SCP-PL-124
ocena: -1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-124

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt należy przechowywać w szczelnym pomieszczeniu. Na zewnątrz celi muszą znajdować się co najmniej 2 zestawy sprzętu indywidualnej ochrony układu oddechowego klasy 2. Obiekt, jako że jest rośliną, należy podlewać codziennie, w pomieszczeniu przechowawczym musi znajdować się lampa przystosowana do hodowli roślin. Temperatura w pomieszczeniu powinna oscylować w granicach pokojowej. Pozostałe zabiegi natury ogrodniczej mogą być wprowadzane według uznania kierownictwa badań. SCP-PL-124 podczas przemieszczania między placówkami musi się znajdować pod kloszem izolującym. Do obiektu mają dostęp wszyscy pracownicy Fundacji, którzy uprzednio zgłosili się do naukowca dyżurującego i uzyskali zgodę na kontakt z anomalią. Poza użytkiem badawczym lub rekreacyjnym należy używać sprzętu indywidualnej ochrony układu oddechowego, zaś w wymienionych przypadkach każda osoba wystawiona na anomalne działanie musi pozostawać pod obserwacją nienarażonego pracownika.

Opis: SCP-PL-124 to roślina o nazwie botanicznej Wilczomlecz nadobny (Euphorbia pulcherrima). Liście tej rośliny, na skutek mutacji, są w odcieniu niebieskim. Obiekt wydziela kojący, usypiający gaz, którego mieszanka wstępnie jest zaliczana do pochodnych halogenoalkanów. Dr ████████ uważa, że mutacja ta powoduje ochronę rośliny przed szkodnikami i wszelkimi roślinożercami. Substancja jest możliwa do pozyskania i przechowywania z zachowaniem swoich właściwości anomalnych.

Roślina bezustannie wydziela gaz, który zaczyna działać na organizm żywy po okresie 3-10 min (w zależności od masy testera) od inhalacji. Wystawiona na działanie substancji osoba zasypia, mimo poprzedzającej zjawisko kondycji fizycznej czy skłonności do wypoczynku. Sen trwa krócej od normy testera, mimo to efektem jest pełne wypoczęcie. Skutkami ubocznymi są problemy z pamięcią i bóle żołądka1. Jeżeli korzystający z obiektu zaśnie w pobliżu obiektu (wciąż będzie inhalował substancję) należy go wynieść z obszaru działania anomalii, gdyż może dojść do zatrzymania akcji serca na skutek szoku organizmu. Nadmierne korzystanie z SCP (50 ml na 3 dni) skutkuje zaburzeniami snu i zanikiem pamięci krótkotrwałej. Przed efektem uchronić może sprzęt indywidualnej ochrony układu oddechowego klasy 2, bądź podobne narzędzia izolujące dostanie się substancji do dróg oddechowych. Dzięki obiektowi możliwe jest leczenie bezsenności i wszelkich innych rodzajów zaburzeń snu, co wykorzystywane jest przez Fundację. Korzystanie zewnętrzne z obiektu jest niezalecane: ze względów bezpieczeństwa osób wystawionych należy dokonać szereg badań, mających wykazać rekomendowaną dawkę.

Z powodu anomalii obiektu niemożliwe jest zapylenie go za pomocą jakichkolwiek zwierząt. Fundacja planuje sztuczne zapylenie obiektu w celu skuteczniejszych badań: obecnie pierwsza faza projektu zakończona została sukcesem (posiadanie 1 egzemplarzu obiektu SCP-PL-124 oraz 4 egzemplarzy sadzonek, które znajdują się różnych placówkach).

Doniesienia o uzależniających właściwościach zostały oddalone po wnikliwych badaniach: jest to naturalna reakcja organizmu, na którą nie wpływa bezpośrednio anomalia2.

Dodatek:

Dnia 02█.03.20██ pracownik klasy D usiłował skraść próbkę SCP-PL-124. Został on zauważony i zatrzymany przez jednego z ochroniarzy w czasie, kiedy próbował opuścić strefę rekreacyjną. Według spekulacji Dr. ██████ pracownik ten mógł się uzależnić od obiektu, gdyż był już 4 razy pod jego wpływem. Aby dokładniej zaobserwować to zjawisko należy przeprowadzić dodatkowe badania.

Eksperyment kombinowany z SCP-PL-050:

Do celi obiektu SCP-PL-124 wprowadzany jest obiekt SCP-PL-050 wraz ze strażnikiem wyposażonym w sprzęt indywidualnej ochrony układu oddechowego klasy 2. Cały czas monitorowane są funkcje życiowe SCP-PL-050. Po 2 minutach i 35 sekundach obiekt zaczyna być śpiący, a jej funkcje życiowe nie zmieniają się. Po 3 minutach obiekt usypia. Eksperyment wypadł pozytywnie, lecz wartym odnotowania jest, że strażnik zasnął wraz z SCP-PL-050. Przewidywane są kolejne eksperymenty odnośnie działalności SCP-PL-124 na inne obiekty.
"Przy następnym eksperymencie z użyciem SCP-PL-050 strażnik powinien czekać na zewnątrz celi. Ale dzięki temu wiemy, że SCP-PL-050 ujawnia swój efekt anomalny nawet przy niekontrolowanych przez nią działaniach" - Dr ██████.

Pozyskanie:

SCP-PL-124 został pozyskany dnia 13.██.20██ r. w miejscowości ███████. Działający w tamtym rejonie agent polowy Wierzba prowadził dochodzenie w związku z nadzwyczaj wysoką ilością gwałtów na kobietach. Podczas przesłuchiwania jednego z podejrzanych pracownik został wystawiony na działanie SCP-PL-124 w formie ataku ze strony cywilnej. Po konfrontacji podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak nie był w stanie podać informacji odnośnie anomalii, z której korzystał do dokonywania przestępstw. Obecnie sprawą zajmuje się wydział dochodzeniowy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported