SCP-PL-057
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-057

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obecnie SCP-PL-057 znajduje się w Ośrodku 12. Ze względu na anomalię obiektu nie wdrożono Specjalnych Czynności Przechowawczych, jednakże w celach estetycznych zaleca się stale monitorować obiekt oraz zapewnić obieg powietrza podczas celowej bądź przypadkowej aktywacji podmiotu.

Opis: SCP-PL-057 jest wykonaną z drewna jesionowego fletnią pana składającą się z dwóch rzędów po 23 piszczałki. Wiek obiektu szacuje się na około 200 lat.

Obiekt nie wykazuje żadnych właściwości anomalnych, dopóki nie zostanie umieszczony w zamkniętym pomieszczeniu bez monitoringu (dotyczy to także kamer termowizyjnych) oraz obecności jakiejkolwiek osoby. Po krótkiej chwili da się słyszeć muzykę wygrywaną na obiekcie, oraz w pokoju zacznie się pojawiać dym nieznanego pochodzenia1. Wszelkie próby obserwacji obiektu kończą się przerwaniem manifestacji, natomiast obiekt każdorazowo spoczywa nienaruszony na swoim pierwotnym miejscu. Ponadto, w pomieszczeniu powietrze wydaje się być świeższe, oraz wyczuwalna jest woń palonego ogniska.

Muzyka emitowana w czasie fazy aktywnej nie wywiera negatywnego wpływu na psychikę osób słuchających jej oraz nie wykazuje żadnych aspektów anomalnych. Personel badawczy twierdzi, iż jest ona „miła dla ucha” oraz posiada działanie uspokajające. Nie wynika to jednak z właściwości obiektu, lecz spokojnego tempa melodii oraz płynności gry instrumentu.

Dodatek: W związku z brakiem anomalnych właściwości muzyki emitowanej przez SCP-PL-057, dzięki zainstalowanemu wewnątrz urządzeniu nagrywającemu dźwięk udało się dotychczasowo zebrać ponad 20 niepowtarzalnych melodii o różnym czasie trwania. Utwory te dostępne są dla pracowników z upoważnieniem poziomu 2 i wyższego w celach rekreacyjnych, wcześniej składając odpowiedni wniosek.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported