SCP-1548
ocena: +7+x
square.jpg

DANE NIEAKTUALNE


Poniższy raport wymaga aktualizacji.
Osoby, które chcą pomóc zaktualizować, raport powinny zapoznać się z dokumentacją

1548.jpg

SCP-1548

Identyfikator podmiotu: SCP-1548

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1548 obecnie nie może zostać zabezpieczony z powodu uznania obiektu za ciało niebieskie. Stanowi on przedmiot obserwacji przeprowadzanej przez astronomów z jednostki przechowawczej █, obecnie zlokalizowanej w ████████, na wyspie Sark. Wykorzystywane do tego celu trzy pomniejsze radioteleskopy umożliwiają całodobowy odbiór wiadomości. Komunikaty należy poddać transkrypcji, a następnie transmisji do bazy danych Ośrodka █. MFO Gamma-5 jest obecnie obowiązana tłumić wiedzę na temat obiektu, rozpowszechnianą przez środki masowego przekazu.

Opis: SCP-1548 to Fundacyjne oznaczenie PSR B0531+21, pulsara optycznego w mgławicy kraba. Ciało zostało odkryte w 1942 przez wiele organizacji naukowych. Mimo to anomalna natura gwiazdy nie została poznana aż do 1968. Agent M███████, wówczas astronom z [ZMIENIONO], rozpoczął wtedy obserwacje obiektu poprzez radioteleskop. Działanie wykazało, że gwiazda przyspiesza w kierunku układu słonecznego, pulsowaniem nadając komunikaty w kodzie Morse'a. Pierwsza w pełni przetranskrybowana wiadomość SCP-1548, przetłumaczona z języka rosyjskiego i przekazana w trzech interwałach stanowiła: „Budzę/Widzę wszystko/Nie wystarczy”. SCP-1548 zazwyczaj pulsuje z częstotliwością około 30 [Hz], aczkolwiek zarejestrowano również transmisje o wyższych częstotliwościach (szczegóły w dodatku SCP-1548-A).

Przez następne dziesięć lat obserwowano przyspieszenie gwiazdy do około 0,85 [c] (2,55x108 [m/s]). W tamtym okresie pulsar zaczął transmitować wiadomości nacechowane wzrastającą wrogością; często odczytywano stwierdzenia: „Nie możecie się ukryć” oraz „Tylko śmierć”. Najwyraźniej osiągnąwszy pod koniec 1978 swoją prędkość maksymalną, z użyciem nieznanych środków, pulsar zaczął transmitować zmienione komunikaty: od tamtej pory cechuje je większa erudycja oraz spójność.

SCP-1548 zaczął wówczas demonstrować świadomość bycia obserwowanym. Wiadomości z obiektu zaczęły przybierać wydźwięk personalny, a ich treść była obraźliwa w stosunku do obserwatorów pulsara. Komunikaty odebrane jednocześnie przez kilka teleskopów będą zawierać groźby względem konkretnych pracowników obsługujących te urządzenia. Wiadomości, które zostają odebrane, gdy teleskopy funkcjonują automatycznie, bez udziału człowieka, są skierowane przeciwko ludzkości jako grupy, aczkolwiek [USUNIĘTO], co stanowiło powód utworzenia posterunków obserwacyjnych w tamtych miejscach. Nie ustalono, w jaki sposób SCP-1548 najwyraźniej przewiduje przyszłość, by z odpowiednim wyprzedzeniem nadawać konkretne komunikaty.

Dodatek SCP-1548-A: ██.██.198█ r. O5-█, korzystający z urlopu zdrowotnego, przypadkowo skierował niewielki teleskop optyczny w kierunku mgławicy kraba. Teleskopy na wyspie Sark zarejestrowały wówczas następujący komunikat:
"Właśnie przypomniałem sobie współrzędne wszystkich bezpiecznych placówek SCP. Mam również informacje osobiste o O5".
Po tamtej transmisji częstotliwość pulsowania gwiazdy wzrosła z 30 [Hz] do ponad 1 [kHz], przez co konieczne stało się używanie szybko nagrywających kamer, by móc rejestrować komunikaty. W czasie następnych ośmiu godzin SCP-1548 przekazał [USUNIĘTO], czyli ponad gigabajt informacji. Do tej pory była to najdłuższa, nieprzerwana wiadomość z obiektu.

Dodatek SCP-1548-B: SCP-1548 został przeniesiony do klasy Keter rozkazem O5-█.

Nie obchodzi mnie to, że przybędzie tu dopiero za 5700 lat. Wie za dużo. — O5-█

Dodatek SCP-1548-C: Po większym rozbłysku słonecznym 04.11.2003 r. placówka na wyspie Sark odebrała krótką wiadomość: "Wasz światek będzie następny". Podobne wiadomości odbiera się od tamtej pory po każdym, większym zdarzeniu słonecznym.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported