Raport dotyczący działań podjętych wobec "podążających" próbujących przedostać się na teren Polskiej Filii
ocena: -2+x

Twórca raportu: Dowódca █████ ███████████

Treść raportu:

██/██/████: Zastrzelono 3 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 2 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 3 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 7 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 5 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 3 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 8 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 8 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 2 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 14 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 5 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 17 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 1 osobę niebędącą pracownikiem Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 9 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 3 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Nie zastrzelono nikogo.

██/██/████: Nie zastrzelono nikogo (po co o tym piszecie? — O5-██).

██/██/████: Zastrzelono 38 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 2 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 4 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 11 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 27 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 16 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 2 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 5 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 19 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 2 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 1 osobę niebędącą pracownikiem Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 14 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 44 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Schwytano 1 osobę niebędąca pracownikiem Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 6 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 26 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 2 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 3 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 9 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 11 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 29 osób niebędących pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 42 osoby niebędące pracownikami Fundacji.

██/██/████: Zastrzelono 15 osób niebędących pracownikami Fundacji.

Lista jest stale uzupełniana.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported