SCP-PL-148
ocena: +18+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-148

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-148 należy umieścić w przechowalni dla humanoidów wyposażonej w meble w postaci: łóżka, krzesła oraz biurka. W pomieszczeniu tym nie mogą znajdować się jakiekolwiek urządzenia służące do monitorowania stanu obiektu. Podmiotowi należy zapewnić cztery posiłki dziennie, które będą zgodne z zaleceniami diety podstawowej. Podmiot może mieć dostęp do wszystkich tekstów kultury, o jakie poprosi, wyjątkiem są dzieła, które doktor Marek Grzerski uzna za niestosowne.

Każdy członek personelu wchodzący do przechowalni musi ograniczyć kontakt z instancją do absolutnego minimum, jeśli uniknięcie kontaktu nie będzie możliwe należy wybrać jednego członka personelu odpowiedzialnego za skupienie na sobie efektu anomalnego obiektu. Bezpośredni dostęp do podmiotu nie może być udzielany pracownikom o czwartym lub wyższym poziomie upoważnienia, jeśli członek personelu spełniający powyższe warunki będzie chciał przeprowadzić doświadczenie, przesłuchanie lub inny rodzaj aktywności związanej z obiektem musi wykonać to za pośrednictwem członka personelu, któremu zezwala się na kontakt z instancją.

Opis: SCP-PL-148 to rozumna istota humanoidalna (obiekt twierdzi, że jest człowiekiem, ale nie ma sposobu na potwierdzenie tej informacji) mimowolnie przemieniająca się w osobę, która w dowolny sposób spróbuje odkryć prawdziwe cechy fizyczne lub psychiczne podmiotu. Transformacja obejmuje wygląd, stan zdrowia, cechy charakteru, wspomnienia oraz przedmioty, które dana osoba ma przy sobie.

Po przemianie większość wspomnień pochodzących z poprzedniej transformacji znika. Jednak w niektórych sytuacjach obiekt zapamiętuje fragmenty wspomnień po zmianie formy. Mimo zdolności zapamiętywania informacji, instancji często zdarza się mylić fragmenty wspomnień różnych ludzi. Może to być spowodowane przez pamięć obiektu, która zawiera dużą ilość informacji oraz przez wpływ pamięci aktualnej formy. Rzeczy, które pojawiły się w raz z transformacją mogą być używane, jak ich oryginalne odpowiedniki oraz przenoszone na dowolną odległość od obiektu, jedyna różnica polega na znikaniu rzeczonych przedmiotów w trakcie przemiany anomalii.

Aktywacja anomalii może być determinowana przez dwa różne czynniki:

  • Bezpośredni — Sytuacja, kiedy następuje kontakt pozwalający na dowolne badanie organoleptyczne z obiektem w czasie teraźniejszym np. obserwację, dotknięcie czy powąchanie instancji.
  • Pośredni — Próba zebrania informacji o SCP-PL-148 poprzez wykorzystanie samego podmiotu, takie jak oglądanie siebie w lustrze, pobranie próbki własnej krwi, powodują transformacje w osobę, która wydała podmiotowi rozkaz wykonania czynności.

W przypadku wystąpienia jednocześnie czynników pośrednich i bezpośrednich anomalia skupi swój efekt na osobie odpowiedzialnej za czynnik bezpośredni. Obiekt będzie utrzymywał jedną formę do momentu, aż bodźce pochodzące od danego osobnika nie przestaną przychodzić. Instancja wraca do oryginalnej formy (jaka, by ona nie była) po upływie od dwóch do ośmiu godzin od zakończenia wpływu jakichkolwiek bodźców wywołujących przemianę.

Potwierdzono, iż zwierzęta gatunków innych niż Homo Sapiens aktywują zdolność anomalną obiektu. Jednak w ich przypadku nie następuje przemiana w daną istotę, a podtrzymanie lub przywrócenie podmiotu do formy ostatniego człowieka, za sprawą którego została aktywowana właściwość anomalna instancji.

Instancja może zostać zabita, jednak nie przerywa to działania efektu anomalnego. Po śmierci obiektu następuje wstrzymanie wywoływania aktywacji zdolności anomalnej na okres trwający od piętnastu do trzydziestu minut. Następnie efekt anomalny wraca do działania w standardowy sposób, a po przemianie wszystkie obrażenia fizyczne znikają. Po każdym takim zdarzeniu obiekt twierdzi, iż nie pamięta nic od momentu zatrzymania funkcji życiowych. Możliwe jest przeszczepienie narządów instancji, gdy ta jest nieżywa, jednak jeśli przed zakończeniem operacji organ nie zostanie połączony z układem krwionośnym zniknie.

Pozyskanie obiektu: Pozyskanie nastąpiło dnia 04.07.2000 na plaży pod mostem Poniatowskim w Warszawie przez agenta polowego █████ ████████, który aktualnie pracował pod przykrywką dyspozytora pogotowia medycznego.

O godzinie 23:17 agent odebrał anonimowe zgłoszenie o dwóch mężczyznach leżących na brzegu plaży pod mostem Poniatowskim, wysłał na miejsce zespół ratowników medycznych. Osiem minut później ratownicy zameldowali dotarcie na miejsce zgłoszenia, poinformowano o braku funkcji życiowych w obu przypadkach i rozpoczęciu reanimacji. Ponadto poinformowano o fakcie, iż ofiary są bliźniakami jednojajowymi ze względu na jednakowy wygląd.

O godzinie 23:30 jeden z ratowników zgłosił, iż jedna z ofiar nagle zaczęła wyglądać, jak on i zaczęła wykazywać funkcje życiowe. W odpowiedzi na taką informację agent rozkazał ratownikom czekać na wsparcie i poinformował Fundację.

O godzinie 23:45 na miejsce dotarło MFO Omega-44 ("Zbijacze luster"), którego członkowie zabezpieczyli zdezorientowany obiekt, który nie stawiał żadnego oporu oraz zaaplikowali sanitariuszom medycznym preparat amnezyjny klasy A. Po zniknięciu czynników bezpośrednich zapewnianych przez sanitariusza podmiot przekształcił się w operatora ███████ ███████, co wywołało agresywną reakcję ze strony MFO. Sytuacja została załagodzona przez kooperację instancji zakładającą rzucenie broni oraz wytłumaczenie działania swojej zdolności anomalnej. Współpraca przez obiekt na takim poziome prawdopodobnie została wywołana przez fakt zmiany w operatora ███████ ███████, którego cechą rozpoznawczą jest hiperracjonalizm. Podmiot bez dalszych przeszkód został przetransportowany do Ośrodka 49.

Incydent PL-148-01: Dnia 03.01.2002 do Ośrodka PL-11 wdarła się grupa uzbrojonych członków GoI-PL-007 (A.R.G.U.S. Inc.) licząca 30 osób. Atak prawdopodobnie był spowodowany próbą przejęcia SCP-PL-███ przez wrogą organizację. Obroną placówki zajęło się ██ członków personelu ochrony dowodzonych przez dowódcę ochrony, Daniela Kozaka.

Ze względu na użycie przez intruzów [EDYTOWANO] funkcjonariusze ochrony byli zmuszeni wycofać się z pierwotnych pozycji obronnych. W trakcie obrony sektora A-2 dowódca Kozak został odcięty od swoich podkomendnych przez pięcioosobową grupę napastników. Wycofał się do przechowalni SCP-PL-148, który aktualnie był przechowywany na terenie Ośrodka PL-11. Po wejściu w kontakt z obiektem nastąpiła aktywacja zdolności anomalnej zmieniając podmiot w kopię dowódcy Kozaka. Dowódca ochrony wraz z instancją przebili się do głównej grupy strażników. Następnie ze wsparciem SCP-PL-148 w formie dowódcy Kozaka oraz MFO Delta-1 ("Asystenci") wezwanego do Ośrodka po rozpoczęciu incydentu odparto atak.

Próba zdobycia SCP-PL-███ przez wrogą organizację zakończyła się niepowodzeniem Straty w trakcie akcji wyniosły 15 zabitych (10 członków personelu Fundacji; 5 członków GoI-PL-007) i 30 rannych (9 członków personelu Fundacji; 21 członków GoI-PL-007). W trakcie wycofywania się pracowników A.R.G.U.S. Inc. nie udało się pojmać żadnego żywego członka tej grupy. Dowódca ochrony Daniel Kozak został poddany działaniom dyscyplinarnym za złamanie specjalnych czynności przechowawczych SCP-PL-148 (posiada on czwarty poziom upoważnienia), jednak kara została zmniejszona przez wystąpienie okoliczności łagodzących. Wysunięto prośbę o możliwość rozpoczęcia projektu mającego na celu użytkowanie SCP-PL-148 jako wsparcie dla personelu Fundacji, projekt jest aktualnie rozpatrywany.

Incydent PL-148-02: Dnia 02.02.2002 roku w trakcie niszczenia odpadów usuniętych z przechowalni SCP-PL-148 jeden z członków personelu sprzątającego zerknął na jedną z notatek obiektu, co prawdopodobnie spowodowało wcześniejszą aktywację zdolności anomalnej podmiotu.

Notatka zawierała głównie treści negatywnie opisujące członka personelu, który przeczytał dokument oraz poparcie tych stwierdzeń poufnymi informacjami z jego przeszłości. Przeprowadzono analizę grafologiczną, w której trakcie porównano pisma: członka personelu odpowiedzialnego za incydent, notatki obiektu oraz starszych zapisków instancji. Na podstawie próbek porównawczych pozwalających wykluczyć elementy wynikające z efektu anomalnego potwierdzono pogorszenie stanu psychicznego obiektu.

Wszczęto śledztwo mające sprawdzić, czy zapoznanie się z zawartością kartki było działaniem przypadkowym, czy też celowym. Do czasu zakończenia śledztwa pracownik ten zostaje zawieszony w swoich obowiązkach. Rozpoczęto wprowadzanie poprawek do procedur przechowawczych w celu uniknięcia dalszego pogarszania stanu podmiotu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported