SCP-4289
ocena: +2+x

WYMAGANY POZIOM UPOWAŻNIENIA 1/4289

Identyfikator podmiotu: SCP-4289

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-4289 jest przechowywany w skrzydle magazynowym obiektów anomalnych o niskiej wartości w ośrodku 56, wewnątrz skrytki wyposażonej w wagę. Jeśli odnotowana waga nagle spadnie, procedura 1944-Audisio ma zostać wykonana natychmiast z miejsca poza terenem obiektu, a SCP-4289 ma być następnie zwrócony do swojej skrytki po kontroli pod kątem obecności ciał obcych.

Ze względu na naturę SCP-4289, wszczepiono urządzenie GPS, które ma być zdalnie aktywowane po zniknięciu SCP-4289 i wymazane po odzyskaniu danych. Mobilne Formacje Operacyjne Theta-18 (Dywizja amnestetyczna) i SIR-III („Sinistra Tollerante” ) mają zbadać obszary w których znajduje się nadajnik.

Opsi: SCP-4289 to zwłoki faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego. Po wydarzeniach z 28 i 29 kwietnia 1944 r. SCP-4289 jest mocno okaleczony i zbity w mieszankę wysuszonego moczu, fekaliów i zepsutych odpadów.

SCP-4289 wykazuje kilka nietypowych właściwości:

  • Wszystkie próby oczyszczenia, chirurgicznej rekonstrukcji lub w inny sposób poprawy stanu SCP-4289 spotkały się z niepowodzeniem, ponieważ SCP-4289 nieuchronnie powróci do stanu wyjściowego w ciągu 2-5 godzin.
  • Najniższy punkt stóp SCP-4289 nie może poruszać się poniżej 1 cm powyżej najwyższego punktu głowy SCP-4289 w odniesieniu do najsilniej działającej siły grawitacyjnej na nią.
  • SCP-4289 znajduje się w ciągłym cyklu rozkładu i regeneracji. Fizjologicznie, SCP-4289 będzie zawsze przypominał zwłoki od 3 do 8 dni po zgonie.

Dodatkowo SCP-4289 działa jako metafizyczna kotwica dla wyrażenia „Benito Mussolini” jako koncepcji. Podmioty, które oglądają SCP-4289, natychmiast zidentyfikują go jako Benito Mussoliniego, niezależnie od ich znajomości historii Mussoliniego lub Włoch; Co więcej, wizerunki Mussoliniego, które nie pasują do wyglądu SCP-4289, będą uważane za niedokładne przez testerów dotkniętych efektem.

Właściwości metafizyczne SCP-4289 rozciągają się na udane próby klonowania, wskrzeszenia lub w inny sposób odtworzenia Benito Mussoliniego. Takie próby zawsze skutkują remanifestacją SCP-4289 w miejscu rytuału lub procedury.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported