SCP-PL-086
ocena: +28+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-086

Klasa podmiotu: Euclid

wajhVwd.jpg

Fotografia #1; jedna ze ścian drugiego piętra (podczas sprzątana przez D-519

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot został uziemiony w jednym z domów znajdujących się niedaleko Parku ████████ (Polska). Konkretnie chodzi o dom [UTAJNIONO] w lesie [UTAJNIONO].
Teren badawczy obejmuje powierzchnię o promieniu 50 metrów od obiektu i jest stale patrolowany przez czterech (4) lub więcej wykwalifikowanych ochroniarzy Fundacji.
Wszelkie osoby niepowołane próbujące dostać się do wnętrza domu zajętego przez podmiot mają zostać uśpione i potraktowane środkiem amnezyjnym klasy (co najmniej) B (zależy od czasu, przez który cywil obserwował obiekt). W sytuacjach wyjątkowej niesubordynacji wobec ostrzeżeń ochrony zezwala się na użycie siły. Badania z podmiotem może prowadzić tylko personel o trzecim (3.) poziomie upoważnienia lub wybrany personel klasy D.

Drzwi i okna domu nie mogą pozostać otwarte dłużej niż 10 sekund. Raz tygodniowo oddelegowany członek personelu klasy D (zwany dalej sprzątanym lub konfrontującym) ma obowiązek — z mikrofonem, słuchawką oraz kamerą — przekroczyć próg domu zajętego przez SCP-PL-086 i zedrzeć wszelkie nalepki, kartki czy zdjęcia, jakie ten pozostawił na ścianach. Jednocześnie musi podtrzymywać konwersację, jeśli podmiot tego zażąda. Halucynacje wizualne (i choć na razie niezaobserwowanei ) powinny zostać szczegółowo opisane przez konfrontującego podczas uprzątania bałaganu pozostawionego przez obiekt, nawet gdyby skutkowałoby to przerwaniem rozmowy bądź śmiercią.

Przed konfrontacją, członka personelu klasy D należy potraktować opisanymi szczegółowo w Wytycznych #1 środkami pozwalającymi mu na zachowanie trzeźwego umysłu oraz pojmowania wagi działań, jakie podejmuje.

Trzeba również pamiętać, iż ze względu na zdolność SCP-PL-086 do dowolnej manipulacji wizualnymi wartościami otoczenia, zaleca się wykonywanie cotygodniowego sprzątania jedynie w asyście kierownika badań przebywającego na zewnątrz domu, który regularnie sprawdzać będzie stan zdrowia psychicznego oddelegowanego członka personelu klasy D (drogą pytanie-odpowiedź). Zaleca się również — w miarę możliwości — dokumentację wnętrza domu opanowanego przez obiekt.

Poddasze budynku ma pozostać zamknięte bez względu na ciekawość personelu badawczego. Jeśli któryś z Administratorów O5 uzna, iż wizytacja poddasza jest niezbędna, wystosuje odpowiednie oświadczenie. Reguła ta w mniejszym stopniu obowiązuje piwnicę, którą personel może wizytować nie więcej niż trzy (3) minuty dziennie, wykonując niezbędną dokumentację (o ile pozwoli na to obiekt).

W przypadku dostania się jakiejkolwiek osoby niepowołanej na teren wpływu SCP-PL-086, nakaz Administratora O5-██ przewiduje natychmiastowe zastosowanie Procedury 086-KL.

ZqzW5EU.jpg

Fotografia #2; zielony ślad jest prawdopodobnie zarysem chudej ludzkiej sylwetki, przypuszczalnie wizualizacją SCP-PL-086

Opis: SCP-PL-086 zalicza się do grupy tzw. obiektów konspiracyjnych (z którymi Fundacja ma do czynienia od 17██r.). Jego celem jest ujawnienie oraz rozpowszechnienie materiałów gromadzonych przez Fundację, co może zagrozić jej strukturze, pracownikom i funkcjonowaniu. Nie wiadomo, co powoduje nienawiść do Fundacji u obiektów konspiracyjnych, choć niewykluczone, iż ich zawiść dotyczy wydarzeń z przyszłości, których tylko one pozostają świadome.

SCP-PL-086 posiada zdolność oblepienia wnętrza domu, w którym przebywa, naklejkami, raportami i zdjęciami obiektów schwytanych przez Fundację bądź takich, które dopiero zostaną schwytane. Potrafi też dowolnie manipulować zamieszczanymi przez siebie treściami, jak również ujawniać się pod dowolną postacią. Dokumentacja podmiotów z przyszłości nie jest możliwa, gdyż SCP-PL-086, jeśli chce, jest zdolny [UTAJNIONO]. Nigdy nie przyznał się też do władania zdolnościami pozwalającymi mu na manipulację czasoprzestrzenią.

Z całą stanowczością stwierdzono, iż obiekt posiada świadomość i jest w stanie opuścić dom, jeśli znajdzie jakąkolwiek lukę. Jednocześnie obliczono czas jego reakcji na 20 sekund od zauważenia zmian w zewnętrznej strukturze przechowalni, co pozwala personelowi klasy D niepostrzeżenie wejść i opuścić budynek.

Pierwotnie dom zamieszkany był przez państwo C██████████, którzy po roku wyprowadzili się przez "pleśń zagrażającą konstrukcji budynku" (wg wyciągu z raportu technika badającego dom). Tydzień później zalany łzami pan C████████ niespodziewanie stanął w progu Fundacji, głośno stwierdzając: "Wiem, co zrobiliście tym [USUNIĘTO]" (Jeśli ktokolwiek w jakimkolwiek raporcie postanowi jeszcze raz ujawnić tak szczegółowe dane, wyciągnięte zostaną konsekwencje — O5-██). Mężczyźnie podano środek amnezyjny klasy B, a Agenci rozpoczęli procedurę przejmowania obiektu.

Sporządzono wówczas Raport #1 (Agent ██████):

Nie zostaliśmy upoważnieni, by wejść na teren budynku. Przez okna zaobserwowaliśmy, co następuje: pierwsze piętro zajmują korytarz (~10 metrów długości), kuchnia (~15 metrów kwadratowych powierzchni), łazienka (~6 metrów kwadratowych powierzchni) i salon (~25 metrów kwadratowych powierzchni).

Drugie piętro to sypialnia (~17 metrów kwadratowych powierzchni) oraz dwa pokoje o bliżej nieokreślonej funkcji (~22 i ~19 metrów kwadratowych powierzchni); również pusta przestrzeń mająca zapewne pełnić funkcję kącika wypoczynkowego (~10 metrów kwadratowych powierzchni).

Jedno okienko na poddaszu nie ukazuje niczego oprócz ciemnego wnętrza mimo padania promieni słonecznych w jego stronę.

Ściany oraz podłogi każdego z ww. pięter (poza poddaszem — w jego wypadku nie mamy pewności) pokrywa wiele gęsto rozmieszczonych kartek i zdjęć o nieznanej treści. Niemal całą konstrukcję pokrywa pleśń i grzyb, a także ślady przypominające pozostałości po spaleniu. Panuje bałagan, widoczny jest oderwany tynk, porozrzucane krzesła oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Wniosek: Wymagana interwencja personelu badawczego bądź personelu klasy D celem ustalenia bardziej szczegółowych właściwości i/lub funkcji obiektu.

W wyniku chęci dalszego rozpoznania, a także podążając za sugestią Agenta ██████, wkrótce wysłano pierwszego członka personelu klasy D. Klasyfikację podmiotu oraz kilka jego własności ustalono wcześniej dzięki pomocy Dr. █████████,w przeszłości mającego już do czynienia z obiektami konspiracyjnymi.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported