SCP-3176
ocena: +3+x

timetech.jpg

Prototypowy silnik temporalnego zniekształcenia 3176-Echo.

Identyfikator podmiotu: SCP-3176

Klasa podmiotu: Euclid Zneutralizowane

Poziom zagrożenia: Niebieski

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako że SCP-3176 jest technicznie stworzony z lojalnych fundacyjnych pracowników, a dodatkowo czasowy zdelokalizowany, w obecnej chwili aktywne zabezpieczenie podmiotu jest niepotrzebne i niemożliwe. W związku z tym Czynności Przechowawcze dla SCP-3176 skupiają się na zachowaniu przyczynowości i zapobieganiu paradoksalnym seriom wydarzeń, czy to poprzez nakierowywanie MFO-η-⊃, czy produkcję i aktywację technologii czasowo manipulacyjnej.

Dokumentacja odnośnie SCP-3176 ma znajdować się w zmiennym ChronoZatrzasku, co jest standardową procedurą dla anomalii temporalnych tego typu. Pytania można w dowolnej chwili kierować do obecnego kierownika projektu — jeśli nie jest dostępny, można skontaktować się z poprzednikiem lub następcą (w zależności od przypadku).

Zawiadomienie (██/██/████): Poniższa sekcja tego dokumentu (utworzona dnia 1.02.2025) zawiera nieaktualne informacje (tj. że opisywana anomalia wciąż istnieje) i nie powinna być uznawana za prawidłowe przedstawienie obecnych efektów podmiotu. Znajduje się ona tutaj dla celów archiwalnych.
~ Dr Alice Forth, Departament Anomalii Czasowych, Wydział Retconów

Opis: Desygnacja SCP-3176 odnosi się do zbioru anomalii czasowych, skupionych wokół jeszcze nieuformowanej Mobilnej Formacji Operacyjnej. Ta Formacja Operacyjna (MFO-Eta-Then, "Cause and Effective") najwyraźniej zostanie stworzona z celem retroaktywnego zapobiegania przełamaniom zabezpieczeń, które w przeciwnym razie stwarzałyby zagrożenia na dużą skalę dla fundacyjnych pracowników lub infrastruktury. Przewiduje się, że urządzenia pozwalające MFO-η-⊃ na wsteczną podróż w czasie zostaną wynalezione przez fundacyjnych naukowców w pewnym momencie pod koniec roku 2600 — wspomniani naukowcy zgodzili się na przekazanie takiej technologii w zamian za próbki teraźniejszej literatury, paliwa kopalne i zagrożone gatunki roślin i zwierząt.

Poniżej przedstawiono oś czasu wszystkich ważniejszych wydarzeń powiązanych z SCP-3176 lub MFO-η-⊃:

Numer wydarzenia Data Natura wydarzenia
001 09.02.2024 Pierwsza zarejestrowana manifestacja MFO-η-⊃. Pojawiło się wszystkich szesnastu członków i z powodzeniem zatrzymali przełamanie SCP-███. Byty dostarczyły fundacyjnym pracownikom dokumentację odnośnie ich formacji, ale nie udało się ich konkretnie przesłuchać przed demanifestacją.
002 04.11.2024 MFO-η-⊃ manifestuje się i próbuje wejść do celi przechowawczej SCP-████. Wszyscy członkowie zespołu zostało zatrzymanych i przeprowadzono kilka przesłuchań. Data utworzenia zespołu pozostaje nieznana, jako że żaden z agentów nie posiada wiedzy o wydarzeniach sprzed ich wysłania, ale ustalono, że ich planowana data 'powrotu' to 04.09.2029. Gdy pracownicy próbują ustalić naturę anomalii, potajemnie manifestuje się druga iteracja MFO-η-⊃, po czym przeprowadza rutynowe konserwacje celi SCP-████. Obie iteracje demanifestują się chwilę potem.
003 19.02.2025 Stworzono planu przyszłego utworzenia MFO-η-⊃, doradzono rekrutację z formacji operacyjnych Beta-10 i Ro-5. Zaczynają się badania nad wynalezieniem wymaganego wyposażenia.
004 28.08.2025 Wynaleziono prototypowy silnik temporalnego zniekształcenia 3176-Alfa.
005 17.03.2026 Oficjalne zakończenie prac nad Prototypem 3176-Bravo i narodziny Agenta Miguela (dowódca MFO-Ro-5 i późniejszy członek MFO-η-⊃).
006 20.04.2026 Wprowadzenie Prototypu 3176-Golf. Ze względu na nieprzewidzianą awarię skutkowało to w scenariuszu Rozbitej Linii Czasu Klasy-DT, w którym dwie wersje tej samej linii czasu biegną równolegle do siebie. Obie linie czasu zdają sobie z tego sprawę dzięki ulepszonemu międzyczasowemu oprogramowaniu wykrywającemu.
007A 22.04.2026-I Próba aktywowania Konkatenatorów Forth-Xyanka nie powiodła się ze względu na brak odpowiedniej jednostki w drugiej linii czasu.
007B 22.04.2026-II Konkatenator Forth-Xyanka gwałtownie wyłączony przez MFO-η-⊃, przez iterację nawyraźniej pochodzącą z 08.09.2029 z rozkazami by zapobiec połączeniu się obu linii czasu. Agent ███ przypadkowo zabity podczas wydarzenia.
008 23.04.2026-I do 01.05.2026-I Dodatkowe próby aktywowania Konkatenatorów Forth-Xyanka się nie powodzą ze względu na dalszy brak odpowiedniej jednostki.
009 26.05.2026-I/II Przełamanie mające miejsce dnia 04.11.2024 przerwane przez MFO-η-⊃, wyrzucone wstecz jednocześnie w obu iteracjach. Formacja remanifestuje się, najwyraźniej wysłana z 04.09.2029, nazwa Formacji z nieznanych powodów zmieniona na "Time Consumers".
010 15.06.2026 Konkatenacja linii czasu z powodzeniem osiągnięta manualnie poprzez zastąpienie Prototypu 3176-Golf działającym modelem (Prototypem 3176-Zulu-Zulu-Lima) pozyskanym z roku 2670 n.e. Warto zauważyć, że powoduje to odwrócenie wydarzeń mających miejsce od 20.04.2026 do 15.06.2026, skutkując tym, że scenariusz Rozbitej Linii Czasu nigdy nie miał miejsca. Jako że użycie MFO-η-⊃ dnia 26.05.2026-I/II nigdy się nie wydarzyło, przełamanie zabezpieczeń nastąpiło. Dr Forth wyraziła znaczne zaniepokojenie złożonością logicznej przyczynowości.
011 23.08.2026 Pierwsze zanotowane zastosowanie MFO-η-⊃. Formacja Operacyjna z powodzeniem wysłana do 04.11.2024 z instrukcjami, by zapobiec przełamaniu zabezpieczeń. Misja uznana za udaną, Formacja Operacyjna powróciła do 04/09/2029 tak jak nakazano. Formacja remanifestuje się następnego dnia (z nazwą zmienioną na "Bootstrappers"), potwierdzając brak paradoksów.
012 09.11.2026 Formacja Operacyjna z powodzeniem zatrzymuje przełamanie zabezpieczeń dnia 09.02.2024 bez żadnych zidentyfikowanych incydentów.
013 02.01.2027 Zauważono, że manifestacja drugiej formacji dnia 04.11.2024, oryginalnie uznawanej za pochodzącą z 26.05.2026-I/II, również powinna zostać odwrócona po zastąpieniu prototypu. MFO-η-⊃ wysłane do 20.04.2026, by w tajemnicy zastąpić Prototyp 3176-Zulu-Zulu-Lima z wadliwym modelem. W związku z tym scenariusz Rozbitej Linii Czasu zdarzył się tak, jak oryginalnie udokumentowano. Projekt zostaje zawieszono w oczekiwaniu na remanifestację różnych iteracji MFO-η-⊃.
014 04.09.2029 Obie iteracje MFO-η-⊃ powracają z 04.11.2024. Iteracji wysłanej z 26.05.2026-I/II do 04.11.2024 zmieniono nazwę na "Time Consumers", by zachować przyczynowość, podano amnestyki i wysłano z powrotem do 26.05.2026-I/II. Iteracji wysłanej z 23.08.2026 do 04.11.2024 zmieniono nazwę na "Bootstrappers", by zachować przyczynowość, podano amnestyki i wysłano z powrotem do 23.08.2026.
015 08.09.2029 Zauważono, że konkatenacja dnia 22.04.2026-I/II zapobiegłaby wysłaniu alternatywnej iteracji MFO-η-⊃. Formacja wysłana do 22.04.2026-II, zapobiegając konkatenacji. Wszystkie złośliwe paradoksy uznane za rozwiązane, projekt natychmiastowo zakończony przez Dr Forth ze względu na ogromny wzrost w stresie w związku z pracą wśród pracowników Departamentu.

Dodatek (24.12.2056): Próby ustanowienia Mobilnej Formacji Operacyjnej Russell-9 ("Self Containing Sets"), grupy specjalizującej się w zmienianiu historii Fundacji, by ułatwiać przechowywanie anomalii, zostały dzisiaj gwałtownie przerwane przez nieznaną iterację MFO-η-⊃, której towarzyszyła zmarła Dyrektor Ośrodka Alice Forth, która zaatakowała kierownika projektu Dr. Tellera. Ze względu na wykazywaną w tej sprawie gwałtowność ze strony Formacji Operacyjnej i ostatnie niechęci Dr. Tellera do kontynuowania prób, projekt zostaje odroczony na czas nieokreślony.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported