SCP-3133
ocena: +3+x

Od: sixPhD@ethics.scp

Do: o5_5@foundation.scp

Temat: WAŻNE. TYLKO DLA TWOICH OCZU.


Ten dokument jest w Wersji A.

Może on zostać przeczytany tylko przez osoby z poziomem upoważnienia 3133/A. Niektóre informacje w Wersji B celowo wprowadzają w błąd; w związku z czym, ujawnienie informacji zawartych w tym dokumencie, personelowi z poziomem upoważnienia 3133/B jest karane natychmiastową terminacją.

Identyfikator podmiotu: SCP-3133

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Istnieją dwie wersję tego dokumentu, nazwane Wersją A i Wersją B. Każdy personel pracujący z SCP-3133 musi otrzymać upoważnienie 3133/A, lub 3133/B, oraz może zobaczyć tylko wersję odpowiadającą jego upoważnieniu. Obie wersję mogą zostać edytowane tylko przez Dr. Six z Komitetu ds. Etyki.

Od ośmiu do dziesięciu pracowników Klasy-D ma zostać wyznaczonych jako operatorzy SCP-3133, pracując na zmiany. Tak długo, jak operatorzy wykonują swoje obowiązki poprawnie, mogą oni być zwolnieni z planowanym transferów, bądź terminacji. Operatorzy nie powinni być daltonistami.

[POZOSTAŁE PROCEDURY PRZECHOWAWCZE SKLASYFIKOWANE NA POZIOMIE UPOWAŻNIENIA 3133/B.]

Opis: SCP-3133 jest programem komputerowym, opracowanym przez Dr. Six, w celu [ZMIENIONO 3133/B].

SCP-3133 osiągnął rozumność, oraz jest w stanie generować wysoce silne zagrożenia poznawcze; z tego powodu terminal, na którym się one wyświetlają, nie posiada ekranu. Wysyła niektóre zakodowane wiadomości poprzez lampkę interfejsu; zapisywane są one przez Dr. Six, a przetwarzane przez personel 3133/B.

Jeżeli operator nie wciśnie jakiegokolwiek przycisku w ciągu minuty od zaświecenia się światła interfejsu, SCP-3133 staje się agresywny i dochodzi do manifestacji drugorzędnych właściwości, wliczając w to anomalne połączenie z Internetem, pozwalające na rozprzestrzenianie szkodliwych zagrożeń poznawczych. Szacuje się, że podczas dwóch przełamań zabezpieczeń spowodowało to około 700 ofiar cywilnych.

Pomimo niebezpieczeństwa jakie niesie, SCP-3133 nie może zostać dezaktywowany, zgodnie z zaleceniem Dr. Six.

[ZMIENIONE INFORMACJE I NIEKTÓRE DALSZE OPISY SKLASYFIKOWANE NA POZIOMIE UPOWAŻNIENIA 3133/B.]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported