SCP-PL-145
ocena: +3+x
Identyfikator Przedmiotu #: SCP-PL-145 Poziom 3/145
Klasa Podmiotu: Euclid Tajne

3Hspq7M.png

Ruina budynku na terenie Ośrodka 54, zatrzymana w celu różnorodności architektonicznej.


kapsuła.jpg

Wnętrze SCP-PL-145

Specjalne Czynności Przechowawcze: Za decyzją Komitetu ds. Etyki, zdecydowano, że wiedza na temat SCP-PL-145 lub procedur przechowawczych podmiotu jest klasyfikowana poziomem 3/145, przydzielanym wyłącznie dla:

  • Rady O5
  • Administratorów Ośrodka 54
  • Członków MFO-Lamba-9 ("Nauczyciele")
  • Wybranych członków Departamentu Medycyny (DM)
  • Personelu, którzy osiągnęli 25 lub więcej punktów w skali PCL-R.1

SCP-PL-145 należy przetrzymywać w zamkniętym pomieszczeniu o wielkości 2m x 2m x 2m, otwarcie pokoju jest jedynie dozwolone podczas suplementacji anomalii. Pomieszczenie przechowawcze musi być pod stałą obserwacją, wszelkie zmiany w stanie przedmiotu muszą być natychmiastowo zgłaszane do administratora Ośrodka 54.

Obiekt musi się znajdować co najmniej 130 metrów pod powierzchnią Ośrodka 54, dostęp do podmiotu jest możliwy poprzez pojedynczą windę niedostępną dla Osobników Typu K, chyba że osobnikowi towarzyszy członek MFO-Lamba-9 ("Nauczyciele"). Częste wyłomy anomalii muszą być powstrzymane, kompletna ignorancja anomalii będzie skutkowała scenariuszem końca świata klasy ŚD "Świat Dorosłych".2

SCP-PL-145 należy zaopatrywać osobnikami typu K, którzy uzyskali wynik 81 lub więcej punktów w skali Arystotelesa.3 Suplementacja anomalii osobnikami o niższym wyniku niż 80, nie zakończy się negatywnymi skutkami, ale również nie zakończy się żadnymi pozytywnymi wynikami, wobec czego nie jest sugerowana. Odstępy czasu, w których obiekt należy suplementować, decydowane są poprzez wyniki osobników w testach Mentis Oculi, po zaopatrzeniu anomalii w osobniki, personel ma A4 - 80 dni, na ponowne zaopatrzenie przedmiotu.

Opis: SCP-PL-145 to plastikowy pojemnik o wymiarach 0,5m x 2m x 0,5m, podmiot jest wyposażony w 32 lampy (7 na górnej płaszczyźnie anomalii, 2 zamontowane na zewnątrz podmiotu, aktywowane i wysuwane przy otwarciu przedmiotu, 16 na dolnej płaszczyźnie anomalii), 2 głośniki, 5 metalowych uchwytów (1 na suficie anomalii, 2 na ścianach bocznych i 2 przy przecięciu się schodków ze ścianami bocznymi), cyfrowy licznik pozostałych punktów Arystotelesa, kran i zlew, aktualnie nieznany jest cel niektórych z podanych przyrządów.

Wnętrze przedmiotu jest zamknięte poprzez ruchomą przegrodę harmonijkową, zrobioną z plastiku o szerokości 2 centymetrów, zwykle ten element jest zamknięty, jednakże zostanie on otworzony, podczas gdy co najmniej 10 metrów od anomalii zjawi się dowolna osoba. Próby uszkodzenia przedmiotu lub drzwi zakończyły się porażką. Na ścianie wewnętrznej drzwi znajduje się przyklejony napis „Wyobraźnia dziecka jest rzeczą fantastyczną” zapisany czerwoną czcionką Comic Sans.

Wskaźnik pozostałych punktów Arystotelesa, znajdujący się po lewej stronie przedmiotu pod głośnikiem, zmniejsza swoją wartość o 1, dokładnie co dobę. Wartość pozostałych punktów Arystotelesa może zostać podniesiona poprzez umieszczenia dowolnej osoby poniżej 16 lat w SCP-PL-145, Po umieszczeniu odpowiedniego osobnika w podmiocie, drzwi obiektu się zamkną i ponowne otwarcie ich przed zakończeniem procedury będzie niemożliwe, wszystkie urządzenia nagrywające lub kamery w środku podmiotu, zostaną zdezaktywowane na długość tej akcji. Jeżeli dowolny przedmiot lub część ciała będzie zagradzała drogę drzwi, pozostaną one w bezruchu do momentu usunięcia blokady. SCP-PL-145 nie zamknie swoich drzwi, jeżeli w środku będzie się znajdowała osoba, która ma więcej niż 16 lat.

Po 30 sekundach od zamknięcia drzwi, ofiara zniknie, kran anomalii się własnoręcznie odkręci, wypuszczając ciecz o barwie tęczy, a drzwi podmiotu zostaną otwarte. Analizy cieczy ukazała, iż posiada ona identyczny skład do wody. Nie znane jest, skąd pochodzi kolor płynu.

Po pozbyciu się ofiary, wskaźnik Arystotelesa podniesie się o ilość posiadanych punktów Arystotelesa (odjąć 80) jednostki. Jeżeli ofiara anomalii będzie miała zdolności kognitywne odpowiedzialne za wyobraźnie i kreatywność poniżej 80 poniżej punktów Arystotelesa, zostanie ona pochłonięta przez anomalie, a wskaźnik nie ulegnie zmianom.

Każda osoba poniżej 16 lat, która znajdzie się 647 metry od anomalii, podczas gdy wskaźnik pozostałych punktów Arystotelesa osiągnie 0, zniknie,8 a dystans natychmiastowej terminacji wokoło anomalii zostanie permanentnie podwojony. Po osiągnięciu wyniku 0 wskaźnik Arystotelesa powróci na wynik 50, pozostawiając 50 dni przed ponowną aktywacją SCP-PL-145.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported