SCP-4812
ocena: +2+x
o54812.png

4812info.png

header.png

Na zdjęciu (od L do R): Wejście do obszaru przechowywania SCP-4812-S (punkt kontrolny 500 m) / Skarbiec przechowujący SCP-4812-E w strefie-80 / Wczesny obraz SCP-4812-K ściganego przez radzieckie myśliwce


Notatka na temat desygnacji: Ze względu na wyjątkowy charakter obiektów SCP-4812-S, -E i -K, do oznaczenia trzech elementów jako grupy służy oznaczenie pojedynczego obiektu. Jednak każda z nich jest uważana za własną anomalię i jest opisana w tym pliku jako taka.

Notatka na temat klasyfikacji: Ze względu na unikalną naturę SCP-4812-S, -E i -K, każdej jednostce przypisano indywidualną klasę.

 • SCP-4812-S: Bezpieczny1
 • SCP-4812-E: Euclid2
 • SCP-4812-K: Keter3
 • ███-████-█: ZOBACZ DODATEK 4812.4.

Specjalne Czynności Przechowawcze:

 • SCP-4812-S: SCP-4812-S znajduje się w miejscu odkrycia. Wejście do jaskini zawierającej SCP-4812-S powinno być zapieczętowane trzema drzwiami skarbca o maksymalnym bezpieczeństwie. Wejście na teren przechowalni SCP-4812-S jest zabronione osobom bez odpowiednich danych uwierzytelniających. W żadnym wypadku SCP-4812-S nie może być wystawiony na działanie jakiejkolwiek ilości światła. SCP-4812-S może wchodzić w interakcje tylko z członkami w pełni ślepej MTF Vestus-12 „Północna Gwiazda”..

W żadnym wypadku SCP-4812-S nie może być wystawiony na działanie SCP-4812-E lub SCP-4812-K.

 • SCP-4812-E: SCP-4812-E znajduje się w skarbcu kontrolowanym termicznie w Strefie-80. Ze względu na charakter anomalnych możliwości SCP-4812-E, jego komora przechowawcza musi być utrzymywana na stałym poziomie temperatury 1400°C. Sam SCP-4812-E znajduje się w zbiorniku stopionego żelaza. Bezpośrednia konserwacja przechowalni SCP-4812-E musi odbywać się poza celą z powodu intensywnego ciepła wewnątrz. Specjalne drony wyposażone w zewnętrzne powierzchnie hafnowo-węglikowe mają być używane do konserwowania wnętrza celi ochronnej SCP-4812-E. Spadek temperatury wewnętrznej poniżej 50°C należy uznać za naruszenie bezpieczeństw.

W żadnym wypadku SCP-4812-E nie może być wystawiony na działanie SCP-4812-S ani SCP-4812-K.

 • SCP-4812-K: SCP-4812-K jest obecnie nieprzechowywany. Ze względu na lokalizację i naturę SCP-4812-K, jest mało prawdopodobne, aby istniało zagrożenie na przeciek informacji, ale należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że wszelkie informacje odnoszące się do istoty są cenzurowane. Zasoby bezpieczeństwa informacji fundacji mają monitorować ruch w sieci pod kątem wszelkich obrazów, tekstów lub nagrań SCP-4812-K. Konieczne są dalsze badania nad naturą SCP-4812-K, aby zapobiec dodatkowej ekspozycji, jeśli jednostka ponownie pojawi się na Ziemi.

W żadnym wypadku SCP-4812-K nie może być wystawiony na działanie SCP-4812-S i SCP-4812-E.

skeleton.jpg

Ofiara SCP-4812-S, odzyskana z podziemnej jaskini, w której istota została odkryta. Ze względu na stan szkieletu prawdopodobnie ofiara zmarła ponad trzysta lat temu.

Opis: SCP-4812 jest oznaczeniem grupy dla trzech anomalnych jednostek, SCP-4812-S, -E i -K oraz serii odzyskanych dokumentów (SCP-4812-1), które je opisują.

scrolls.jpg

Zwój wchodzący w skład SCP-4812-1 na pokazie w ramach wystawy Marshall, Carter i Dark w Berlinie.

Dodatek 4812.1: Zawartość SCP-4812-1

SCP-4812-1 to seria odzyskanych dokumentów i artefaktów odzyskanych z kolekcji anomalnych przedmiotów, które przed śmiercią posiadał holenderski kolekcjoner Markus de Wees. Ta kolekcja o nazwie „Zbiór Conningtona”7”, zawiera następujące elementy:

 • Szesnaście monet o różnych kształtach i rozmiarach, z których żadna nie odpowiada żadnemu znanemu nominałowi waluty,
 • Pięć zwojów papirusu, pochodzenia egipskiego, które wydają się być starożytnymi mapami gwiazd. Analiza tych map wskazuje, że na marginesach zapisano kiedyś notatki - jednak wybielały i nie można ich już odczytać.
 • Trzy duże tomiki oprawione w owinięte skórą drewno, pisane po niemiecku, pełne tego, co wydaje się być archaicznymi współrzędnymi. Jedna z książek opisuje również zmiany temperatury. Te książki były najpewniej pisane przez wiele lat.
 • Mosiężna luneta z pękniętą soczewką kryształową. Brakuje kawałka popękanej soczewki. Patrząc przez lunetę, widać kilka małych, ozdobnych mechanizmów. Wydaje się jednak, że zostały uszkodzone w przeszłości i nie są już funkcjonalne.
 • Gruby worek jutowy zawierający co najmniej trzy kolejne worki jutowe z grubą, galaretowatą masą w środku. Patrzenie na ten worek powoduje, że pacjenci czują się chorzy i cierpią na lekkie pieczenie za oczami.
 • Para okularów z żelaznymi ramkami i solidnymi soczewkami z żelaza. Jedna z soczewek jest uszkodzona. W przypadku noszenia przez ludzi, przez żelazne soczewki widać niewielki blask, patrząc na worek jutowy.
 • Cienki diadem ze złota i platyny. Ma trzy zęby rozmieszczone wokół całego pierścienia, z których dwa wydają się być zerwane w pobliżu podstawy. Trzeci zawiera małą szklaną kulę, która jest ciepła w dotyku.
 • Pamiętnik napisany przez Winstona J. Conningtona. Zawiera opisy wszystkich trzech jednostek SCP-4812 i osobiste badania samego dr Conningtona.

Z trzech tomów zawierających współrzędne, drugi ma krótki odcinek napisany po włosku przez prawdopodobnie innego autora niż reszta tomu8. Niniejsza sekcja to lista nazw i dat z staromodnego systemu datowania; wiele dat jest zapisanych innym numerem obok roku, na przykład „1343 [89]” wymienionym obok nazwy „Tornold z Yire”. Po liście nazw pojawia się sekcja, w której wydaje się, że autor wymieniał notatki do uwzględnienia w dłuższej sekcji, która pojawia się później. Przetłumaczony tekst dłuższej sekcji jest dostępny poniżej:

Podczas gdy wiele innych elementów jest zazwyczaj mało znaczących, szczególnie interesujący dla naukowców jest pamiętnik dr Conningtona. Większość tekstu w pamiętniku jest napisana za pomocą szyfru, z bardzo małą liczbą sekcji (zazwyczaj małych notatek, które nie są istotne dla reszty tekstu), które są napisane w języku niemieckim.

Przetłumaczono kilka krótkich sekcji, ponieważ część szyfru wpisana jest do wnętrza jednego z większych tomów. Tekst w nim zawarty został przetłumaczony i jest dostępny poniżej:

Dodatek 4812.2: Pozyskanie obiektów SCP-4812

Lamenellant.png

SCP-4812-K atakowany przez systemy obronne Globalnej Koalicji Okultystycznej.

SCP-4812-K był znany Fundacji od 1964 r., kiedy był zamieszany z eksperymentalnym amerykańskim pojazdem powietrznym podczas przekraczania północnego ZSRR. Po obserwacji przez radzieckie myśliwce nad Morzem Czukockim SCP-4812-K szybko wzniósł się na wysokość stratosfery i zniknął całkowicie z pola widzenia. Wkrótce potem istota ponownie zaatakowała myśliwce z dużą prędkością, szybko je niszcząc.

Od tamtej pory SCP-4812-K został zaobserwowany tylko w kilku przypadkach, zazwyczaj przelatując na tyle nisko, że można go było wizualnie wykryć z powodu zniekształceń spowodowanych przez światło odbijające się od jego chitynowej zewnętrznej powierzchni. Warto zauważyć, że SCP-4812-K wydaje się podążać niewyraźną ścieżką, często przechodząc przez miejsca przechowywania zarówno SCP-4812-S, jak i SCP-4812-E, a także ██████ ██████ █████████ ███████ ███████ w ██████, ███████████ [ZOBACZ Dodatek 4812.4]. Powód tego nie jest znany ZOBACZ Dodatek 4812.4.

Vinuvinex.png

Ścieżka podróży SCP-4812-E wkrótce po odkryciu.

SCP-4812-Eodkryto wkrótce po przejęciu SCP-4812-1, kiedy zespół zabezpieczający Fundacji badający zestaw współrzędnych zapisanych w trzecim tomie odkrył anomalię termiczną pod jeziorem w pobliżu ██████-███, ███ ████. Dalsze badanie tego miejsca zakłóciło ziemię i otworzyło niewielką szczelinę pod jeziorem, która odprowadziła wodę do otworu. Wkrótce po tym miejscu nastąpił znaczny spadek temperatury, gdy SCP-4812-E, który wcześniej był uwięziony w cieplnym otworze pod jeziorem, wzniósł się na powierzchnię.

Zespół odkrywców natychmiast ewakuował się z miejsca, a MTF Ark-11 „Light Em Up” został zaatakowany na miejscu, aby zaangażować jednostkę SCP-4812-E. Jednak ze względu na gwałtownie spadające temperatury i coraz bardziej niebezpieczne warunki atmosferyczne generowane na miejscu, MTF Ark-11 został zmuszony do utrzymania odległości i użycia broni artyleryjskiej dalekiego zasięgu w celu utrudnienia postępu SCP-4812-E, gdy maszerował w kierunku najbliższego centrum populacji.

Po kilku godzinach ostrzału ponad 8 km lądu, SCP-4812-E został ostatecznie powstrzymany, gdy w pobliżu istoty nastąpił kontrolowany wybuch gazu, po którym nastąpił natychmiastowy spadek stopionego żużlu nad nim za pomocą zdalnego przewoźnika. Pokryty żużlem SCP-4812-E został przeniesiony do mobilnego pieca elektromagnetycznego i przetransportowany do termicznego skarbca DEEPWELL w ośrodku-80.

SCP-4812-S został włączony do notatek Administratora Fundacji Fredericka Williamsa jako podejrzane miejsce i został co najmniej niejasno zrozumiany od czasu utworzenia grup okultystycznych dochodzenia prekursorów Fundacji. Przed zaangażowaniem Fundacji nie było wiadomo, że SCP-4812-S w ogóle był bytem - zamiast tego wiele grup uważało, że sama jaskinia jest niebezpieczna dla podróżnych, ponieważ nikt, kto wszedł, nigdy nie wyszedł.
Dodatek 4812.3: Wrogie działanie SCP-4812-K

W dniu 9 czerwca 2002 r., Trzy miesiące po odkryciu i powstrzymaniu SCP-4812-E, zaobserwowano, że SCP-4812-K odstąpił od przewidywanej ścieżki w kierunku obszaru na Morzu Północnym. Dywizja Fundacji została skierowana na obszar, gdzie SCP-4812-K nawiązał kontakt ze statkiem transportowym Globalnej Koalicji Okultystycznej. Istota, nie zawracała uwagi na broń konwencjonalną na pokładzie statku GOC, najwyraźniej próbowała zniszczyć zewnętrzną część statku. Warto zauważyć że u SCP-4812-K nigdy wcześniej nie zaobserwowano tego rodzaju niesprowokowanej wrogiej akcji, szczególnie na tak małej wysokości.

Dywizja Fundacji natychmiast zaatakowała obiekt i po krótkiej potyczce odepchnęła go od statku transportowego. Dywizja Fundacji zaoferowała pomoc dla statku GOC, ale tej pomocy odmówiono i statek kontynuował kurs na północ. Zdjęcia satelitarne pokazywały dokowanie statku w wcześniej nieujawnionym porcie w północnej Norwegii.

Incydent ten korespondował z dwoma innymi wydarzeniami z udziałem SCP-4812-E i SCP-4812-S. W trakcie potyczki z SCP-4812-K, SCP-4812-E stawał się coraz bardziej aktywny w swojej przechowalni, w pewnym momencie wymagając aktywacji poprzednio niesprawdzonej technologii, aby jeszcze bardziej zwiększyć temperaturę w skarbcu DEEPWELL, żeby ustabilizować istotę. W tym samym czasie, kilka wstrząsów było odczuwalnych w pobliżu miejsca przechowywania SCP-4812-S, a sejsmografia tego obszaru ujawniła, że duża część systemu jaskiniowego zawaliła się.

Późniejsza obserwacja miejsca wskazuje, że SCP-4812-S od tego czasu przesunął się w górę nie mniej niż 70m.

Dodatek 4812.4: Korespondencja na temat bezpieczeństwa

NOTATKA: DOSTĘP DO NINIEJSZEGO PLIKU WYMAGA POZIOMU UPOWAŻNIENIA 4/4812.
NIEZBĘDNE ŚRODKI ZOSTANĄ PODJĘTE WOBEC PERSONELU KTÓRY ZŁAMIE TEN NAKAZ.

Dodatek 4812.5: Notatka wewnętrzna

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported