SCP-WPL-164
ocena: -7+x

Отдел "Психотроника"
Гла́вное Разве́дывательное Управле́ниеГла́вное Разве́дывательное Управле́ние
05 LUTY 1963
MEMORANDUM Nr 1963 – 480
DO: Kierownictwo wszystkich Biur Wewnętrznych GRU, Dywizji Psychotronicznej

ZATWIERDZONE: Aleksandr Iwanowicz Kłosow
TEMAT: Ryzyko Wielkiej Roszady


Towarzysze!

W związku z niepowodzeniem akcji „Miedziana Korona” należy uznać, że zaistnienie warunków do przebiegu scenariusza „Wielkiej Roszady”. Ten scenariusz może bezpośrednio przyczynić się do uruchomienia protokołu „Куча Говна”1 w przeciągu jednego pokolenia. Prawdopodobieństwo neutralizacji wynosi 7%.

Nakazuje się, aby personel szczebla wysokiego rozpoczął rozejście. Personel szczebla wysokiego, średniego oraz obiecujący niskiego powinien być natychmiast poinformowany o niebezpieczeństwie, oraz poinformowany o indywidualnych środkach zaradczych.

Treść tego memorandum nie może trafić do KC KPZR.
Zatajenie sprawy Jeziora Aralskiego nas nie dotyczy!

С наилучшими пожеланиями,

GRU Dywizja P – Centralna Dyrekcja

Identyfikator podmiotu: SCP-WPL-164

Klasa podmiotu: Keter

9x4GmgP.jpg

Fragment infrastruktury obronnej SCP-WPL-164

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na brak stałej lokalizacji oraz wielkość obiektu prawdopodobne niemożliwe będzie pełne zabezpieczenie. Nad regionem Azji Centralnej powinny odbywać się przynajmniej dwa razy na miesiąc loty zwiadowcze. Preferowane jest użycie dronów wzdłuż dawnej trasy Jedwabnego Szlaku. W przypadku zanotowania obecności SCP-WPL-164 należy bezzwłocznie poinformować Doktora Słabego. Wobec mieszkańców SCP-WPL-164 należy unikać działań konfrontacyjnych. W przypadku agresywnej aktywności mieszkańców SCP-PL-WPL-164 w pobliżu miejsca zdarzenia ma zostać skierowana MFO Lambda-5 „Białe Króliki” a pobliska ludność w promieniu 20 km od miejsca zdarzenia ma zostać ewakuowana. Dzieci z grupy ewakuacji do 5 roku życia muszą mieć założoną czerwoną wstążkę.

Niemowlęta do 12 miesiąca życia, znajdujące się na terenach zagrożonych, powinny mieć założoną czerwoną wstążkę. W celu popularyzacji tej czynności na terenach zagrożonych wpływem SCP-WPL-164 należy promować wróżbiarstwo, ezoterykę, szamanizm, neopogaństwo i medycynę ludową za pomocą środków kultury masowej. W przypadku dzieci osób wysokiego priorytetu należy opiekunom przedstawić informację o zagrożeniu bezpośrednio. Wobec dzieci, które zostały poddane wpływowi SCP-WPL-164, należy przeprowadzić selektywną obserwację pod kątem wykazywania cech anomalnych.

Opis: SCP-WPL-164 jest to osada Terszak, manifestująca się w Eurazji. Osada zbudowana jest na planie kwadratu o długości 4 km. Osada otoczona jest kamiennym murem o wysokości 35 m z późnośredniowieczną infrastrukturą obronną. Obserwowalne zabudowania wewnętrzne wykonane zostały w stylu zachodnioeuropejskim.

Obiekt nie posiada stałej lokalizacji. Najczęściej manifestuje wzdłuż dawnej trasy Jedwabnego Szlaku, ale był obserwowany też w innych miejscach dawnego Związku Radzieckiego. Najbardziej wysuniętym punktem od dawnego szlaku handlowego było 70 km na północ od Jeziora Ilmen, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady M-11 Moskwa-Petersburg. Nie odnotowano bezpośredniego oddziaływania pojawienia się osady na lokalną faunę, florę i infrastrukturę. W czasie aktywności SCP-WPL-164 owe znikają a po zakończeniu jej, pojawiają się ponownie. Elementy infrastruktury zachowują swoje pasywne funkcje jak przesył energii elektrycznej, jednak funkcje aktywne jak cięcie drewna są zawieszane na ten czas. Fotografie wykonane z wysokości ok. 50 km n.p.m.2 i wyższych nie wykazały istnienia osady w czasie manifestacji. Te fakty wskazują, że SCP-WPL-164 może działać w rzeczywistości równoległej, bądź innym wymiarze.

SCP-WPL-164 zamieszkały jest głównie przez humanoidalną rasę przypominającą ludzi (określana jako SCP-WPL-164-A), mniejszością są ludzie gatunku Homo Sapiens oraz Homo Neanderthalensis. Relacje między tymi grupami funkcjonują na zasadzie poddaństwa, rzadziej niewolnictwa. Wiadomo, że osada rządzona była w 1963 przez chana Bodonchara, obecnie nie wiadomo nic o strukturze władzy. Mieszkańcy biegle posługują się językiem rosyjskim, językami z grupy karłuckiej oraz grupy kipczackiej.

Osobnicy SCP-WPL-164-A wizualnie wyróżniają się od ludzi krótszymi kończynami górnymi (średnio 30% krótsze względem rąk człowieka współczesnego) oraz parą błoniastych skrzydeł, podobnych do skrzydeł ważki (osiągana rozpiętość skrzydeł to 2 m). Skrzydła zachowują pełną funkcjonalność, umożliwiając lot do 40 m nad poziomem ziemi z maksymalną prędkością lotu 50 km/h. Mechanizm lotu jest nieznany. Obecnie unikają bezpośredniego kontaktu z ludźmi współczesnymi, jednak na podstawie dokumentacji pozostawionych przez GRU Dywizję „P” oraz Carskich Wróżbitów3 wiadomo, że w poprzednich epokach mocarstwa Azji Centralnej utrzymywały kontakty z osadą Terszak.

Najważniejszą znaną aktywnością SCP-PL-WPL-164-A jest podmienianie dzieci ludzkich. Osobnicy, którzy zamierzają przeprowadzić podmianę, relokują się w pobliże miejsca spoczynku swojego celu. Jeden osobnik przejmuje ofiarę, druga zaś w jej miejsce kładzie młodego osobnika SCP-PL-WPL-164-A. Następnie dokonuje [USUNIĘTO] dzięki czemu podmieniona jednostka mimetuje się do ofiary (od tego momentu przemieniona jednostka nazywana jest mianem ”podmieniec”). Po podmianie oba osobnicy odchodzą. Założenie czerwonej wstążeczki na kończynie dziecka uniemożliwia dokonanie ww. procesu.

Pozostawione dziecko wykazuje wszystkie cechy biofizyczne osobnika porwanego. Testy DNA tkanek ofiary i podmieńca wskazują pełną zgodność. Odstępstwa podmieńca względem typowego rozwoju dziecka nie są początkowo zauważalne, interpretowane są przez opiekunów jako „niegrzeczne i słodkie”. Z czasem każdy z nich zaczyna wykazywać tendencje do pozyskania cech aspołecznych, do najczęstszych należą: alkoholizm, brak poszanowania cudzego mienia, niska kultura pracy. Cech anomalnych podmieńców nie wykryto.

Motywacja tej aktywności pozostaje nieznana.

Dodatek - notatki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported