Propozycja Rogeta
ocena: +8+x
keterduty.png

Cyfrowa rekonstrukcja ikonografii znalezionej w SCP-001.

Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Procedury przechowywania indywidualnych jednostek SCP-001-K zostały zaprojektowane przez Dowództwo Nadzorcze i wszystkie należy egzekwować jednocześnie jako całkowity protokół zabezpieczenia SCP-001.

Pracownicy przydzieleni do różnych jednostek przechowawczych muszą być od siebie oddzieleni oraz mieć prawo wglądu jedynie do dokumentów przechowawczych, które otrzymali od Nadzorców. Dostęp do pełnej lub częściowej dokumentacji procedur przechowawczych jest dostępny jednie dla personelu z 5 poziomem uprawnień. W razie wglądu pracownika w inne dokumenty bądź próby wystawienia różnych instancji SCP-001-K na ich wzajemne oddziaływanie należy pracownikowi zaaplikować preparat amnezyjny klasy V oraz usunąć go z aktualnego przydziału.

Na drzwiach każdej z komór znajduje się znajduje się i znajdował się symbol rytualistyczny, który w razie uszkodzenia należy poddać natychmiastowej naprawie. Uszkodzenie lub zniekształcenie takiego symbolu wywoła gradualną degradację odpowiadającej mu komory przechowawczej; degradacja będzie postępować do punktu, w którym cykl przechowawczy nie będzie w stanie się utrzymał.

Wszystkie przechowywane instancje SCP-001-K znajdują się w SCP-001. Wyłącznie pracownicy z upoważnieniem poziomu 6. mogą wchodzić w bezpośrednie interakcje z instancjami SCP-001-K. Niektóre inne obiekty przechowywane przez Fundację zostały zaklasyfikowane do kategorii Keter, by można było utrzymywać pozory istnienia owej klasy obiektowej.

Instancje SCP-001-K nie mogą zostać wyniesione poza SCP-001, o ile celem nie jest przyspieszenie zajścia zdarzenia klasy VK — restrukturyzującego rzeczywistość. Jeżeli Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, pracownicy z upoważnieniem poziomu 6. skontaktują się z personelem Fundacji i przekażą mu dalsze instrukcje postępowania.

Opis: SCP-001 oznacza źródło wszystkich obiektów anomalnych, które zostały zaklasyfikowane do kategorii Keter. Dokumenty nakazują pracownikom z upoważnieniem niższym niż 5. odnosić się do tych obiektów zgodnie z ich oznaczeniem SCP-XXX(X).

SCP-001 to struktura w [ZMIENIONO], na którą składają się cztery skrzydła oraz 11 pięter. Z zewnątrz przypomina ona większą, nieokreśloną placówkę badawczą. Próby szczegółowego opisania wyglądu zewnętrznego SCP-001 doprowadzą do otrzymania kłócących się i sprzecznych z sobą informacji. Próby stworzenia mapy placówki skończyły się zapisaniem sprzecznych schematów pięter. W SCP-001 znajdują się dormitoria, jadalnie, obszary rekreacyjne oraz kompleksy biurowe. Komory przechowawcze są dostępne wyłącznie dla pracowników z upoważnieniem poziomu 5.

SCP-001 to placówka znajdująca się w [ZMIENIONO], mimo to jej wewnętrzna powierzchnia jest znacząco większa od zewnętrznej, niż teren który pokrywa. Zewnętrzna warstwa wygląda jak duży, nieopisany ośrodek badawczy. Próby opisania zewnętrznej aparycji SCP-001 zakończyły się sprzecznymi i kłócącymi się ze sobą rezultatami. Próby narysowania mapy powierzchni przedstawiły sprzeczne plany pięter. Powierzchnia zewnętrzna SCP-001 jest równa mniej więcej biurze lub kompleksie wojskowym, z wystarczającym miejscem i ośrodkami dla 1200 450 ludzi.

Obecnie wiadomo, że instancje SCP-001-K istnieją w liczbie 181.

SCP-001-K oznacza dowolny obiekt anomalny, który pochodzi z SCP-001. Wszystkie instancje SCP-001-K znajdowały się w miejscu odkrycia SCP-001, jednakże niektóre zostały od tej pory stracone. Każda z instancji SCP-001 znajduje się w sąsiedztwie drugiej; ich właściwości anomalne neutralizują wzajemne możliwości oddziaływania.

Jeżeli dojdzie do nieprawidłowości w dowolnym cyklu przechowawczym instancji SCP-001, w komorze przechowawczej powstanie miejscowa anomalia zakrzywiania rzeczywistości. Wnętrze zacznie podlegać innym prawom fizyki, które odpowiadają właściwościom wszelkich niezabezpieczonych instancji SCP-001-K. Obszary te są niebezpieczne dla ludzkiego życia, i zaczną się agresywnie rozszerzać jeśli dojdzie do przełamania zabezpieczeń przez innego SCP-001-K. Od dnia 18-09-1999 nie doszło do przełamania zabezpieczeń.

SCP-001 został początkowo opisany przez amerykańskich najemników, którzy odbywali służbę w Grecji, po zakończeniu drugiej wojny światowej. Kiedy potwierdzono zachodzenie zjawisk anomalnych, kilka organizacji przejęło kontrolę nad obszarem, jednak grupa uniemożliwiła utratę SCP-001 na rzecz zewnętrznej organizacji. Kontrola nad SCP-001 została dobrowolnie oddana Fundacji w 1949 roku. Informacje z tego okresu zabezpieczania SCP-001 nie zostały jeszcze odzyskane, ponieważ doszło do wypuszczenia kilku instancji SCP-001-K, które uniemożliwiły dostęp do znacznych części SCP-001.

Obiekty oznaczone jako SCP-001-K Metoda przechowywania
SCP-718, SCP-689 Instancje SCP-718 umieszczono na zmumifikowanych szczątkach ludzkich, na wzór trójkąta wokół SCP-689. Sporadycznie wszystkie instancje nagle zaczynają patrzeć w innym kierunku, sprawiając, iż SCP-689 dokonuje manifestacji na jednym z owych ciał, a następnie neutralizuje instancje SCP-718, co wywołuje powstawanie kolejnych SCP-718. Instancje SCP-718 wznawiają wtedy obserwację za pomocą kontaktu wzrokowego, zmuszając SCP-689 do powrotu na jego pierwotną pozycję.
SCP-990, SCP-122 Byty SCP-122 najwyraźniej utrzymują SCP-990 w świecie fizycznym poprzez nieprzerwane podtrzymywanie go w stanie snu, wykorzystując własne ciała do tłumienia dźwięków zewnętrznych i szeptem opowiadając SCP-990 "opowieści na dobranoc". Kilka innych bytów SCP-122 stara się zakryć zewnętrzne źródła światła za pomocą własnych ciał.
SCP-1178, SCP-1984 SCP-1178 zawieszony jest w dużej, sześciennej komorze, gdzie jest stale ścigany przez SCP-1984. Wyróżniono sześć wzorców pościgu, które zachodzą najwyraźniej losowo. Nigdy nie zaobserwowano, aby SCP-1984 zbliżył się do SCP-1178 na bliżej niż 15 metrów; z kolei SCP-1178 przyspiesza za każdym razem, kiedy SCP-1984 zwiększa tempo pościgu. Pracownicy przechowalni badają aktualnie możliwości złagodzenia potencjalnej detonacji SCP-1178 na skutek kontaktu z SCP-1984, by upewnić się, iż nie doprowadzi to do zagłady struktur przechowawczych w SCP-001 i scenariusza końca świata klasy VK.
SCP-1440, SCP-836 SCP-1440 jest przyczepiony za pomocą łańcucha do drzwi wielkiej, okrągłej komory. Wokół niego unoszą się struktury, takie jak drzwi czy ściany, na które wpłynął SCP-836; najwyraźniej oddziałują one na komorę i nieprzerwanie zbliżają się do SCP-1440, po czym zostają zniszczone przez anomalię właściwą SCP-1440. Następnie składają się one na dnie pomieszczenia i znów unoszą się w jego stronę. SCP-1440 twierdzi, że został uwięziony przez ojca, lecz nie przekazuje dodatkowych informacji. Nie wiadomo dlaczego anomalia SCP-1440 nie zniszczyła SCP-001.
SCP-1048, SCP-1055 Podczas gdy SCP-1055 nabiera dodatkowej masy, instancje SCP-1048 nieprzerwanie niszczą ją i konstruują nowe instancje siebie. SCP-1055 jest w pełni mobilny i stara się zniszczyć wszelkie instancje SCP-1048, które się doń zbliżą. Ich szczątki zostają naprawione przez dodatkowe instancje SCP-1048. Obecnie w komorze znajduje się około ████ instancji SCP-1048, przy czym dodatkowych może powstać ██████████.
SCP-1295, SCP-871 Wszystkim czterem bytom SCP-1295 nieprzerwanie serwuje się instancje SCP-871 przez blondynkę w uniformie kelnerki1, która wydobywa je z drewnianego stołu. Wszystkie cztery byty skarżą się na nijaki wybór w menu, jednakże zachwalają jakość i różnorodność SCP-871.
SCP-505, SCP-140 SCP-505 został zawieszony nad SCP-140 i pisze co najmniej 15 woluminów o objętości 70000 słów2, poświęconych kulturze i cywilizacji Daevite. Przerwanie tego cyklu wywołałoby absolutnie niemożliwą do cofnięcia zmianę w historii ludzkości, gdyż teksty pisane przez SCP-505 najwyraźniej zaczęły być pisane przed powstaniem języka, a obecnie odnoszą się do okresu który nastąpi za 470 lat.
SCP-231, ██:██-N Pozostałości po interakcji między [ZMIENIONO] a anomalią zneutralizowaną. Obecnie procedura 110-Montauk zapobiegła wystąpieniu zdarzenia XK, zainicjowanego przez ową interakcję; od wstępnego zabezpieczenia doszło jedynie do 6 potencjalnych zdarzeń błędnych.
SCP-058, SCP-1983 SCP-058 zawieszony jest nad dużą, cylindryczną dziurą, którą wypełniono sercami żywych ludzi. Dodatkowe ilości tkanki sercowej wtarto w i wokół SCP-058. Większość komory nie jest oświetlona; w tych ciemnych miejscach byty SCP-1983 bez przerwy usiłują wyrwać tkankę z ciała SCP-058, podczas gdy SCP-058 próbuje brutalnie je atakować, jednocześnie asymilując dodatkowe ilości tkanki z dziury pod nim.
SCP-682, SCP-296 Wszystkie figury w SCP-296 przyjęły ludzki wygląd pracowników, którzy zginęli podczas konserwacji jego przechowalni w SCP-001. SCP-682 nie jest w stanie zranić tych bytów, przez co na zmianę brutalnie usiłuje je zniszczyć, a potem kuli się na środku komory. Zapytany o to przez dr. ██████ █████████ SCP-296 oświadczył, że SCP-682 został uznany za winnego i jest obecnie w trakcie odbywania kary poprzez niemożność umierania ani zabijania.
SCP-579, SCP-055 Nie można wsadzić okrągłych kołków do kwadratowych dziurek.

Dodatek:

Dodatek 001-B: Zdarzenie klasy VK — restrukturyzujące rzeczywistość oznacza zjawisko anomalne, które zgodnie z teorią zajdzie, jeżeli wszystkie instancje SCP-001-K zostaną wypuszczone z ich cyklów przechowawczych. Jeżeli tak by się stało, efekt mógłby potencjalnie zmienić całość wszechświata podlegającego nieanomalnym prawom fizycznym.

Obecnie trwają badania sposobu, dzięki któremu Fundacja mogłaby ów scenariusz przetrwać i ochronić nowy wszechświat przed szczątkami naszej obecnej rzeczywistości.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported