SCP-4107
ocena: +3+x

Identyfikator: SCP-4107 Poziom 3/4107
Klasa podmiotu: Euclid Tajne

dead.jpg

Najstarsza znana fotografia zwłok SCP-4107.

dead.jpg

Najstarsza znana fotografia zwłok SCP-4107.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Dwa tuziny instancji SCP-4107 zostały zabalsamowane i wystawione w Ośrodku 14 dla dalszych badań i porównania z przyszłymi instancjami. Wszelkie kolejne instancje SCP-4107, które zostaną odkryte, powinny być analizowane pod względem nietypowych cech, a jeśli nie znajdzie się takowych, obiekt należy spalić. Personel ma używać standardowych procedur kontrwywiadowczych podczas pozyskiwania szczątków od służb porządkowych.

Opis: SCP-4107 to zbiór ludzkich zwłok, które zdają się być zbiorowymi szczątkami pojedynczej Amerykanki. Instancje SCP-4107 były odkrywane w różnych odstępach czasowych na terenie Stanów Zjednoczonych, od początku XX wieku. Każda z nich posiadała takie same obrażenia, genotyp i wiek w chwili śmierci. Śledztwa kryminalne, o ile się powiodły, wykazały podobne okoliczności zgonu. Wraz ze styczniem 2019 roku, potwierdzone zostało istnienie 311 instancji SCP-4107.

Jak dotąd badacze nie potrafili ustalić gdzie pierwotnie umarła lub czy w ogóle było takie miejsce. Najstarszy znany zapis instancji SCP-4107 pochodzi z raportu koronera ze stanu Alabama, napisanego w 1902 roku, gdzie opisano ofiarę jako Jane Doe.

Nigdy nie odnaleziono żadnych podejrzanych, którzy byliby powiązani ze śledztwem SCP-4107. Nie odnotowano żadnych naocznych światków jakiejkolwiek ze śmierci, ani nie widziano w żadnym stopniu ofiary przed jej zgonem. Tożsamość SCP-4107 pozostaje nieznana.

Podmiot zawiera na sobie poniższe obrażenia:

  • Wzdłuż przyśrodkowej strony lewego przedramienia wykonane zostało nacięcie ząbkowanym ostrzem. Rana ma długość 8,9 cm, znajdując się równolegle do i kończąc się na głębokości kości łokciowej. Na powierzchni odkrytej kości widoczne są ślady zadrapań. Rysy nie odpowiadają ostrzu użytemu do dokonania nacięcia i uważa się, że zostały wykonane ludzkimi paznokciami;
  • Wszystkie brakujące zęby podmiotu zostały siłowo usunięte, aczkolwiek w szczęce nadal obecne są ich korzenia, przypuszczalnie ułamane podczas wyrywania. Otaczające dziąsła zostały wyskrobane z żuchwy i szczęki górnej przy użyciu ząbkowanego ostrza;
  • Luźna kolekcja całych i pokruszonych zębów mlecznych znajduje się w ustach i w przełyku. Zęby są genetycznie identyczne do SCP-4107 i są w wieku, kiedy ofiara była w okresie dzieciństwa;
  • Dwa równoległe nacięcia są obecne na każdym z palców ręki i stóp u nasady poszczególnego paznokcia. Naskórek jest oderwany wzdłuż nacięć, a paznokcie zostały wyrwane z nasadą;
  • Większość włosów z głowy zostało nawleczonych i wszytych do górnej części pleców, przez co szyja i głowa są wygięte do tyłu w sztywnej pozycji. Szwy nie noszą żadnego dostrzegalnego wzoru.

Jako przyczynę śmierci uznano wykrwawienie. Uważa się, że wszystkie obrażenia zostały zadane przedśmiertnie. W każdym przypadku dowody wskazywały na to, że ubiór ofiary został zmieniony pomiędzy zadaniem obrażeń a momentem śmierci. Inne poszlaki nakierunkowują na działania ofiary przed zgonem, czyli między innymi odciski stóp i niedokończone jedzenie, które sporadycznie odnajdowane jest w pobliżu ciała.

SCP-4107 posiada drugorzędną właściwość anomalną, która nie nie może zostać w żaden inny sposób opisana za pomocą jednego, szczególnego działania. Efekt utrzymuje się niezależnie od środka komunikacji, nomenklatury użytej do opisania podmiotu, a także prób obejścia go poprzez aluzje i podteksty. Ze względu na to, poszczególna natura wspomnianego działania jest pojęciowo niepasująca z dokumentacją SCP-4107 i nie może zostać doprecyzowana w tym lub jakimkolwiek innym pliku.

Personel przypisany do SCP-4107 jest zachęcany do wysnuwania wniosków na temat wyżej wspomnianego działania z powodu braku pewnych informacji w powyższym tekście.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported