SCP-199
square.jpg

DANE NIEAKTUALNE


Poniższy raport wymaga aktualizacji.
Osoby, które chcą pomóc zaktualizować raport, powinny zapoznać się z dokumentacją

scp199.jpg

SCP-199

Identyfikator podmiotu: SCP-199

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-199 musi być przechowywany w komorze o pojemności dwudziestu metrów sześciennych, w której zainstalowane jest źródło sztucznego światła umożliwiającego rozwój roślin. Instancje SCP-199-2 muszą być zbierane przez pracownika klasy D, ubranego w kombinezon Hazmat poziomu A, typu 1, wyposażony w aparat oddechowy. Instancje SCP-199-2 muszą być umieszczane w zamykanym, pleksiglasowym pojemniku o pojemności jednego metra sześciennego, w którym zawarte będzie dziesięć litrów gleby doniczkowej. SCP-199-2 muszą być w nim przechowywane aż do momentu dojrzenia i wydalenia zarodników. Po wydaleniu zarodników pleksiglasowy pojemnik należy przewietrzyć, a szlam z jego dna — pobrać bądź zneutralizować. Nowe rośliny należy umieścić w przechowalni wraz z innymi instancjami SCP-199.

Opis: SCP-199 to nierozpoznany gatunek paproci z rodziny Hymenophyllaceae, do której jest wyraźnie podobny, aczkolwiek o wiele bardziej tolerancyjny wobec zmian temperaturowych oraz wilgotnościowych. Kłącza rodziny są wytrzymałe i mogą przyłączyć się, a następnie kontynuować swój rozwój na większości powierzchni stałych, nawet w przewodach kominowych czy na gładkich ścianach. Kłącza oraz korzenie rośliny przypominają porostnice plechy, aczkolwiek ich liście nie są spotykane w innych roślinach. Liście osiągają kształt pęcherzy o średnicy około 10 [cm], ponadto mogą gromadzić w sobie wodór i tym samym oddalać się od głównej rośliny.

Pęcherze, oznaczone jako SCP-199-2, unoszą się w powietrzu i dojrzewają w ciągu kilku dni, absorbując energię za pomocą fotosyntezy. W tym czasie zarodniki przenoszone przez SCP-199-2 osiągają dojrzałość, a zawartość liści krzepnie, celem zamknięcia zarodników w pojedynczej komórce, przypominającej szlam z plazmodium.

Po osiągnięciu dojrzałości SCP-199-2 wybuchają, rozprzestrzeniając swą zawartość i wyrzucając szlam w polu o szerokości około dziesięciu metrów. W miejscu pokrytym szlamem bezkręgowce oraz małe zwierzęta zostaną pozbawione możliwości poruszania się, a większe zwierzęta doznają szkód neurologicznych, podobnych do tych w wyniku wystawienia na oddziaływanie związków klasy V. Szlam, który nie osiądzie na źródle składników odżywczych, będzie powoli przemieszczał się w stronę wszelkich takich źródeł, podobnie jak ameba. Szlam następnie będzie gwałtownie rozbijał materiały organiczne, wywołując u większych zwierząt objawy podobne do martwiczego zapalenia powięzi, a u zwierząt mniejszych — redukcję do formy pasty w ciągu godziny. Zarodniki będą odżywiać się wynikowym kompostem, a cykl będzie kontynuował.

SCP-199 jest wysoce odporny na większość defoliantów i najwyraźniej preferuje środowiska zanieczyszczone. Jednakże w związku z faktem, iż roślina wykorzystuje unikalny proces katalityczny do pozyskiwania wodoru z wody, SCP-199 eksploduje przy kontakcie z otwartym ogniem i może być kontrolowany za jego pomocą. Niekontrolowane palenie może skutkować obszernymi uszkodzeniami oraz przedwczesnym wydaleniem szlamu. Pracownicy, którym powierzono zadanie defoliacji, powinni nosić pancerze pod kombinezonami Hazmat poziomu A, typu 1. Pracownicy medyczni Fundacji powinni znajdować się w gotowości do podania osobom zakażonym butyrylocholinoesterazy oraz atropinę w trybie natychmiastowym. Należy dokonać natychmiastowej terminacji osoby zakażonej, jeżeli alternatywy nie będą możliwe. Osoby, które przeżyły, należy poddać oczyszczaniu zakażonych rejonów ciała i dwutygodniowej dożylnej terapii antybiotycznej. Głębokie rany, które nie reagują na leczenie, mogą być podstawą do amputacji bądź eutanazji chorego, jeżeli zajdą okoliczności tego wymagające.

Ciała denatów należy spopielić w ciągu czterech godzin od momentu wystawienia na oddziaływanie obiektu, o ile O5 nie wydadzą innych poleceń.

Dodatek 199-a: SCP-199 został odkryty w prowincji ██████ Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie odkryto kilkanaście instancji obiektu, które rosły w kominach fabryk, hut i elektrowni węglowych. Lokalne służby dochodzeniowe podjęły się śledztwa po stwierdzeniu kilku zgonów wskutek wystawienia na oddziaływanie nieznanych zanieczyszczeń, co doprowadziło do poinformowania o tym Fundacji.

Dodatek 199-b: Celem znalezienia alternatywnych sposobów kontroli obiektu, na oddziaływanie SCP-199 wystawiono kilka gatunków insektów. W każdym przypadku insekty padały na krótko po rozpoczęciu wystawienia bądź po próbach skonsumowania miąższu rośliny. Prekursor szlamu stanowi bardzo efektywny pestycyd. Trwają badania mające na celu ustalenie bezpiecznych metod pozyskiwania owego prekursora celem neutralizacji obiektów SCP, którymi są rośliny bądź stawonogi.

Dodatek 199-c: Niedawne informacje wywiadowcze wskazują na to, że Rebelia Chaosu była zaangażowana w wytwarzanie lub dystrybucję SCP-199. Dowody prowadzą do wniosku, że roślina te została stworzona sztucznie i prawdopodobnie SCP-199 wykorzystywany jest przez różne ugrupowania jako broń ekoterrorystyczna.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported