SCP-PL-010
ocena: +46+x

14 marca 1870 roku, Polska Filia (ówcześnie Polska Organizacja Pomocnicza Sprawy Międzynarodowej) otrzymała następujący list:

Drodzy magistrowie a także posłowie słusznej Sprawy międzynarodowej. Mam dla Was coś, co pomoże kwestii zamkniętej od wielu pokoleń.

Słowa nie wystarczą, aby oddanym badaczom wyjaśnić niuanse mojego przedsięwzięcia. Dlatego chciałbym, aby delegacja magisterska uhonorowała mnie swoją obecnością na zabawach. Na odwrocie listu znajduje się lokalizacja owego interesu. Na zakończenie tego lakonicznego zaproszenia pragnę życzyć Wam udanej i radosnej zabawy.

Z poważaniem,
Julian S.

scp-010.jpg

Część cmentarza za parkingiem.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-010

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-010 ogrodzony jest dziesięciometrowym (10) w wysokości murem z żelbetu o grubości trzydziestu pięciu (35) [cm]. Obszar zakonspirowany jest jako baza wojskowa, wobec czego ruch powietrzny nad nią jest wzbroniony. Jeżeli po trzykrotnym (3) zawezwaniu samolotu o ominięcie obszaru, ten nadal będzie zbliżał się do jego granic, należy obiekt zestrzelić.

Ośrodek jest monitorowany przez trzysta pięćdziesiąt (350) kamer Systemu Inteligencji Analitycznej oraz patrolowany przez cztery (4) trzyosobowe (3) zespoły ochrony wewnątrz i cztery (4) na zewnątrz. W czasie Stanu Anomalnego patrole z wewnątrz obiektu dołączają do wzmożonej kontroli ogrodzenia, przeprowadzanej przez zespoły zewnętrzne. Siedem (7) zespołów znajduje się wówczas wokół obszaru, upewniając się, że tester nie opuści obiektu przed czasem (należy zmusić testera do powrotu bądź zastrzelić, jeżeli nie jest skory do wykonania rozkazu). Jeden (1) zespół kontroluje stan bramy.

Przez pierwsze trzy (3) dni miesiąca wstęp do obiektu jest wzbroniony. Jedynym wyjątkiem jest rozkaz przeprowadzenia eksperymentu w czasie stanu anomalnego lub rozkaz bezpośredni, wydany przez odpowiedniego O5.

Przez pierwsze trzy (3) dni miesiąca wstęp do obiektu jest zarezerwowany dla jednego (1) testera klasy "D". Osoba taka, musi zostać poinformowana o przebiegu Zabawy, jej zasadach i taktyce przetrwania w obliczu PL-010-W oraz znaleźć się na obszarze SCP-PL-010, kw. D o godzinie 17:50. Niniejsze zarządzenie jest nieodwołalne w związku z Incydentem 010-P, jednakże dopuszcza się ewentualność, iż w przyszłości obiekt ulegnie bądź zostanie zneutralizowany. Decyzja o neutralizacji może zostać podjęta przez radę O5 wyłącznie przez ██████████████ Najwyższej Kwatery Dowodzenia SCP-PL.

W czasie pierwszych trzech (3) dni miesiąca tester może zostać wypuszczony tylko, jeżeli bramy ulegną automatycznemu otwarciu. Jeżeli tester zginie w trakcie Zabawy, ciało należy odebrać i przekazać rodzinie lub pochować zgodnie ze standardowymi procedurami Fundacji.

Opis: SCP-PL-010 to zamknięty obszar sztucznego cmentarza na [ZMIENIONO]. Cmentarz liczy około piętnaście tysięcy (15 000) [m^2^]. Znajduje się na nim dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt(2390) nieoznaczonych nagrobków. Obszar można podzielić na cztery (4) kwadranty.

 • Północno-wschodni — "A" — Znajduje się tutaj kaplica wraz z przechowalnią na trumny. Kwadrant poświęcony jest zwyczajnym grobom.
 • Południowo-wschodni — "B" — Znajduje się tutaj budynek techniczny, przeznaczony dla pracowników cmentarza. Kwadrant poświęcony jest grobowcom rodzinny.
 • Południowo-zachodni — "C" — Znajduje się tutaj parking dla wozów wożących trumny. Kwadrant poświęcony jest grobom żołnierskim.
 • Północno-zachodni — "D" — Jedyne wejście na obszar. Znajduje się tutaj kolisty plac. Kwadrant poświęcony jest grobom dla dzieci.

Drugiego (2) lub trzeciego (3) dnia każdego miesiąca, o godzinie 18:00, SCP-PL-010 osiąga dwudziestoczterogodzinny (24) stan anomalny. Rozpoczęcie stanu anomalnego sygnalizuje automatyczne zamknięcie bramy cmentarza oraz pojawienie się trzech (3) czarnych wozów wożących trumny (PL-010-W) na parkingu, w Kwadrancie C. W czasie stanu anomalnego PL-010-W będą przemieszczać będą zamknięte a za szybami widniała będzie nieprzenikniona czerń. Włączone będą jedynie frontowe lampy PL-010-W.

Jeżeli podczas rozpoczęcia stanu anomalnego na obszarze SCP-PL-010 znajduje się żywy człowiek, rozpoczyna się tzw. "Zabawa". Jeżeli człowiek dostanie się na obszar stanu anomalnego w czasie jego trwania, nie będzie członkiem Zabawy, jednakże będzie jej świadkiem.

Zabawa polega na unikaniu PL-010-W, jednocześnie wykonując szereg zadań w ww. kwadrantach. Owe przedsięwzięcie jest o tyle trudne, że PL-010-W zdają się odczuwać obecność każdego członka Zabawy, gdyż w każdym momencie jej trwania, wozy jadą w ich kierunku. Jeżeli na testera padnie światło z lamp frontowych wozu, pojazd przyspieszy. Jeżeli tester dotknie jakiejkolwiek części wozu, otworzą się drzwi do wyprowadzania trumny ze środka. Tester prawdopodobnie straci wtedy kontrolę nad swoim ciałem, gdyż wejdzie do środka i zamknie za sobą drzwi — kończąc przedwcześnie stan anomalny SCP-PL-010.

Budynki najczęściej są zamknięte w sposób nieodwracalny (metodami "bez oszukiwania") dla testera, z kolei ścieżki pomiędzy grobami pozwalają wozom wjechać w ich pola, jeżeli członek zabawy będzie w nich zbyt długo przebywał. Taki obrót spraw jest najczęściej tragiczny, gdyż tester traci wszelkie możliwości unikania wozów. Jednakże, jeżeli przystąpi on natychmiast do wykonywania kolejnych etapów zadania, wozy najczęściej powrócą do swoich nominalnych tras. Im szybciej tester wykonuje powierzone mu zadania, tym większa szansa na jego przetrwanie.

Po zakończeniu stanu aktywnego w sposób tragiczny dla testera, PL-010-W natychmiast powrócą na parking i ulegną rozwianiu w pył. W tym czasie na stole trumiennym w kaplicy, pojawi się ciało członka zabawy ubranego w garnitur pogrzebowy z lat siedemdziesiątych (70) XIX wieku. Do butów denata przyklejona będzie pojedyncza kartka o treści:

Ten/ta pan/pani nie potrafi się bawić, drodzy magistrowie — Julian S.

Zadania: Zabawa polega na ukończeniu pięciu (5) zadań w czterech (4) kwadrantach SCP-PL-010 w czasie poniżej dwudziestu czterech (24) godzin lub na przetrwaniu dwudziestu czterech (24) godzin.

Zadania są następujące i muszą być wykonywane w tej kolejności:

 • Głośne przedstawienie się na placu w kwadrancie D (Pełna godność swoja i rodziców; fałszywe informacje nie są uznawane), następnie przejście do kwadrantu A. (Uwaga: Zadania mogą zostać zresetowane do tego punktu przez powtórzenie przedstawienia się).
 • Wejście do kaplicy, w kwadrancie A. Następie przeszukanie jej celem znalezienia białej róży. Róża znajduje się w losowych miejscach, czasami również w miejscach trudno dostępnych (np. sufit). Jeżeli biała róża ulegnie zagubieniu albo zniszczeniu, zadania zostaną zresetowane. Następnie przejście do kwadrantu B.
 • Tester musi przeszukać pole grobowców, w kwadrancie B, w poszukiwaniu świeżo zakopanego grobu i włożyć w jego mogiłę białą różę. Następnie przejście do kwadrantu C. (Pole grobowców ma wielkość tysiąca ośmiuset (1800) [m^2^].)
 • Tester musi osiągnąć parking dla PL-010-W. Na parkingu musi on głośno podziękować za wspaniałe doświadczenie. Następnie przejście do kwadrantu D.
 • Tester musi osiągnąć plac kwadrantu D. Po wykonaniu ostatniego zadania, stan anomalny zostaje zakończony, a brama otwarta. Kilkakrotnie zdarzyło się, iż tester otrzymał później kartkę z osobistym podziękowaniem od Juliana S.

Testerowi można pomagać, jednakże nie zaleca się tego w związku z Incydentem 010-P. Ew. pomoc nie może polegać na wykonywaniu zadań za członka Zabawy. Wozy mogą zostać zniszczone a stan anomalny niniejszym anulowany, jednakże nie zaleca się tego w związku z Incydentem 010-P. Cmentarz może zostać zniszczony, jednakże nie zaleca się tego w związku z Incydentem 010-P.

Testerzy, którzy podjęli się udziału w Zabawie po raz drugi (2), byli traktowani przez PL-010-W jako obserwatorzy.

Zabawa zostaje ukończona pomyślnie w czterdziestu siedmiu (47) % przypadków. Osiemdziesiąt (80) % spośród nich polega na pozytywnym ukończeniu zadań, pozostałe dwadzieścia (20) % na przetrwaniu dwudziestu czterech (24) godzin.

Incydent 010-P: Nieświadoma inicjacja meta-modyfikacji czasu trwania stanu anomalnego.

Dnia 2 marca 1989 roku, wolontariusz (agent ████████ █████████) (A) zgłosił się do wzięcia udziału w Zabawach wraz z dwoma pracownikami klasy D. Priorytetem było zdobycie informacji na temat przebiegu Zabaw przez upoważnionego testera. Pracownicy klasy D (D1 i D2) znaleźli się na na placu, w kwadrancie D, wraz z agentem █████████ o godzinie 17:55.

Trójka testerów głośno rozpoczyna zadania poprzez jednoczesne przedstawienie się na placu w kwadrancie D. Nic się nie zmienia; Zespół przenosi się do kwadrantu A. W tym czasie system inteligencji analitycznej projektuje 2 możliwe scenariusze + 2 sub-scenariusze:

 • S1: Cała trójka jest uczestnikami zabawy; zakładam, iż może pojawić się do 9 wozów, jeżeli co najmniej 3 przeznaczone są na 1 testera.
 • S1-1: Pojawi się 9 wozów.
 • S1-2: Pozostaną 3 wozy.
 • S2: 1 osoba jest uczestnikiem Zabawy. Pozostała 2 to obserwatorzy.

Mija godzina. Tester znajduje się 100 [m] przed kaplicą, w kwadrancie A. Kamera oczna agenta ulega gwałtownemu szarpnięciu. D2 ucieka w pole pomiędzy groby. D1 pyta się agenta o pojawiające się światło. Agent zorientowawszy się, iż do grupy zbliża się PL-010-W, rozkazuje D1 ukryć się w polu, naprzeciwko D2, a sam obchodzi niebezpieczny rejon, kierując się ku kaplicy. D2 przebiega przez drogę do D1; D2 wchodzi w światło lampy frontowej PL-010-W. Wóz przyspiesza, zatrzymuje się na drodze na wysokości D1 i D2. Agent wchodzi do kaplicy. D1 i D2 ignorują zastrzeżenia, iż zbyt długie przebywanie pomiędzy grobami jest niekorzystne. Po dwóch minutach bezczynności, wóz wjeżdża pomiędzy groby; D1 i D2 uciekają do kaplicy. Wóz przyspiesza. D2 upada i zostaje dotknięty przez wóz. 19:08:53:D2:Zgon. D1 dociera do kaplicy, jej drzwi są zamknięte. Agent w tym samym momencie odnajduje białą różę w przechowalni dla trumien. Próbuje on otworzyć drzwi kaplicy od środka — bezskutecznie. Agent wykorzystuje ładunek C4. Drzwi zostają zniszczone, a D1 raniony, lecz jest w stanie kontynuować wykonywanie zadań.

Możliwości scenariuszy nie ulegają zmianie.

1 godzinę i 21 minut później Agent wraz z D1 dochodzą do pola grobowców, w kwadrancie B. Na polu znajdują się 4 wozy. Pomimo losowości ich tras patrolowych, udane przejście wraz z poszukiwaniem świeżej mogiły, jest tutaj niemożliwe; zgodnie z opisaną wyżej specyfikacją tras PL-010-W, wozy kierują się ku zespołowi. Aktualizacja: Usuwam Obiekty "Scenariusz" o id: S1-2, S2. D1 kieruje się ku ogrodzeniu cmentarza. Przeskakuje je. Agent otwiera ogień do wozów. Pociski przebijają przednie opony wszystkich 4 wozów. Po 4 minutach na miejscu znajduje się już kolejne 5 wozów. Agent nie posiada wystarczającej ilości amunicji. Agent kieruje się ku ogrodzeniu. Agent nie jest wystarczająco szybki; zostaje potrącony przez rozpędzony PL-010-W. 20:49:00:A:Zgon.

Trzeciego dnia po eksperymencie Polska Filia otrzymała kolejny list od Juliana S.

Magistrowie,

aby wygrać ostatnią Zabawę posunęliście się do oszustw. Czy tak trudno jest skupić się na wykonaniu prostych zadań? Może potrzeba Wam motywacji? Ależ proszę, nie dziękujcie, w końcu nie robię tego za darmo. Robię to za: przestrzelenie opon wozów trumiennych (5), ucieczkę (5), zniszczenie drzwi i ich osadzenia w kaplicy (2); próbę ucieczki Agenta wam podaruję. Cóż oznaczają numery w nawiasach? Oznaczają one przedłużenie czasu Zabawy. Od teraz nie wymagam od Was przetrwania 12 godzin lub wykonania zadania. Teraz oczekuję wykonania zadania albo ośmielenia się przetrwania całej doby w "towarzystwie" (dwa nieczytelne słowa).

Odbudowanie tych elementów mojego przedsięwzięcia nie jest kosztowne — w żadnym aspekcie — jednakże urąga to mojej dumie. Nie oczekuję niezasłużonego szacunku, ale nie życzę sobie lekceważenia. Uczciwość to jedyne, czego wymagam.

Post scriptum, to nie jest kara, tylko ostrzeżenie. Od tego momentu, na każdej zabawie, musi znajdować się co najmniej jeden tester. Nie wolno mu też w żaden sposób oszukiwać. Jak tego dopilnujecie mnie nie interesuje. Mam nadzieję, że zajmiecie się tym solidnie. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek zostanę przez was tak znieważony, obiecuję, że wtedy rozpocznie się prawdziwa Zabawa.

Bez poważania, Julian S.

Pochodzenie Podmiotu: Po otrzymaniu listu od Juliana S. 14 marca 1870 roku, delegacja badawcza udała się do lokalizacji opisanej na odwrocie listu. Zespół znalazł się w [ZMIENIONO] 3 kwietnia 1870 roku. Czterech mężczyzn przywitał młody — bliżej nieopisany — mężczyzna ubrany w garnitur bardzo wysokiej klasy jak na rok 1870. Jeden z naukowców otrzymał następnie kartkę z informacjami o przebiegu Zabawy. Początkowo delegacja kpiła z całego zajścia, jednakże, kiedy młody mężczyzna doprowadził ich do bramy cmentarza ukrytego w gąszczu [ZMIENIONO], cały koncept Zabawy miał odtąd mieć kuriozalne znaczenie. Około godziny 18:00 młody mężczyzna życzył delegatom "szampańskiej zabawy", po czym opuścił cmentarz, zamykając jego bramę na klucz. Nie jest do końca jasne, co stało się później, wiadome jest, iż zginęło trzech (3) naukowców Polskiej Filii. Ostatni naukowiec poważnie potraktował treść otrzymanej instrukcji. Około godziny 19:45 miał ukończyć ostatnie zadanie. O ile jest to prawda, czyn ten stanowi rekord w szybkości pomyślnego ukończenia zadań. Fundacja w ciągu tygodnia zdołała zabezpieczyć obiekt.

Okazjonalnie wykonywano na nim testy z udziałem ludzi. Niektóre z osób, które przetrwały, otrzymały osobiste podziękowania od Juliana S. Nadawca ten jednakże nie kontaktował się z Fundacją przez prawie sto dwadzieścia (120) lat — aż do Incydentu 010-P.

Eksperyment PL010/021210/1D29M/1: Tester: 29-M, "D" (D1). Prowadzący: Dr Littenberg (Dr).

(Brama zostaje zamknięta. Kamera na parkingu rejestruje manifestację trzech PL-010-W.)

Dr: D1, proszę o wykonanie pierwszego zadania.

(D1 rozgląda się po cmentarzu. Po kilku sekundach robi głęboki oddech).

D1: Czyli mam mówić do samego siebie?

Dr: Tak… i radzę ci się pośpieszyć.

D1: Dz—dzień dobry. Nazywam się ███████ ███████, nie mam drugiego imienia. Matka ██████████ ████ ███████ z domu ██████████, ojciec █████ ███████. (Do mikrofonu) No, i co?

Dr: Kwadrant A, kaplica.

(Biegnie uliczką prowadzącą do kaplicy. Po trzech minutach zatrzymuje się, aby napić się wody mineralnej. Następnie idzie tempem szybkiego chodu. Mija dwanaście minut)

D1: Wszystko w porządku? (Słychać przemieszczanie się samochodu po żwirowanej drodze. D1 kuca za drzewem). O kurwa, kurwa, kurwa…

Dr: D1, to niebezpieczna sytuacja. Kontynuuj wędrówkę do kaplicy. Przed tobą około 1000 metrów w linii prostej.

D1: Jezus, Maria! Samochód stanął! Wiedzą, że tutaj jestem. Jak mam teraz, do ciężkiej kurwy, "kontynuować wędrówkę"?

Dr: (podniesienie głosu) D1! Im dłużej znajdujesz się w bezruchu, tym zacieklej będą cię gonić. Groby cię nie uratują; jak samochód wjedzie między nie, to wyłączę komunikator. Rozumiesz? Rusz dupsko!

(D1 kładzie się na ziemi i przepełza pole na równoległą dróżkę prowadzącą do kaplicy.)

Dr: Teraz truchtem do kaplicy i szukaj białej róży.

(D1 krzyczy. W mikrofonie słychać głuche uderzenie. Utracono połączenie. Brama zostaje otwarta. PL-010-W wracają na parking.)

Podsumowanie: Po godzinie w kaplicy pojawiły się zwłoki D1.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported