SCP-5464
ocena: +12+x

SCP-5464
Poziom3
Klasa podmiotu:
euclid
Drugorzędna klasa:
none
Poziom zakłóceń:
keneq
Poziom zagrożenia:
średni

medium.jpg

SCP-5464 (po prawej) angażujący w bliżej nieokreśloną czynność z polskim żołnierzem (po lewej), 1942.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Mimo iż SCP-5464 nie może zostać sukcesywnie zabezpieczony, z powodu jego natury, żadne zabezpieczenia nie są potrzebne.

Gdy SCP-5464 wejdzie w fazę aktywną, MFO Omega-6 ("Ścigać nie chce misię”) ma zlokalizować obiekt poprzez urządzenie śledzące GPS wszczepione w jego zadek i monitorować go do końca trwania fazy.

Działania SCP-5464 nie mogą zostać przerwane pod żadnym pozorem. Każda próba takiego przeszkodzenia z tytułu jakiejkolwiek osoby musi być powstrzymana przez MFO Omega-6 ("Ścigać nie chce misię”).

Opis: SCP-5464 jest brązowym niedźwiedziem syryjskim płci męskiej (Ursus arctos syriacus), mierzący około 182 centymetrów wysokości i ważący 230 kilogramów. Podczas swojej "nieaktywności", SCP-5464 nie posiada anomalnych cech i zachowuje się w identyczny sposób, jak przeciętny przedstawiciel jego gatunku.

SCP-5464 wejdzie w fazę aktywną, manifestując swoją cechę anomalną, na początku wydarzenia o historycznej lub politycznej wadze dla Polski. W tej fazie, SCP-5464 zdemanifestuje się ze swojej aktualnej lokacji i zmanifestuje się w kluczowym miejscu dla toczącego się zdarzenia, stając się aktywnym uczestnikiem. Pomimo, iż testy wykazały, że SCP-5464 nie przejawia śladów wyższej inteligencji, wykazał możliwość mówienia i koordynowania swoich akcji w sposób korzystny dla Polski.

Ludzie nieświadomi prawdziwej formy SCP-5464 albo nieposiadający odporności na czynniki memetyczne nie będą w stanie go postrzegać w taki sposób; typowy obiekt na ogół dostrzeże i opisze SCP-5464 jako człowieka w zwyczajnym ubraniu. Efekt ten oddziałuje podobnie na wszystkie media obrazujące SCP-5464.


Dodatek 5464-1: Poniższa lista jest zapisem potwierdzonych manifestacji SCP-5464.

Czas manifestacji Przyjęta forma Podjęte działania Dodatkowe uwagi
Nieznany, prawdopodobnie ~ 1380 - 1420 Nieznana Z zebranych informacji historycznych badacze wydedukowali że SCP-5464 działał jako dowódca polskiej armii podczas Bitwy pod Grunwaldem. Oddział dowodzony przez SCP-5464 i niezidentyfikowanego Litwina, przypuszczalnie obrócili szalę zwycięstwa na stronę sił polskich.
1463 - 1543 Mikołaj Kopernik SCP-5464 napisał prace zatytułowaną "O obrotach stref niebieskich", w efekcie formułując teorię heliocentryczną. Praca SCP-5464 została uznana w tym czasie za herezję przez Kościół Katolicki,co prawie doprowadziło do egzekucji SCP-5464; egzekucja została jednak powstrzymana, gdy niezidentyfikowany Niemiec zainterweniował i pozwolił SCP-5464 na ucieczkę.
1867 - 1935 Józef Piłsudski SCP-5464 zaangażował się w akcje polityczne, które skutkowały wyzwoleniem Polski spod okupacji Niemiec i Rosji. SCP-5464 był często obserwowany w towarzystwie swojego psa, nazwanego "Pies", otrzymanego od nieznanego Rosjanina. Pies nie wykazywał agresywnego zachowania względem SCP-5464, w przeciwieństwie do innych przedstawicieli jego gatunku.
1942 - 1963 Niedźwiedź "Wojtek" SCP-5464 został przyjęty do Polskich Sił Zbrojnych. Pluton, w którym służył SCP-5464 został dofinansowany przez nieznanego Litwina; gdyby nie owo dofinansowanie, pluton wielokrotnie zostałby pokonany w walce.
1965 - 1991 Lech Wałęsa SCP-5464 poprowadził rewolucję przeciwko partii komunistycznej w Polsce, z sukcesem pozbawiając ją władzy w czerwcu 1989. SCP-5464 stracił zainteresowanie jakimikolwiek działaniami politycznymi w 1991. W następstwie opuszczenia przez SCP-5464 politycznych afer, agent Fundacji odgrywający rolę Lecha Wałęsy zastąpił SCP-5464; członkowie rodziny i powiązane dokumenty zostały w podobny sposób sfabrykowane.

Dodatek 5464-2: Dnia 01/01/2000, następująca wiadomość została wychwycona w pobliżu celi przechowawczej SCP-54641 bez żadnego znanego źródła.

Niedźwiedzi Raport - ROK 2000

To było dobre tysiąclecie pilnowania państw

dziękujemy za współpracę

oby następne było tak samo dobre

Status Niedźwiedziego Strażnika:

jeden przechwycony przez nieznane indywiduum

Jeśli Polski Niedźwiedzi Strażnik ("Wojtek") nie odpowie w ciągu trzech miesięcy

zastępstwo dla Polskiego Niedźwiedziego Strażnika powinno być znalezione jak najszybciej

aktualni kandydaci dla tymczasowego zastępstwa:

Niemiecki Niedźwiedzi Strażnik ("Hans")

Ukraiński Niedźwiedzi Strażnik ("Ivan")

Z racji że niedźwiedzie nie są rodzime dla wszystkich narodów

i rosnącej liczby zdarzeń wymagających interwencji

zdecydowaliśmy się powiększyć znaczenie słowa "Niedźwiedź"

by móc uwzględnić honorowych członków Niedźwiedziej Straży

aktualna propozycja zakłada użycie rodzimych zwierząt dla nieosiągalnych krajów

na przykład emu dla Australii

i potencjalnie żyraf dla całej Afryki.

więcej aktualizacji nadejdzie wkrótce

dziękujemy za współpracę

-Rada Nadniedźwiedzia


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported