jesteś?

SCP-PL-056 (po rozszyfrowaniu): JESTEM ZŁEM. MOGĘ POMÓC CI ROZWIĄZAĆ TWOJE PROBLEMY

Dr ███████ (poinstruowany, by kłamać): Doprawdy? Cóż, nie wiem, kim JA tak naprawdę jestem. Zawsze wydawało mi się, że dobrym ojcem, ciężko pracującym rolnikiem, ale teraz…

SCP-PL-056 (po rozszyfrowaniu): HEHE

Dr ███████: Coś nie tak?

SCP-PL-056 (po rozszyfrowaniu): MASZ PROBLEM Z SAMYM SOBĄ

Dr ███████: To znaczy?

SCP-PL-056 (po rozszyfrowaniu): JESTEŚ NAUKOWCEM W ŚMIESZNYM BIAŁYM KITLU, A ZA ŚCIANĄ PRACUJE URZĄDZENIE, KTÓRE ROZSZYFROWUJE WSZYSTKO, CO MÓWIĘ. PRAWDOPODOBNIE ZOSTAŁEŚ OSZUKANY. UnIcEsTwIj OSZUSTÓW

Dr ███████: [ZMIENIONO]

[ZAKOŃCZENIE NAGRYWANIA]

W wyniku dalszych komplikacji śmierć poniósł dr ███████. Zaleca się rozpoczęcie eksperymentów mających na celu dokładniejsze zbadanie świadomości obiektu.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported