Lista ekspertów

Na poniższej liście znajdują się sylwetki osób, które uznają się za ekspertów w wymienionych obok ich nazw użytkowników dziedzinach. Wpisanie na tę listę jest dobrowolne, aczkolwiek obliguje wpisującego się do udzielania pomocy użytkownikom w jego specjalizacji, jeśli chodzi o pisanie dzieł SCP.


  • Mefioo9Mefioo9 — fizyka klasyczna i relatywistyczna, astrofizyka, IT (programowanie, algorytmika, technologie internetowe), religia judeochrześcijańska, składnia wiki i formatowanie tekstu.
  • wanna-amigowanna-amigo — język rosyjski, historia drugiej wojny światowej, podstawy biologii, podstawy ekonomii i polityki, logika, uniwersum SCP z bogatą znajomością GOI, POI, polityki, głównych raportów, opowieści i wydarzeń, senior staffa i ich avatarów, obecnych i minionych trendów.
  • Dr_BlackpeaceDr_Blackpeace — Pojęcia związane z elektryką i energetyką na poziomie podstawowym i zawodowym, rzeczywiste zjawiska paranormalne, język francuski.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported