Eksperyment Połączenia Olimpia BETA
ocena: +2+x

Kryptonim Projektu: Olimpia

Projekt#: PRJOLM-000134

Pozwolenie oraz Kartoteka#: NPF-00051473

Główny Naukowiec: Profesor K. P. Crow

Cele eksperymentu: Połączenie fizycznego ciała podmiotu z "duszą" używając SCP-158.

Użyte Materiały:

Uwaga Przed Operacją:
Podjęte zostały specjalne środki bezpieczeństwa, na wypadek gdyby podmiot zachowywał się inaczej, niż przewidywano. W gotowości jest kilka drużyn uderzeniowych, a w wypadku agresywnego zachowania podmiotu do komory testowej wpuszczony zostanie gaz nerwowy.

Log integracji:

25/12/2008 1600 godz. - Rozpoczęcie integracji.
25/12/2008 1602 godz. - Integracja zatrzymała się.
25/12/2008 1604 godz. - Integracja ponownie rozpoczęta.
25/12/2008 1605 godz. - Integracja zatrzymała się.
25/12/2008 1609 godz. - Integracja ponownie rozpoczęta.
25/12/2008 1611 godz. - Integracja zatrzymała się.
25/12/2008 1615 godz. - Integracja ponownie rozpoczęta.
25/12/2008 1621 godz. - Operacja zakończona jest w połowie, jednak postępuje powoli.
25/12/2008 1624 godz. - Integracja zdecydowanie zwalnia względem zwyczajnego tempa.
25/12/2008 1645 godz. - Integracja przechodzi do ostatniego etapu.
25/12/2008 1652 godz. - Integracja zatrzymuje się na chwilę.
25/12/2008 1653 godz. - Urządzenie wydaje odgłos zgrzytania.
25/12/2008 1657 godz. - Integracja kontynuuje wolnym tempem.
25/12/2008 1706 godz. - Integracja zakończona.

Uwaga Po Operacji:
Trudności podczas integracji mogły wynikać z niezwykłych zdolności "duszy", dużej zawartości SCP-148 w tkance kostnej i komórkach podmiotu, lub nawet połączenia obu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported