SCP-PL-041
ocena: +2+x
phpyVSO9sAM.jpg

Nieużywany SCP-PL-041 w replice domyślnego granatu Millsa.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-041

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na przeznaczenie, konstrukcję ogólną i brak zagrożenia bezpośredniego obiekt nie wymaga żadnej dedykowanej przechowalni i aktualnie znajduje się w stalowej skrzynce wewnątrz Sektora Przechowawczego Ośrodka 13.

Ze względu na wysokie straty w personelu podczas testów zaleca się przeprowadzanie dalszych eksperymentów za pomocą robotów RMT z dodatkowym pancerzem przeciwodłamkowym. Po zakończonych testach obiekt należy oczyścić mieszanki soli kuchennej i amoniaku. Poza dedykowanym pomieszczeniem testowym SCP-PL-041 nigdy nie może być przechowywany w ładunku wybuchowym.

Celem zmniejszenia zagrożenia wszelki personel biologiczny proszony jest o niezbliżanie się do obiektu w grupach większych niż [2] osoby.

Opis: Obiekt przypomina standardową metalową zawleczkę od granatu Millsa N°23 Mk II, wykorzystywanego powszechnie przez armię brytyjską podczas drugiej wojny światowej. Pozyskany został ██/██/2███ podczas przeszukiwań ocalałych ze szturmu na kompleks badawczy korporacji ARGUS Inc.

SCP-PL-041 wykazuje anomalne właściwości w chwili umieszczenia go w granacie z zerwanymi zabezpieczeniami (zawleczką i łyżką). Niweluje skutki wybuchu wytwarzając pole ochronne ok. 1 [cm] od powierzchni ładunku, następnie materiał wybuchowy, powłoka i mechanizm detonujący są odtwarzane z czarnej, oleistej cieczy zidentyfikowanej jako mieszanina smarów wypływającej nieustannie z końcówki obiektu. Po upływie 6 [s] pocisk jest w pełni zrekonstruowany do stanu fabrycznego i gotowy do ponownego użytku.

Testy potwierdziły, że efekt anomalny nie będzie miał miejsca w razie umieszczenia obiektu wewnątrz dowolnego ładunku wybuchowego niekwalifikowanego jako granat. Granaty z zabezpieczeniem magnetycznym mogą zostać zabezpieczone, jeżeli SCP-PL-041 będzie miał bezpośredni kontakt z detonatorem w chwili zwolnienia zatrzasków.

Podczas testów zarejestrowano u obiektu niespotykaną dotychczas odporność na temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Na wskutek analiz laboratoryjnych stwierdzono, że podmiot wykonany jest ze zwykłej stali nierdzewnej.

SCP-PL-041 jest mniejszy od standardowych zawleczek granatowych. W połączeniu z nieustanną produkcją mieszanki smarowej obiekt jest o 8█% łatwiejszy do usunięcia z ładunku niż jego nieanomalne odpowiedniki. Często przyczynia się to do nieplanowanych eksplozji, szczególnie podczas transportu lub przechowywania zabezpieczonego pocisku pod nieodpowiednim kątem.

Zarejestrowano emisję mieszaniny smarowej potęgującą się proporcjonalnie do liczby ludzi znajdujących się w zasięgu skutecznym zabezpieczonego granatu. Jeżeli więcej niż połowa osób odniesie trwałe obrażenia od wybuchu, projekcja cieczy zwiększy się o dodatkowe █5%.

Z nieznanych przyczyn SCP-PL-041 nie funkcjonuje z ładunkami treningowymi oraz wiernymi, niegroźnymi replikami, mimo zapalników identycznych z stosowanymi w pierwowzorach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported