Organizacje

Fundacja SCP to nie jedyna organizacja interesującą się i inwestująca w badania paranormalne i metafizyczne. Istnieje wiele innych grup, które posiadają, wykorzystują lub usiłują tworzyć obiekty SCP. Czasami ich celem jest własny zysk, a czasami ochrona ludzkości. Niektóre to organizacje rywalizujące, a inne to odłamy Fundacji; dochodzą do tego również grupy z nami sprzymierzone. W każdym razie uznano za konieczne utworzenie i dystrybucję informacji podsumowujących na temat owych organizacji.


WWW

Grupa nierozpoznana.
Wszelkie dotychczasowe próby infiltracji zakończone porażką.
Grupa zainteresowana badaniami nad SCP oraz samymi obiektami.
Grupa odpowiedzialna za ██ i podejrzewana o ████ ataków hakerskich na przechowalnie danych SCP.
Grupa dokonała ataku na Przechowalnie Obiektów w ████████ prawdopodobnie w celu przejęcia SCP-PL-███ lub również przechowywanego tam obiektu SCP-███. Podczas ataku wszystkich ██ członków grupy WWW zginęło, ale tylko 16 z nich zostało wyeliminowanych przez ochronę. Reszta popełniła samobójstwo podczas próby aresztowania. Wykluczono możliwość zniszczenia całej grupy podczas tego ataku.
Priorytet: POJMAĆ członka grupy WWW.

Aby zobaczyć wszystkie dzieła otagowane www, kliknij tutaj.


Wspaniałości Mieszkaniowe sp. z o.o.

Organizacja zajmująca się wytwarzaniem anomalnych, zwykle niebezpiecznych przedmiotów codziennego użytku i wprowadzaniem ich do obiegu publicznego. Organizacja wytwarza obiekty w celu poprawienia jakości życia ich użytkowników, jednak często są one zawodne bądź niewłaściwie działające. Jej struktura nie jest znana, podobnie jak cele bądź sposoby produkcji. Po raz pierwszy zwróciła uwagę Fundacji na początku 2006 roku, poprzez zabezpieczenie obiektu SCP-PL-███-Z.

Obecnie prowadzone są działania mające na celu zapoznanie się ze strukturą organizacji i pozyskanie wszelkich możliwych informacji. Ze względu na szeroką działalność nacisk kładziony jest na przechwytywanie produktów i kontrolowanie kontrahentów. Należy nadmienić, że nie jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ani jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo, gdyż nie jest nigdzie zarejestrowana. Źródło pozyskiwania majątku niezbędnego do funkcjonowania lub sposób zatrudniania pracowników nie jest znany. Nie wykryto działalności organizacji poza granicami kraju (wszelkie próby eksportu zostały powstrzymane przez Fundację).

Aby zobaczyć wszystkie dzieła otagowane wspaniałości-mieszkaniowe, kliknij tutaj.


A.R.G.U.S. Inc.

Akronim od "Autonomic Recon Group with Undefined Specialization". Amerykańska firma wynajmująca/sprzedająca wyszkolonych żołnierzy, ciężki sprzęt militarny, szkoląca bojówki oraz produkująca silne narkotyki i stymulanty psychotropowe. Działa pod przykrywką firmy ochroniarskiej. Najczęściej podejmuje się zleceń zwiadowczych lub walk partyzanckich, zdarzały się jednak przypadki udziału w większych, znanych konfliktach. Nieznana jest historia firmy, jak i dane osobowe jej klientów.

A.R.G.U.S. często popadał w konflikty z władzą ze względu na liczne morderstwa na osobach cywilnych, często ze szczególnym okrucieństwem.

Z nieznanego źródła firma pozyskuje niezwykle niebezpieczne obiekty anomalne o przeznaczeniu wojskowym. Zazwyczaj pomagają one odnieść przewagę na polu walki, okaleczają jednak także użytkownika. Anomalie nie są produkowane przez firmę, nieznana jest ich dokładna liczba ani poziom zagrożenia. Większość obiektów pozyskanych przez Fundację pochodzi ze Strefy 13, byłego kompleksu zlokalizowanego w ███████ (Polska).

W stałym konflikcie z nieznaną grupą roboczo określaną mianem "Twórców". Ograniczyli działalność po przejęciu polskiego kompleksu badawczego. Są pod stałym nadzorem Fundacji ze względu na prawdopodobnie wysokie zagrożenie.

Aby zobaczyć wszystkie dzieła otagowane argus, kliknij tutaj.


hub
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported