Organizacje

Fundacja SCP to nie jedyna organizacja interesującą się i inwestująca w badania paranormalne i metafizyczne. Istnieje wiele innych grup, które posiadają, wykorzystują lub usiłują tworzyć obiekty SCP. Czasami ich celem jest własny zysk, a czasami ochrona ludzkości. Niektóre to organizacje rywalizujące, a inne to odłamy Fundacji; dochodzą do tego również grupy z nami sprzymierzone. W każdym razie uznano za konieczne utworzenie i dystrybucję informacji podsumowujących na temat owych organizacji.


WWW

Grupa nierozpoznana.
Wszelkie dotychczasowe próby infiltracji zakończone porażką.
Grupa zainteresowana badaniami nad SCP oraz samymi obiektami.
Grupa odpowiedzialna za ██ i podejrzewana o ████ ataków hakerskich na przechowalnie danych SCP.
Grupa dokonała ataku na Przechowalnie Obiektów w ████████ prawdopodobnie w celu przejęcia SCP-PL-███ lub również przechowywanego tam obiektu SCP-███. Podczas ataku wszystkich ██ członków grupy WWW zginęło, ale tylko 16 z nich zostało wyeliminowanych przez ochronę. Reszta popełniła samobójstwo podczas próby aresztowania. Wykluczono możliwość zniszczenia całej grupy podczas tego ataku.
Priorytet: POJMAĆ członka grupy WWW.

Aby zobaczyć wszystkie dzieła otagowane www, kliknij tutaj.


Wspaniałości Mieszkaniowe sp. z o.o.

Organizacja zajmująca się wytwarzaniem anomalnych, zwykle niebezpiecznych przedmiotów codziennego użytku i wprowadzaniem ich do obiegu publicznego. Organizacja wytwarza obiekty w celu poprawienia jakości życia ich użytkowników, jednak często są one zawodne bądź niewłaściwie działające. Jej struktura nie jest znana, podobnie jak cele bądź sposoby produkcji. Po raz pierwszy zwróciła uwagę Fundacji na początku 2006 roku, poprzez zabezpieczenie obiektu SCP-PL-███-Z.

Obecnie prowadzone są działania mające na celu zapoznanie się ze strukturą organizacji i pozyskanie wszelkich możliwych informacji. Ze względu na szeroką działalność nacisk kładziony jest na przechwytywanie produktów i kontrolowanie kontrahentów. Należy nadmienić, że nie jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ani jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo, gdyż nie jest nigdzie zarejestrowana. Źródło pozyskiwania majątku niezbędnego do funkcjonowania lub sposób zatrudniania pracowników nie jest znany. Nie wykryto działalności organizacji poza granicami kraju (wszelkie próby eksportu zostały powstrzymane przez Fundację).

Aby zobaczyć wszystkie dzieła otagowane wspaniałości-mieszkaniowe, kliknij tutaj.


A.R.G.U.S. Inc.

Akronim od "Autonomic Recon Group with Undefined Specialization". Amerykańska firma wynajmująca/sprzedająca wyszkolonych żołnierzy, ciężki sprzęt militarny, szkoląca bojówki oraz produkująca silne narkotyki i stymulanty psychotropowe. Działa pod przykrywką firmy ochroniarskiej. Najczęściej podejmuje się zleceń zwiadowczych lub walk partyzanckich, zdarzały się jednak przypadki udziału w większych, znanych konfliktach. Nieznana jest historia firmy, jak i dane osobowe jej klientów.

A.R.G.U.S. często popadał w konflikty z władzą ze względu na liczne morderstwa na osobach cywilnych, często ze szczególnym okrucieństwem.

Z nieznanego źródła firma pozyskuje niezwykle niebezpieczne obiekty anomalne o przeznaczeniu wojskowym. Zazwyczaj pomagają one odnieść przewagę na polu walki, okaleczają jednak także użytkownika. Anomalie nie są produkowane przez firmę, nieznana jest ich dokładna liczba ani poziom zagrożenia. Większość obiektów pozyskanych przez Fundację pochodzi ze Strefy 13, byłego kompleksu zlokalizowanego w ███████ (Polska).

W stałym konflikcie z nieznaną grupą roboczo określaną mianem "Twórców". Ograniczyli działalność po przejęciu polskiego kompleksu badawczego. Są pod stałym nadzorem Fundacji ze względu na prawdopodobnie wysokie zagrożenie.

Aby zobaczyć wszystkie dzieła otagowane argus, kliknij tutaj.


Kult Chopinowski

Kult założony w roku 19██ przez Antoniego Bukowskiego w Żelazowej Woli. Kult ten organizuje koncerty o charakterze anomalnym. Odpowiedzialni za ██ manifestacji efektów anomalnych na ████ cywilach.

Celem Kultu jest "Kontynuowanie dzieła wielkiego kompozytora". Z zebranych informacji wynika, że członkowie Kultu zbierają się raz w roku w ustalonym miejscu aby przeprowadzić ceremonię próby przywołania Fryderyka Chopina. Kultysta który będzie najbliżej podobieństwa do dzieła Chopina dostaje "dar od Boga" w postaci nieuleczalnego rodzaju gruźlicy.

Zalecane jest pojmanie członków Kultu w celu uzyskania informacji o czasie i miejscu ceremonii. Wszelkie informacje o koncertach pianistycznych mają być brane pod uwagę jako anomalne koncerty Kultu.

Aktualnie znane są 2 odłamy Kultu Chopinowskiego. "Neo Chopinowcy", używający innych gatunków muzyki niż tylko klasyczna do wychwalania Fryderyka Chopina oraz wywoływania efektów anomalnych, oraz "Krwawy Kult Chopinowski" którego to manifestacje anomalne, w odróżnieniu od obiektów głównego Kultu potrafią zabijać słuchaczy.

Aby zobaczyć wszystkie dzieła otagowane kult-chopinowski, kliknij tutaj.


Polski Związek Grzybiarstwa Anomalnego (PZGA)

Organizacja założona prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku zajmująca się szeroko pojętym zbieraniem, obrabianiem oraz handlowaniem anomalnymi grzybami i pochodnymi. Obecną ilość członków szacuje się na ███.

Największą aktywność Związek wykazuje na terenach południowej Polski, szczególnie w województwach: Małopolskim, Podkarpackim, Śląskim oraz Świętokrzyskim, gdzie prowadzą najważniejsze transakcje. Głównym źródłem dochodu organizacji jest handel anomalnymi grzybami oraz wytworami z nich, jak substancje psychoaktywne oraz broń biologiczna. W przypadku wykrycia transakcji należy wysłać na miejsce zdarzenia siły reagowania.

Co okres około trzech miesięcy Związek organizuje turnieje grzybobrania, polegające na zebraniu jak największej liczby anomalnych grzybów, dokładne zasady nie są znane. Po zakończeniu konkursu, w specjalnie wybranym przez dowództwo organizacji miejscu odbywają się tzw. dożynki, gdzie zbiory uczestników są oddawane. Osoby, które zebrały najwięcej, dostają ofertę zatrudnienia przez PZGA. Organizacja zatrudnia także pracowników o wykształceniu mykologicznym, nabór głównie prowadzi wśród członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

Aby zobaczyć wszystkie dzieła otagowane pzga, kliknij tutaj.


Centralne Biuro do Spraw Paranormalnych (CBSP)

Organizacja powstała w roku 2007 z inicjatywy ówczesnego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na wskutek odkrycia SCP-PL-███ przez Polskie Siły Zbrojne. Jest to tajna rządowa organizacja zajmująca się ukrywaniem anomalii przed ludnością cywilną oraz prowadzenie śledztw co do których jest wysokie prawdopodobieństwa posiadania powiązań anomalnych.

Zasięg działań CBSP obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednak największe skoncentrowanie działań obejmuje województwo mazowieckie. CBSP aktywnie współpracuje z Fundacją i na ogół nie przeszkadza w wykonywaniu celów Fundacji.

W wypadku gdyby CBSP weszło w posiadanie anomalii o wysokim poziomie zagrożenia obiekt powinien zostać przejęty przez Fundację.

Aby zobaczyć wszystkie dzieła otagowane cbsp, kliknij tutaj.


hub
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported