Przesłuchanie jednego ze schwytanych "podążających"
ocena: +3+x

Opis: Schwytany człowiek jest dwudziestoletnim mężczyzną o rysach kaukaskich. Przed schwytaniem niemal godzinę krążył wokół pierwszego ogrodzenia otaczającego placówkę Polskiej Filii, najwyraźniej szukając sposobu na dotarcie do wewnątrz. Kiedy go znalazł (a odpowiedzialnego za to niedopatrzenie w ciągłości ogrodzenia technika nagrodzono terminacją — O5-██), natychmiast ogłuszył go czekający po drugiej stronie Agent, na którego mężczyzna nie zwrócił najmniejszej uwagi. Po odzyskaniu przytomności nie okazywał agresji, jednak na potrzeby rozmowy musiał zostać przywiązany do krzesła (bez sprzeciwu), ponieważ stale snuł się po pokoju przesłuchań i próbował otworzyć drzwi prowadzące do Skrzydła Medycznego.

Przesłuchanie prowadzi Agent "Bichta", który reaguje obojętnie po usłyszeniu opisu lub nazwy SCP-PL-032. Agent spisał również poniższy transkrypt.


Prowadzący przesłuchanie: Agent "Bichta"

Przesłuchiwany: D-1525

Rozpoczęcie przesłuchania <00h-00m-00s>

AB: Dlaczego przebywałeś w pobliżu tej placówki?

D-1525: Tutaj jest.

AB: Co "tutaj jest"?

D-1525: [USUNIĘTO] (ocenzurowałem wszelkie wzmianki na temat SCP-PL-032 — Agent "Bichta")

AB: Dlaczego podążasz w jego kierunku?

D-1525: Bo muszę. Chodź ze mną.

AB: Jak to — musisz? Chcesz osiągnąć jakiś cel? Ktoś cię do tego zmusza?

D-1525: Po prostu muszę. Tak, chcę. Bardzo chcę [USUNIĘTO] dotknąć. Czuję takie ściąganie z tyłu głowy, cały czas o tym myślę. I tyle. Niemiło mnie potraktowaliście.

AB: Cóż, zapomnij.

D-1525: Słucham?

Agent "Bichta" podaje D-1525 preparat amnezyjny klasy A

AB (po odczekaniu kilkunastu minut): Kim jesteś?

D-1525 (niewyraźnie): Ja… nie wiem… Ale tutaj… tutaj blisko jest coś, czego szukam.

Zakończenie przesłuchania <00h-27m-11s>

Wnioski: Preparaty amnezyjne nie niwelują działania SCP-PL-032 — Agent "Bichta"

Postępowanie: D-1525 został zastrzelony, a jego zwłoki spalono. Dalsze przesłuchania w planach — dr ████████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported