SCP-PL-047-ARC
ocena: 0+x
SCP-047-ARC.jpg

Zdjęcie SCP-PL-047 wykonane przez Aleksandra B████████. Wpatrywanie się w oczy podmiotu na fotografii nie wywołuje żadnych długotrwałych efektów oprócz [USUNIĘTO].

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-047-ARC

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-047 jest przechowywany w pomieszczeniu, które rozmiarem odpowiada jadalni w typowym mieszkaniu jednorodzinnym (5 [m] × 6 [m] x 3 [m]). Pomieszczenie należy zaopatrzyć w stały dostęp do tlenu, najlepiej wpompowywanego wprost z powierzchni (dogodne warunki panują w Skrzydle Zachodnim, Ośrodku-██; ewentualną alternatywę stanowi [PRZEDAWNIONO]).

Pomieszczenie jest zaopatrzone w jedną (1) kuwetę, dwie (2) miseczki (jedna wypełniona kocią karmą, druga — wodą), jeden (1) drapak, jedno (1) posłanie w postaci materaca nakrytego wełnianym kocem, jedno (1) krzesło oraz co najmniej jedno (1) okno z parapetem wewnętrznym. Okno musi pozostać uchylone, sugerując podmiotowi, że właśnie przez nie dostarczany jest tlen. Po drugiej stronie okna należy ustawić panoramiczne malowidło (posiadające co najmniej 7 metrów szerokości, 5 wysokości i znajdujące się w odległości nie większej niż 2 cm od szyby) przedstawiające łąkę bądź polanę. 5 lamp za malowidłem, świecących ze skutecznością świetlną wynoszącą 12 lumenów/wat, musi pozostać włączonych przez 12 godzin — po tym czasie należy je wyłączyć (wyłącznik do dyspozycji dyżurującego ochroniarza) i włączyć ponownie, gdy upłynie kolejne 12 godzin. Kategorycznie zabrania się [ZMIENIONO].

Drzwi prowadzące do pokoju SCP-PL-047 wykonane są z mahoniu. Aby uniemożliwić podmiotowi opuszczenie pomieszczenia, wskazane jest zastosowanie klamko-gałki.
Wejścia do pokoju podmiotu musi strzec jeden (1) wykwalifikowany ochroniarz Fundacji. W przypadku awarii któregokolwiek z systemów zapewniających SCP-PL-047 dopływ tlenu bądź symulację światła słonecznego, lub gdy słyszalne stanie się syczenie i drapanie w drzwi, pracownik personelu posiadający 3. poziom upoważnienia musi, w asyście ochroniarza, wrzucić do pokoju podmiotu 20g świeżej kocimiętki, po czym, nie nawiązując kontaktu wzrokowego, natychmiast zamknąć drzwi, co pozwoli wrócić SCP-PL-047 do stanu spoczynku.

Jeśli podczas wykonywania tej czynności zostanie nawiązany kontakt wzrokowy z podmiotem, należy bezzwłocznie poinformować dr. ███████ albo, w sytuacji krytycznej, zneutralizować pracownika. Jeśli kontakt wzrokowy nawiążą wszystkie osoby przebywające w pobliżu i podmiot wydostanie się na wolność, należy zastosować procedurę 047/3.

Opis: SCP-PL-047 jest drewnianą rzeźbą przedstawiającą kota, która prawdopodobnie wykonana została z drewna sosnowego, a następnie pomalowana farbą olejną. Mierzy około pół metra. Sprzedano tylko jeden egzemplarz SCP-PL-047 (dane z 07/11/████r.), choć, jak ustalono później, wyprodukowano [UTAJNIONO].

Pozyskanie: Podmiot odnaleziono 21 października ████r. w █████████████████ (Rosja), po tym jak Agenci Fundacji zostali poinformowani o "spadających ptakach" (cyt. z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z zaniepokojoną sąsiadką; kobiecie podano środek amnezyjny klasy C) w okolicach willi zamożnego biznesmena Aleksandra B████████.
W ogrodzie przed posiadłością odnaleziono pięćdziesiąt trzy (53) martwe ptaki z rodziny ██████, zaś wewnątrz — ciało B████████ oraz SCP-PL-047. Po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z podmiotem, Agent C██████ brutalnie pobił i próbował [EDYTOWANO] Agenta T██████ (patrz Incydent 047-1). Oględziny posiadłości B████████ (w szczególności zbadanie zawartości jego dziennika) przybliżyły personelowi naukowemu sposób działania SCP-PL-047 (patrz Dodatek 1). Podmiot odnaleziono w jadalni rezydenta, niespełna metr od jego ciała. Przepytując kolejnych sąsiadów i bliskich, Agenci nie stwierdzili, by B████████ kiedykolwiek cierpiał na chorobę psychiczną, która ewentualnie usprawiedliwiałaby tak poważne [EDYTOWANO] oraz brzucha mężczyzny.


Incydent 047-1: W czasie tego incydentu dwóch Agentów Fundacji zostało poszkodowanych w wyniku konfrontacji z SCP-PL-047. Pierwszy, Agent C██████, w szale usiłował pozbawić Agenta T██████ życia oraz [USUNIĘTO]. Agent T██████ przeżył tylko dzięki szybkiej interwencji Agenta F█████, który, widząc gwałtowną zmianę zachowania Agenta C██████ po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z podmiotem, kopnięciem przewrócił SCP-PL-047 (Agentowi udzielono reprymendy za usiłowanie zniszczenia podmiotu — dr ███████) i wezwał Mobilną Formację Operacyjną Delta-██, która całkowicie obezwładniła Agenta C██████, po czym przetransportowała go do Skrzydła Medycznego Fundacji, gdzie został przesłuchany (patrz Dodatek 2).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported