Raport dr Gorzelskiego
ocena: +4+x

Od: Doktora Przemysława Gorzelskiego
Do: Dyrektora ośrodka ██

Wstęp: Drogi Dyrektorze [USUNIĘTO] piszemy ten raport, by podkreślić skalę zagrożenia, z jakim może mierzyć się Fundacja. Uważamy, że podjęte środki bezpieczeństwa, względem tak niebezpiecznego podmiotu są niewystarczające.

Treść: Po przeanalizowaniu danych dostarczonych przez MFO oraz lokacji w jakiej znaleziono obiekt jesteśmy pewni, że w chwili znalezienia była to biała dziura. Jak sama nazwa wskazuje biała dziura jest przeciwieństwem czarnej dziury. Wywołane przez nią zniszczenia są skutkiem uwolnienia dużego ładunku energii, połączonego ze skompresowaną materią, co doprowadziło do uwolnienia silnej fali uderzeniowej. Osobliwość tego typu to ewenement na skalę światową. Poprzez wytwarzanie energii, obiekt łamie obowiązujące prawa fizyki. Nie, dziura nie przetwarza tej energii, tylko ją wytwarza. To samo tyczy się materii. Musimy założyć, że obiekt jest aktywny mimo zamknięcia. Oznacza to, że w jego wnętrzu, poza samą osobliwością, znajdują się rosnące pokłady zarówno energii jak i materii. Jeśli określony teren, jaki był w stanie zniszczyć podmiot, to siła jaką zebrał w przeciągu 1 sekundy, to zgromadzenie siły zdolnej dokonać jednakowych zniszczeń na skalę globalną zajmie obiektowi 119 dni. To jednak bardziej optymistyczny scenariusz, który zakłada, że do osiągnięcia siły zdolnej wywołać scenariusz klasy XK będzie potrzebny podmiotowi czas, druga opcja nam tego nie zapewnia.

Drugi scenariusz zakłada przekształcenie białej dziury w czarną. Aktualne badania tej hipotezy pokazują, jak pod wpływem czasu wytwarzana ilość energii oraz materii spadają do punktu, gdzie biała dziura zamiast je wytwarzać zacznie wchłaniać wszystko to, co wcześniej utworzyła. Nieznany jest nam czas w jakim zachodzi taki proces, dlatego musimy przyjąć, że po jego zabezpieczeniu doszło do transformacji. Osobliwość taka może powoli pochłaniać atomy swojego opakowania, co w pewnym momencie osłabi jej strukturę na tyle, że doprowadzi do uwolnienia obiektu. Taka sytuacja doprowadzi do natychmiastowego scenariusza klasy XK, nie sądzę nawet byśmy zdążyli to przemyśleć.

Niestety w przypadku wystąpienia obu tych zdarzeń, nie mamy szans na obmyślenie nawet teoretycznego planu uratowania ludzkości. Dlatego musimy wzmocnić ochronę podmiotu, choć naszym zdaniem to też nie pomoże. Jest tylko jedno rozwiązanie, które ochroni świat przed tak straszną siłą. Musimy wysłać obiekt jak najdalej stąd — wsadzić go w rakietę i wystrzelić na Alfa Centauri — bądź dalej. Choć spodziewamy się jak brzmiała będzie decyzja rady w tej sprawie, to wciąż liczymy, że Pan, Panie Dyrektorze może spróbować na nią wpłynąć. Wiemy, iż takie postępowanie nie jest zgodne z mottem Fundacji, jednak jest to sytuacja podbramkowa, w której czas jest naszym największym wrogiem.

Podsumowanie: Dyrektorze, wierzymy w Pańskie zrozumienie. Pamiętajmy, że my się nie mylimy, dlatego nie jest to zdarzenie, które można zlekceważyć. Dostaliśmy wystarczająco dużo sygnałów ostrzegawczych.

Z Poważaniem
Doktor Przemysław Gorzelski

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported