SCP-113
ocena: 0+x
2z82pp4.jpg

SCP-113.

Identyfikator podmiotu: SCP-113

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-113 nie wymaga aplikacji nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa. Obiekt należy przechowywać w standardowej szafie przechowawczej na Terenie 23. SCP-113 tworzy zagrożenie względem personelu i powinno się z nim obchodzić jedynie przy użyciu gumowych rękawic laboratoryjnych, celem zapobieżenia przed przypadkowym kontaktem. Pracownicy, którzy przypadkowo weszli w kontakt z SCP-113, muszą zostać poddani całodobowej obserwacji lekarskiej.

Opis: SCP-113 wygląda jak niewielki fragment czerwonego jaśminu, lecz po analizie przy użyciu EDX, Mass Spec. i innych urządzeń do analizy daktyloskopijnej, zrozumiano iż nie posiada żadnego ze zwyczajnych budulców. Jego skład jest podobny do składu███████.

Po dotknięciu przez ciało organizmu posiadającego chromosomy płci, obiekt zmieni zarówno genetyczną i fizyczną płeć całego organizmu. Działanie to przebiega w trzech fazach. Podczas pierwszej fazy, trwającej około 0,2 sekundy, obiekt kreuje więź pomiędzy komórkami, których dotyka i indukuje nieznaną zmianę chemiczną. W drugiej fazie, trwającej około 2 sekundy, podmiot emituje niskoenergetyczne fale, które przemierzają całość ciała. Wywołuje to reakcję białek złożonych, która zmienia chromosomy organizmu na chromosomy przeciwnej płci. W czasie trzeciej i zarazem ostatniej fazy, która trwa około 20 sekund, obiekt emituje kolejne fale, które wywołują zmianę komórek i obrzeżnego systemu nerwowego w unikalną wariację częściowo-zróżnicowanych komórek macierzystych. Po powrocie do normalnej tkanki ludzkiej, płeć testera zostanie fizycznie przełączona w płeć przeciwną. Zmiana ta jest częściowo permanentna, gdyż może być cofnięta poprzez wywołanie drugiego kontaktu z obiektem. Kiedy podmiot wchodzi w kontakt bezpośredni z organizmem aseksualnym lub materiałem nieorganicznym, rozpoczyna proces przełączania, lecz zatrzymuje się w czasie trwania fazy pierwszej.

Proces transformacji został opisany jako niezwykle bolesny. Początkowy proces tworzenia więzi uszkadza tkanki w sposób podobny do oparzeń trzeciego stopnia, a w rzadkich przypadkach dochodzi on do podskórnych pokładów tłuszczu i włókien mięśniowych. Opisywana, w drugiej fazie, "fala" wywołuje skrajne nudności i wymioty, przy tym tester odczuwa ból przepalania skóry i narządów wewnętrznych. Podczas trzeciej fazy procesu transformacji, istnieje 25% możliwość niepowodzenia transformacji. Doświadcza się częściowego lub całościowego zaniku genitaliów; dochodzi do tego zranienie skóry i organów brzusznych, jako że ulegają one zmianom o różnym tempie przebiegu. Połowa przypadków niepowodzenia transformacji zakończyła się zgonem testera w wyniku obszernego urazu wewnętrznego lub krwawienia wewnętrznego, bądź częściowego albo całkowitego paraliżu.

W niemalże 75% przypadków, dochodzi do łagodnych uszkodzeń tkanek - zwykle skórnych. Ryzyko niepowodzenia transformacji wzrasta wykładniczo wraz z podejmowaniem kolejnych kontaktów z SCP-113; pomimo udanej transformacji, często dochodzi do permanentnych uszkodzeń. Prosimy zauważyć, iż istnieje wysokie ryzyko [USUNIĘTO] po wielu kontaktach z obiektem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported