SCP-WPL-058
ocena: -1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-058

Klasa podmiotu: OPY

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt przechowywany jest na terenie banku █████ w ██████████, ze względu na niemożność przeniesienia obiektu. Dostępu do niego pilnuje jeden ochroniarz. Korzystanie z podmiotu jest upoważniane tylko czteroosobowym grupom, składającym się z jednego ochroniarza oraz z trzech badaczy. Każdy z nich musi być zaopatrzony w kombinezony ochronne i butle z tlenem. Na dłuższą podróż należy zabrać ze sobą prowiant. Podczas podróży, przed upływem 24 godzin od ostatniego przejścia, w obiekcie powinna znajdować się przynajmniej jedna osoba. Zaleca się dbać o obiekt.

Opis: Obiekt to winda o wymiarach 150cmx150cmx210cm. W wewnętrznej części obiektu, ściany są pokryte czerwonymi panelami. Na panelu dyspozycyjnym są 3 przyciski (-1, 0, 1) oraz wyświetlacz cyfrowy, który wyświetla do 3 cyfr. W przypadku naciśnięcia -1 lub 1, następuje automatyczne zamknięcie się drzwi. Po upływie 15 sekund, otwierają się, a na zewnątrz pojawia się inna planeta w zależności od wybranego kierunku.1 W wewnątrz podmiotu, niekorzystne warunki pogodowe nie oddziałują na osobników. Wszyscy, którzy używali windy, twierdzili, że się porusza w górę lub dół, jednakże wyraźnie widać z zewnątrz, że stoi w swoim fizycznym miejscu. Zauważono, że obiekt co 24 godziny samodzielnie przenosi się o jedną przestrzeń w stronę naszej planety.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported