SCP-008
ocena: +23+x

ROZKAZEM RADY NADZORCZEJ

TEN PLIK OBJĘTY JEST KLAUZULĄ POZIOMU 4

== WYMAGANE UPOWAŻNIENIE POZIOMU 4 ==


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported