Omówienie usuwania treści

Przedmowa

W celu utrzymania pewnych standardów jakości na naszej witrynie artykuły, które nie spełniają tych standardów zostają z niej usunięte. Usuwanie treści ma miejsce, kiedy ocena artykułu spada poniżej określonego progu.

Co się zaś tyczy artykułów łamiących regulamin witryny, procedury są nieco inne. Poniżej zapoznasz się ze zwięzłymi wyjaśnieniami poszczególnych procedur.

Wiedz, że nieważne, jaki jest powód usunięcia artykułu, przedstawiciel administracji zobowiązany jest o tym poinformować społeczność SCP-Wiki.pl.

Okres ochronny

Nowo powstałe strony zostają objęte 24-godzinnym okresem ochronnym. W ciągu doby nie można będzie ich usunąć. Zaznaczamy tutaj, iż nawet jeżeli ocena dzieła spadnie poniżej -1, okres ochronny uchroni artykuł przed usunięciem. Jednocześnie jest to okres, w którym autor musi ogłosić swoją pracę i umieścić ewentualną atrybucję: po 24 godzinach proces publikacji musi być zakończony.

Oczywiście, jak w większości przypadków na SCP-Wiki.pl, wyjątkowe sytuacje pozwalają PA na zniesienie okresu ochronnego i tym samym na błyskawiczne usunięcie. Trzymajmy się jednak tego, że w zdecydowanej większości przypadków dzieła pozostaną objęte okresem ochronnym.

Proces standardowy

Kiedy ocena danej strony spada poniżej -1, artykuł ten kwalifikuje się do usunięcia. Zgodnie z okresem ochronny autor będzie miał 24 godziny na dokonanie wszelkich poprawek dzieła. Jednakże gdy po wygaśnięciu okresu ochronnego ocena będzie nadal poniżej -1, PA opublikuje na łamach dyskusji artykułu post o tytule "Post moderacyjny" lub "Post administracyjny", na który odpowiadać mogą wyłącznie PA lub wszyscy użytkownicy (musi to zostać czytelnie zaznaczone). Ich odpowiedź będzie zazwyczaj jedną następujących: "sugeruję poczekanie na reakcję autora", "sugeruję archiwizację". Nie liczą się głosy "przeciwko" podjęciu działań wobec takiego artykułu.

Należy zauważyć, że do sumy głosów nie wlicza się głosów z kont usuniętych i zablokowanych. Ma to na celu przeciwdziałanie szkodliwemu głosowaniu, którego ofiara może pójść tak jeden autor, jak i cała witryna. Głosy można dokładnie sprawdzić klikając Oceń na pasku dolnym strony.

Kiedy upłynie 24 godziny od rozpoczęcia procedury usuwania, moderator lub administrator, który to zauważy, procesu owego dokończy. PA usuwający artykuł opublikuje w dziale ogłoszeń, na forum, post informujący o dokonaniu usunięcia i zazwyczaj podsumuje przebieg głosowania.

W razie podniesienia się w międzyczasie oceny artykułu powyżej oceny —1 głosowanie zostanie unieważnione. Jeżeli jednak spadnie ponownie, głosowanie trzeba będzie rozpocząć od nowa.

Jeżeli autor wnosi o zawieszenie usuwania, by mógł nanieść na artykuł poprawki, może zostać na to wyrażona zgoda. Jednakże każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Załączniki do raportów SCP zazwyczaj zostają usunięte wraz z artykułem matczynym. Jednakże jakość takich artykułów jest niekiedy o wiele lepsza niż matczynych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, oba dzieła autora zostaną ocenione niezależnie.

Wczesne głosowanie

Jeżeli artykuł był już wcześniej usunięty z powodu niskiej jakości i został ponownie opublikowany bez zmian, można rozpocząć głosowanie przed upływem terminu okresu ochronnego. Wczesne głosowanie aplikuje się również wobec dzieł, które zostały ponownie opublikowane lub przepisane w celu znalezienia dziury w regulaminie, by ominąć głosy niepozytywne.

Archiwizacja

Proces archiwizacji raportu SCP jest identyczny z procesem jego usuwania, aczkolwiek prowadzi do umieszczenia raportu na liście artykułów zarchiwizowanych.

Plagiaty i kradzież własności intelektualnej

Jeżeli artykuł zostanie uznany za plagiat, skopiowany z innego (nieważne, czy w części, czy w całości) lub jeżeli koncepcja będzie wręcz przygniatająco podobna do tej z innego dzieła, PA mają prawo usunąć taki artykuł na podstawie popełnienia plagiatu lub kradzieży własności intelektualnej.

PA zarządzą wówczas usunięcie pracy pod ww. zarzutem i wyjaśnią, w jaki sposób rozpoznano plagiat oraz co stanowi oryginał.

Powody ku usuwaniu treści bez względu na okres ochronny

Trolling

Jeżeli PA dojdą do wniosku, że dane treści zostały opublikowane w celu "trollingu", wezwą oni do przyspieszonego głosowania. Głosowanie takie może zostać przeprowadzone bez uznania aktualnej oceny dzieła, a okres ochronny może zostać zniesiony.

Powody ku błyskawicznemu usunięciu

Treści wrzucane na SCP-wiki.pl w charakterze złej woli wobec witryny (wirusy bądź linki do zawirusowanych stron, materiały obsceniczne pod względem seksualnym, spam, reklamowanie stron poza forum, treści pirackie itd.) prowadzą do bezwzględnego, natychmiastowego usunięcia bez względu na potencjalne: okres ochronny i aktualną ocenę artykułu.

Gwoli uściślenia: Może tego dokonać pierwszy moderator bądź administrator który zauważy wykroczenie. Nie musi oraz nie zaleca się mu uruchamiania procedur głosowania. Odpowiedni wpis musi pozostawić na forum.

Inne ważne informacje

Żądanie autora

Jeżeli autor zażąda usunięcia ich pracy oraz udowodni, iż owa praca należy do niego, moderator lub administrator dokona tego bez zadawania innych pytań.

Usunięcie przez autora

Autorzy mogą usuwać ich prace w każdym momencie. Dokonuje się tego za pomocą kliknięcia "Opcje" u dołu strony, "Usuń", a następnie zaznaczenia opcji "Usuń całkowicie" i akceptacji usunięcia. Prosimy o upewnienie się, że opcja "Usuń całkowicie" jest wówczas zaznaczona, gdyż niezrobienie tego skutkować będzie jedynie przemianowaniem usuwanego artykułu. Usunięcie przez autora powinno zostać ogłoszone w dziale ogłoszeń, na forum.

Jeżeli autor nie usunie swojego artykułu poprawnie, pozostawiając pustą stronę albo przemianowując go, artykuł ów zostanie usunięty do końca przez moderatora albo administratora. Wymaga się wykonania tego działania przez jednego PA mogącego usunąć cudzy artykuł i drugiego będącego tego świadkiem. Prosimy zgłaszać PA niepoprawnie dokonane usunięcia, ale ich nie cofać ani nie poprawiać na własną rękę.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported