SCP-PL-022
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-022

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-022 zabezpieczony jest w Ośrodku Magazynowym 55. Obiekt znajduje się w blaszanej szafie o wymiarach 50 [cm] × 50 [cm] × 100 [cm]; szafa posiada zespawane drzwiczki. Obiekt zabezpieczony w ten sposób znajduje się w Komorze Przechowawczej, do której nie istnieje wejście.
W razie wejścia człowieka lub zwierzęcia lub podmiotu SCP w kontakt z SCP-PL-022 należy dokonać natychmiastowej i całkowitej neutralizacji owego człowieka/zwierzęcia/podmiotu SCP, którego resztki należy spopielić i zdezintegrować za pomocą "Langusty".

Próby uszkodzenia przechowalni SCP-PL-022, przez które rozumie się: próbę otworzenia komory przechowawczej, próbę otworzenia szafy przechowawczej oraz próbę wyniesienia obiektu, karane są bezwarunkową terminacją w trybie natychmiastowym.

Opis: SCP-PL-022 został rozpoznany jako miniaturowa wersja posągu typu tukuturi o dokładnych wymiarach, które nie zostały nigdy obliczone ani oszacowane. Anomalię SCP-PL-022 stanowi jego reakcja na istotę żywą, która wejdzie w kontakt wzrokowy z obiektem (niekoniecznie patrząc "w oczy" artefaktu).

Mianowicie w momencie, kiedy dana osoba (określana odtąd jako X) spojrzy na obiekt, w bliskim promieniu od artefaktu (około 10 metrów) dojdzie do błysku podobnego do tego z aparatowego flesza. W tym momencie X zostanie "oznaczony" przez SCP-PL-022. W ciągu najbliższych dwudziestu czterech godzin (może to być 1 minuta lub nawet 24 godziny po kontakcie wzrokowym), X gwałtownie skuli się, krzycząc z bólu, i w ciągu kilkunastu sekund znieruchomieje, przyjmie kształt oraz teksturę i kolor SCP-PL-022, co można traktować jako replikację SCP-PL-022; replika dziedziczy cechy anomalne oryginalnego obiektu.

Nie rozpoznano możliwości odwrócenia przemiany X ani odratowania X, kiedy doszło już do "oznaczenia" przez SCP-PL-022. Nie rozpoznano także innych efektów anomalnych wywieranych przez obiekt.

Do dnia 12.06.2013 r., 390 istot żywych zostało w ten sposób przemienionych w repliki oryginalnego podmiotu; w rezultacie wysokiej częstotliwości wystąpień uszkodzeń przechowalni oraz wypływu pogłosek o SCP-PL-022 do sfery publicznej, Rada O5 podjęła decyzję o zakazaniu dostępu do oraz badań na SCP-PL-022 (01.01.2012 r.). Wczesna teoria mówiąca, iż osoby niewidome mogą być obojętne na oddziaływanie SCP-PL-022, została porzucona po przeprowadzeniu Eksperymentu PL-22-09-09-11/1.

Pozyskanie: SCP-PL-022 został pozyskany w dniu 05.06.2002 roku z placówki badań podwodnych "[ZMIENIONO]". Pozyskanie miało miejsce, po wypłynięciu pogłosek o zaginionych członkach zespołów oceanograficznych "[ZMIENIONO]". Początkowe śledztwo policji doprowadziło zakonspirowanego w [ZMIENIONO] agenta do oryginalnego miejsca pobytu SCP-PL-022. Agent pozyskał obiekt, lecz nieświadom efektów z nim powiązanych, nie zdołał przekazać go Fundacji. Fundacja dokonała pełnego pozyskania obiektu dwa tygodnie później, po zaznajomieniu się z notatkami agenta.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported