SCP-PL-055
ocena: -2+x
SCP-055.jpg

Zdjęcie obiektu wykonane w czasie jego zabezpieczania

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-055

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt znajduje się w lesie nad Jeziorem ████████ (Polska), w miejscu oznaczonym jako Teren Przechowawczy 055. Dokładna lokalizacja jest dostępna tylko dla pracowników bezpośrednio związanych z obiektem. Teren o promieniu 20 metrów wokół obiektu ma być otoczony drutem kolczastym i chroniony przez personel w składzie czterech uzbrojonych ochroniarzy, jednego psychologa i jednego pracownika z upoważnieniem 4 lub wyższym. Nie wolno się zbliżać do obiektu bez zgody kierownika projektu, doktora ██████. Wyposażenie ochronne używane w czasie eksperymentów to hełm ekranujący, chroniący przed promieniowaniem psionicznym. Nikt nie ma prawa przebywać w polu działania obiektu dłużej niż 30 minut. Wszelkie problemy psychiczne po interakcji z obiektem należy zgłosić psychologowi oddelegowanemu specjalnie do takich interwencji. Niewskazane jest wchodzenie w zasięg działania obiektu z jakimikolwiek zamiarami zniszczenia go, uszkodzenia, czy zaszkodzenia mu w jakikolwiek sposób. Ukrycie takich intencji przed obiektem jest niemożliwe i może doprowadzić do śmierci pracownika.

Opis: SCP PL-055 to przedstawiciel gatunku dębu błotnego (Quercus palustris Münchh.) Jego wiek ocenia się na ok. 100 lat, ale z powodu anormalnych zdolności podmiotu niemożliwe jest policzenie słojów i danie jednoznacznej odpowiedzi. Budowa zewnętrzna podmiotu nie różni się od innych przedstawicieli tego gatunku. Anomalią w budowie tego bytu jest obecność w jego wnętrzu włókien podobnych pod wieloma względami do tkanki nerwowej u zwierząt (zostały one wykryte w gałęziach zerwanych przez huragan). Daje to podstawy do twierdzenia, iż podmiot posiada świadomość i osobowość, co jest potwierdzone przez Incydent 55-07B. Na razie nie wyrażono zgody na próby skontaktowania się z nim.

Dodatkową cechą obiektu wynikającą także z owych włókien, jest pewien rodzaj telepatii – podmiot ma dostęp do myśli i wspomnień osób i zwierząt w swoim otoczeniu. Może także na nie wpływać, wywołując określone emocje u pobliskich istot. Testy wykazały, że skuteczny zasięg tych działań to obszar o promieniu 10 metrów od obiektu.

Z incydentów wynika też, że byt może wytworzyć skrajnie silną emisję nieznanego nauce promieniowania, które niszczy układ nerwowy pobliskich istot. Obiekt korzysta z tej możliwości jedynie w chwili zagrożenia, lub kiedy ktoś w pobliżu ma zamiar go uszkodzić.

Dodatek 055-7: Długotrwałe wystawienie na działanie obiektu skutkuje utratą samoświadomości i samokontroli, co wykazał Incydent 55-07B.

Dane pozyskania: Fundacja dowiedziała się o obiekcie od właściciela lokalnego tartaku, prowadzącego wycinkę lasu. W przesłuchaniu zeznał, że drwale pracujący blisko północnego brzegu jeziora, doznawali silnych lęków i przerażenia. W końcu jeden z nich, próbujący wyciąć sam obiekt zmarł na skutek rozległego [USUNIĘTO]. Sami agenci w pobliżu podmiotu nie odczuwali strachu, ani nie doznawali halucynacji, ale wyczuwali czyjąś obecność. Do lokalnej prasy przesłano wiadomość o skażeniu chemicznym w lesie i zakazie wejścia na teren zagajnika.

Opisy eksperymentów wykonywanych z użyciem SCP PL-055:

55-01:
[USUNIĘTO]

55-02:
(wykonujący: D-154 42, nadzorujący: dr. ██████)

Jeden pracownik klasy D zbliża się do dębu. Został poinstruowany, aby pozyskać fragment kory drzewa i jego liście. Po zbliżeniu się na odległość 10 metrów, zaczął odczuwać silny dyskomfort psychiczny. Chciał się wycofać, ale dr ██████ ponaglił go do działania. Po podejściu na odległość dwóch metrów, D-154 55 upadł z krzykiem na ziemię i zaczął błagać o ratunek. Po minucie bezskutecznych rozkazów kontynuacji zadania Dr. ██████ wysłał dwóch agentów, który bez problemu zabrali D-154 55 z obszaru działania obiektu. Pracownik był silnie roztrzęsiony, ale po kilku dniach wszystkie objawy ustały, oprócz lekkiej dendrofobii (strachu przed drzewami). Zeznał on, że w pobliżu drzewa zaczął mieć silne i przerażające halucynacje i omamy słuchowe.

55-03:
(wykonujący: D-321-55 i D-563-55, nadzorujący: dr. ██████):
Notatka: Obaj mają zamontowane urządzenia monitorujące aktywność mózgową.

Dwoje pracowników klasy D zostało poinstruowanych, aby zebrać próbkę kory lub liści podmiotu. Po wejściu w zasięg działania obiektu zaczęli odczuwać lęk i byli zdezorientowani, ale kontynuowali marsz. W odległości 2 metrów, D-321-55 skulił się na ziemi w pozycji embrionalnej i odmówił kontynuowania eksperymentu. Przenośne EEG wykazało silne przerażenie pracownika spowodowane najprawdopodobniej halucynacjami. D-563-55 dotarł do drzewa i wbił nóż pod korę obiektu. W tym momencie upadł na ziemię, a EEG wykazało urwanie się aktywności nerwowej. Agenci wyciągnęli obu pracowników klasy D. Agent ██████ doznał silnej potrzeby wyjęcia noża z kory obiektu. Bez problemów doszedł do niego i wyjął narzędzie.
Późniejsza sekcja zwłok D – 563 wykazała ścięcie białek w [USUNIĘTO], jakby działała na niego wysoka temperatura.

Eksperymenty nad SCP-PL-055 zostały wstrzymane z uwagi na duże ryzyko straty pracowników klasy D. Wniosek o zdjęcie tego zakazu jest w trakcie rozpatrywania.

Incydent 55-07

(notatka robocza wykonana przez doktora ██████):

„O 15:25, 5 minut przed zakończeniem zmiany wszyscy ochroniarze bez zezwolenia weszli w strefę oddziaływania obiektu i zaczęli zbierać z ziemi żołędzie, które spadły z „pięćdziesiątki piątki”. Wezwałem pomoc, po ██ minutach na miejsce przybyła drużyna ██ agentów. Ofiary zareagowały agresją na próby ich wyprowadzenia z terenu przechowawczego. Sam obiekt także zaatakował agentów, zabijając trzech.
W końcu Agent █████ używając broni palnej zabił większość pracowników. Jednemu z nich udało się uciec, mimo postrzału w bark, z nasionami obiektu. Zgłaszam wniosek o natychmiastowe prace poszukiwawcze.”

Uzupełnienie 1:
Poszukiwania zostały zakończone połowicznym sukcesem. Zbieg został znaleziony martwy 3 kilometry od Terenu Przechowawczego 055, nie miał jednak przy sobie żołędzi.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported