SCP-194
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu SCP-194

Klasa obiektu: Euclid

Specjalnie Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-194 mają być przechowywane w ptaszarni w Ośrodku-43. Obszar wokół ptaszarni zostanie ogrodzony z nie mniej niż pięćdziesięcioma (50) metrami wolnej przestrzeni pomiędzy ptaszarnią a jakąkolwiek częścią ogrodzenia. SCP-194 mają być karmione codziennie martwymi gryzoniami; odrzucone pióra SCP-194 mogą zostać zebrane w czasie karmienia. Tylko personel nieposiadający w historii incydentów z introwersją oraz izolacją może zajmować się karmieniem SCP-194. Instancje SCP-194-1 mają być przetrzymywane w zamkniętym podziemnym pomieszczeniu w Ośrodku-43. Pomieszczenie zostanie umeblowane słomą i oświetleniem sufitowym symulującym słońce. SCP-194-1 mają być karmione dietą identyczną z tą przysługującą SCP-194 z dodatkiem piór SCP-194 na żądanie. W żadnym razie instancje SCP-194-1 nie mogą wejść w kontakt z SCP-194, chyba że SCP-194-1 w pełni zmienił się w SCP-194. Personel ma zakaz interakcji z SCP-194-1 poza przesłuchaniami i innymi wydarzeniami przewidzianymi przez Dr. ████████████. Personel, który wszedł w nieautoryzowany kontakt z SCP-194 lub SCP-194-1 musi przejść obowiązkową ocenę psychiatryczną.

Opis: SCP-194 są wizualnie identyczne do Corvus corax, zwykłego kruka. Ich zachowanie jest identyczne do większości kruków, za wyjątkiem okazywania anormalnego stopnia komfortu w obecności ludzi. SCP-194 nie zaczną uciekać od ludzi, chyba że zostaną bezpośrednio zagrożone, i są znane z siadania na ludziach gdy jest to dla nich opłacalne. Mają także odrębną dietę w porównaniu z normalnymi krukami, preferując spożycie mięsa ponad ziarna i nasiona.

SCP-194 zbierają się licznie w pobliżu osób zamkniętych w sobie, zwykle ludzi antyspołecznych oraz ze znikomą lub żadną historią związaną z okrucieństwem. Grupy SCP-194 będą podążać za tymi osobami, zbierając się w pobliżu ich domów lub miejsc pracy oraz przelatując przez wszystkie miejsca podczas przebywania na zewnątrz. Osoby w przedłużającym się kontakcie z SCP-194 stają się SCP-194-1. Nie istnieją przesłanki by sugerować, jakoby SCP-194 miały taki wpływ na inne zwierzęta.

SCP-194-1 szybko rozwijają antyspołeczne zaburzenia osobowości i odizolowany umysł, jeśli już nie posiadały tych cech. SCP-194-1 mają tendencję do zaniedbywania pracy i znajomości, preferując spędzanie czasu na zewnątrz w obecności SCP-194. Jeśli SCP-194 zaczną się pierzyć, SCP-194-1 pozbiera pióra do zjedzenia. Gdy SCP-194-1 wytworzy zwyczaj zjadania piór, instancje ograniczą jedzenie innego pokarmu lub całkowicie go zaniedbają. Instancje zaczną tracić masę ciała znacznie szybciej niż jest to możliwe przy ochotniczym głodowaniu.

W przybliżeniu jeden (1) tydzień po rozpoczęciu się fazy jedzenia piór, SCP-194-1 przejdą metamorfozę; łopatki rozwiną występy kostne rosnące w zewnętrzną stronę ciała, ze skórą i mięśniami rosnącymi wokół kości podczas ich wydłużania. W trakcie dwudziestu czterech (24) godzin występy kontynuują wzrost tworząc puste w środku kości i kończyny bardzo podobne do ptasich skrzydeł. Pióra mogą zacząć widocznie wyrastać ze "skrzydeł" już w tym okresie, albo dopiero potem. Wszystkie instancje SCP-194-1 przesłuchiwane w tym czasie opisywały tą transformację jako ekstremalnie bolesną;; obrażenia wewnętrzne w okolicy górnej części pleców są częste, tak jak oznaki niedożywienia.

Po tym jak te nielotne skrzydłopodobne przydatki w pełni urosną, instancje SCP-194-1 staną się ospałe i będą spędzać większość czasu odpoczywając. Instancje zaczną także okazywać obsesyjną chęć przebywania w obecności i naśladowania zachowań SCP-194, a także możliwe jest wrogie zachowanie w kierunku ludzkiej ingerencji. Instancje SCP-194-1 będą kontynuowały utratę masy ciała oraz przejdą więcej zmian fizycznych, zaczynając od dramatycznego skurczenia się kręgosłupa, zaniku kończyn, zmiany struktury czaszki, kończąc na wzroście czarnych piór na wszystkich częściach ciała jeszcze ich nie posiadających. Jeśli SCP-194-1 przetrwa tą fazę (częściowa transformacja była śmiertelna w 70% wszystkich obserwowanych przypadków), SCP-194-1 zmieni się całkowicie w SCP-194. Testy pokazały, że o ile można opóźnić i wydłużyć transformację nawet do sześciu (6) miesięcy dzięki odseparowaniu SCP-194-1 od SCP-194, to nie jest znany sposób na zatrzymanie lub odwrócenie przemiany bez zabijania SCP-194-1 po tym, jak "skrzydła" zaczną kiełkować.

Przesłuchanie 194-3
Przesłuchiwany: 6754-D, aktualnie przechodzący przez środkowe etapy przemiany SCP-194-1

Przesłuchujący: Dr ████████████

Przedsłowie: Z wielu podmiotów, 6754-D był jednym z najbardziej otwartych przesłuchiwanych. Jednakże, tak jak każdy inny, 6754-D mówił spokojnie i monotonnie przez całe przesłuchanie i w każdej innej okazji, gdy z nim rozmawiano.

<Początek Logu, ██.██.████>

Dr ████████████: Dzień dobry.
6754-D: (pauza) …Dobry.
Dr ████████████: Dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać o SCP-194.
6754-D: Tak się nie nazywają.
Dr ████████████: (pauza) …Więc jak je nazywasz?
6754-D: To moje stado. Moi nieuprzejmi. Moi gospodarze. Bratnia padlina. Imię wybierz jakie chcesz, ale nie numer.
Dr ████████████: A numer nie może być imieniem?
6754-D: (cisza)
Dr ████████████: (pauza) …Dlaczego jesteś przyciągany do SCP… gospodarzy?
6754-D: Oni przyszli do mnie. Rozpoznali mnie jako jednego z nich.
Dr ████████████: Kruka?
6754-D: Więźnia. Samotnika. Jako… (cisza)
Dr ████████████: Jako co?
6754-D: (cisza)
Dr ████████████: Spróbujmy z innym pytaniem. Dlaczego zjadasz ich pióra?
6754-D: To były prezenty. Nie odmawia się prezentów.
Dr ████████████: Dlaczego nie jesz nic oprócz piór?
6754-D: Nie potrzebuję nic innego.
Dr ████████████: …Czy wiesz co się z tobą dzieje?
6754-D: Dołączam do nich. Staję się jednym z nich. Będę piękny.
Dr ████████████: Czy wiesz, że większość ludzi będących w twojej pozycji zmarło w męczarniach w środkowej przemianie?
6754-D: (cisza)
Dr ████████████: Czy wiesz, że jeśli przetrwasz to zostaniesz uwięziony razem z innymi krukami w ptaszarni?
6754-D: (cisza. 6754-D nie odpowiadał na żadne następne pytania i po dwudziestu minutach Dr ████████████ zakończył przesłuchanie.)

<Koniec Logu>

Posłowie: Widząc jak 6754-D sympatyzował z SCP-194, sugeruję, aby żadna osoba z personelu klasy D nie wchodziła w kontakt z SCP-194. Sugeruję także przeprowadzenie eutanazji na wszystkich pracownikach Fundacji, którzy zostali instancjami SCP-194-1, ponieważ nie wiem ile z ich wiedzy ptaki zatrzymują, jeśli przetrwają zmiany, a nie chcę ryzykować, że grupa rozumnych ptaków z wiedzą o Fundacji może się uwolnić. -Dr. ████████████

Raport z Incydentu 194-1 Dnia 09.05.████ o godzinie 1300, grupa kruków wylądowała na ptaszarni w Ośrodku-43 i zajęła miejsca na powierzchni. Jeden osiadł na siatce w pobliżu wejścia do ptaszarni i rozpoczął próby manipulacji klamką. Strzały oddane przez zbliżającą się ochronę spłoszyły stado do lotu; z przybyłych ptaków jeden (1) został zastrzelony, jeden (1) postrzelony i dodany do ptaszarni po wyzdrowieniu oraz co najmniej sześć (6) uciekło.

Raport z Incydentu 194-2 Dnia 09.05.████ o godzinie 1500, Agent Andersson wszedł do odgrodzonej przestrzeni wokół ptaszarni SCP-194 używając swojego poziomu bezpieczeństwa aby przejść punkt kontrolny. Niósł on ze sobą wiadro z martwymi szczurami, przez co strażnicy sądzili, że udał się on tam w celu karmienia SCP-194 poza normalnym harmonogramem. Następnie agent otworzył drzwi ptaszarni i zaczął wyciągać okazy SCP-194 i wypuszczać je na wolność. Ochrona zareagowała dostatecznie szybko aby unieruchomić agenta Anderssona i zamknąć drzwi do ptaszarni, jednak nie dość szybko aby zapobiec ucieczce trzech (3) okazów SCP-194. Andersson został dystyngowany jako SCP-194-1 i zabezpieczony.

Raport z Incydentu 194-3 Dnia 09.05.████ o godzinie 2100, █████ ███████, karmiciel SCP-194 wszedł do odgrodzonej przestrzeni wokół ptaszarni SCP-194 z wiadrem martwych szczurów, a następnie podszedł do obrotowego podajnika na zewnątrz ptaszarni w celu jego napełnienia. Nagrania pokazują ███████ zatrzymującego się przed podajnikiem na czas prawie minuty i wpatrywania się w okazy SCP-194 wewnątrz ptaszarni. Następnie odłożyła ona wiadro i ruszyła w kierunku drzwi. Ochrona bezpieczeństwa obezwładniła ███████ przed tym jak zdołała je otworzyć. Późniejsze badanie i przesłuchanie sugerują, że była ona pod silnym przymusem psychicznym i została zwolniona bez następnych kar.

Dodatek: Doktorze ████████████, spodziewam się od ciebie o wiele więcej od tego. Powinieneś skupić swoje starania na tym, co naprawdę ważne: znalezienia sposobu na odróżnienie SCP-194 od innych ptaków. Nie mamy zasobów aby eksterminować każdego ptaka na świecie, a twoja prościutka robota przetrzymywania tych, które już złapaliśmy nie pomaga. Potrzebujemy czegoś mocniejszego niż ptaszarnia ze składnicy, a także więcej informacji o ptakach, a nie o ludziach, którzy się w nie zmieniają. -O5- █

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported