SCP-PL-095
ocena: +9+x
095.jpg

Osobnik 095-14

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-095

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Kontakt z wewnętrzną częścią organizmu jest niebezpieczny, a przez to niewskazany poza czynnościami badawczymi. Anomalia nie wymaga karmienia bądź standardowych czynności podejmowanych wobec biologicznych anomalii, zaleca się jednak monitorowanie stanu zdrowia i przetrzymywanie obiektu w temperaturze pokojowej.

Standardowe miejsce przechowywania obiektu to Ośrodek 18, gdzie podejmowane są prace badawcze nad obiektem. Znajduje się tam 21 bytów sklasyfikowanych jako 095. W razie identyfikacji kolejnych należy skontaktować się z personelem programu badawczego 095 w celu ustalenia przeznaczenia anomalii.

Opis: Obiekt jest bytem anomalnym, z aparycją łóżka, wraz z pościelą. Ze względu na brak jakichkolwiek elementów mogących sugerować funkcje życiowe obiektu (wszelkie gruczoły są niewidoczne gołym okiem), duże stężenie glicerolu w organizmie i długotrwałe okresy stanu hibernacji, obserwacja anomalii nie jest wystarczająca do odróżnienia artefaktu od materii nieożywionej.

Organizm 095 jest statycznym bezkręgowcem, nie posiada części ciała mogących służyć do lokomocji bądź kinezy. Obiekt oddycha tchawkami, zapotrzebowanie na wodę zaspokajają razem z pożywieniem. Brak układu wydalniczego i rozrodczego, resztki pokarmu są magazynowane w pęcherzykach zlokalizowanych w dolnej części ciała.

Anomalia odżywia się tkaną organizmów znajdujących się pomiędzy górną warstwą ciała a dolną. Górna część posiada po wewnętrznej stronie gruczoły trawienne wydzielająca soki trawienne, i gruczoł jadowy, paraliżujący działanie układu nerwowego ofiary. Obiekt pobiera składniki odżywcze i wodę z tkanek miękkich, pozostawiając tkankę kostną i wszelką materię nieorganiczną.

Organizm 095 jest w stanie przetrwać bez pożywienia dłuższe okresy czasu, dochodzące nawet do 50 lat. Dokonują tego poprzez hibernację. Osobniki dożywają powyżej 200 lat (badania w toku).

Fundacja sklasyfikowała [ZMIENIONO] organizmów 095: 21 znajduje się w Ośrodku 18, 5 w Ośrodku 14. ███ organizmów zmarło (███ przyczyny naturalne i ██ jako wynik czynności badawczych)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported