SCP-WPL-162
ocena: -8+x
HwiKQbF_d.jpg?maxwidth=600&shape=thumb&fidelity=small

Teren objęty działaniem MFO Beta-7, zdjęcie zrobione przez jednego z nich podczas incydentu WPL-162/2.

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-162

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-WPL-162-1 musi być przechowywany w SCP-WPL-162, wyjątkiem są testy nad obiektem. Dnia ██/02/20██ w związku z incydentem WPL-162/2 na terenie miasta █████, województwo pomorskie, została wybudowana Prowizoryczna Przechowawcza Strefa 10 zakonspirowana jako baza wojskowa. Każdą instancję SCP-WPL-162-2 otrzymaną podczas testu należy uznać za personel stracony bez względu na zachowanie instancji. W wypadku przełamania zabezpieczeń należy ewakuować całość ludności w promieniu 50km od zajścia, wyjątkiem są osoby niemieszkające na kontynencie. Należy również po zajściu podać preparat amnezyjny klasy B każdemu w promieniu 25km od zajścia. Reszcie ewakuowanych należy podać środki amnezyjne klasy A. Nieoznakowane krany na powierzchni SCP-WPL-162 należy natychmiast zgłosić do kierownika Przechowawczej Prowizorycznej Strefy 10.

Opis: SCP-WPL-162 to rura zbudowana z nieznanego materiału przypominającego silnie skorodowaną stal. SCP-WPL-162 ciągnie się na całym polskim południowym wybrzeżu Bałtyku. W środku obiektu płynie ciecz desygnowana jako SCP-WPL-162-2. SCP-WPL-162 jest jedyną znaną metodą produkcji SCP-WPL-162-1. SCP-WPL-162-1 przy kontakcie z ciałem Słowianina wytwarza halucynacje, które różnią się w każdym przypadku. Jednakowoż wszystkie halucynacje są związane z tematyką morza. Efekt anomalny można usunąć rozcieńczając SCP-WPL-162-1. Po rozcieńczeniu SCP-WPL-162 będzie wywoływał halucynacje przy zastrzyku dożylnym. Wszystkie udane aplikacje SCP-WPL-162-1 kończą się rzuceniem się testera do morza w poszukiwaniu "prawdy". Wpływy anomalii nie mogą być wymazane przez aplikację środków amnezyjnych. SCP-WPL-162-2 to osoby dotknięte działaniem SCP-WPL-162-1. SCP-WPL-162-2 mają wygląd człowieka, jednak ich zachowanie nie jest podobne do typowego zachowania człowieka psychicznie zdrowego. Instancje SCP-WPL-162-2 nie będą podejmować działań, które mogłyby wykluczyć ich dostanie się do morza. Ponadto ich priorytetem będzie dostanie się do morza. Jeżeli to konieczne, aby dostać się do morza, SCP-WPL-162-2 przestaną wykonywać czynności życiowe. Czynności tych nie muszą one jednak wykonywać. Jak potwierdziło przesłuchanie, SCP-WPL-162 był początkowo wykorzystywany przez GoI A.R.G.U.S. Inc. (Patrz przesłuchanie członka grupy A.R.G.U.S.).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported