SCP-PL-2017-EX-J
ocena: +18+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-2017-EX-J

Klasa podmiotu: Injoke

Specjalne Czynności Przechowawcze: Brak. Obecnie SCP-PL-2017-EX-J nie może być w żaden sposób przechowywany ani ograniczany.

Opis: SCP-PL-2017-J to zjawisko, którego wystąpienie spowoduje stopniowy upadek Polskiej Filii Fundacji SCP. Nie wiadomo, w jaki sposób anomalia objawi swoją obecność, a wszelkie następstwa i przyczyny są jedynie teoretyzowane. Zjawisko będzie oddziaływać na niemal cały personel wszystkich struktur Fundacji, znikoma ilość osób odpornych na działanie anomalii będzie [ZMIENIONO].


Aktualizacja: Po latach obserwacji personelu i wydajności poszczególnych struktur odkryto długotrwałe oddziaływanie anomalii odpowiadającej charakterystyce SCP-PL-2017-J. Ponieważ obecnie 97% polskiego oddziału SCP jest dotknięte przez anomalię i nie ma dla nas kurwa nadziei obiekt został przeniesiony do kategorii EX.

Poniżej znajduje się jedyny istniejący plik, ukazujący moment pierwszej potwierdzonej manifestacji anomalii.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported