Bezpieczne Placówki

Rodzaje placówek

Fundacja posiada na świecie wiele placówek, poczynając od niewielkich, w których znajduje się zaledwie garstka pracowników, a kończąc na ogromnych, liczących tysiące pracowników.

Ośrodek

Ośrodki są utajnione, co oznacza, że ich istnienie jest znane sferze publicznej, aczkolwiek zamaskowane są zwykle jako placówki rządowe bądź firmowe. Ośrodki mieszczą się zazwyczaj w pobliżu skupisk ludzkich, co ma potwierdzać ich oficjalne znaczenie.

Strefa

Strefy są ściśle tajne, co oznacza, że sfera publiczna nie jest nawet świadoma ich istnienia. Strefy są zwykle budowane z dala od skupisk ludzkich i mogą znajdować się w nich wysoce niebezpieczne anomalie. Zdecydowana większość stref podlega skrajnym procedurom awaryjnym, np. instalowane są w nich ładunki jądrowe.

Sekcje

Sektor

Sektory to ogólny podział placówki na sekcje przechowawcze, badawcze lub magazynowe. Szczegółowe wykorzystanie idei sektorów jest zależne od danej placówki, jej nominalnego celu oraz rozmiaru.

Jednostka

Jednostki to niezależne sekcje placówek, w których przechowywane są anomalie. Jednostki mogą ulec samo-zamknięciu w razie uszkodzenia placówki lub innej katastrofy. Pracownicy wchodzący i wychodzący z jednostki zazwyczaj podlegają pełnej procedurze odkażania.

Przedrostki

Przedrostki wykorzystuje się, by oznaczać specjalizacje placówek bądź ich sekcji. Zazwyczaj mianuje się je wyłącznie podczas komunikacji wewnętrznej.

Zbrojn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja jest objęta nadzwyczaj rygorystycznymi procedurami bezpieczeństwa, ponieważ przechowywane są w niej wrogie obiekty lub możliwy jest atak zewnętrzny. Placówki tego typu mają zazwyczaj na stanie duże ilości broni i pojazdów wojskowych oraz nieproporcjonalnie wysoką liczbę stałych pracowników ochrony. W pełnoprawnej placówce zbrojnej często stacjonuje co najmniej batalion lub pułk sił reagowania.

Biologiczn(-y/a) (Bio.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja poświęcona jest anomaliom zakaźnym lub stwarzającym inne zagrożenie biologiczne. Placówki i sekcje tego typu mogą ulec samo-zamknięciu celem przeciwdziałaniu ucieczce takich anomalii.

Przechowawcz(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja są wyposażone i przeznaczone pod przechowywanie anomalnych obiektów, podmiotów lub zjawisk.

Wymiarow(-y/a) (Wym.)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przechowywanie lub badanie anomalii pozawymiarowych, działających niezgodnie z prawami fizyki albo zniekształcających właściwości czasoprzestrzeni.

Humanoidaln(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przechowywanie lub badanie rozumnych bytów ludzkich albo prawie-ludzkich, które zgadzają się ustosunkowywać do wydawanych im poleceń. Miejsca tego typu można porównać do państwowych placówek penitencjarnych.

Chronion(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja są "całkowicie bezpieczne" (wolne od wpływu anomalii). W miejscach tych nigdy nie może znaleźć się żadna anomalia.

Prowizoryczn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja została wzniesiona wokół anomalii niemożliwej do przeniesienia. Placówki tego typu zazwyczaj służą przechowywaniu tylko jednej anomalii.

Relikwiarn(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przechowywanie lub badanie obiektów o znaczeniu religijnym albo historycznym.

Badawcz(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczona jest pod przeprowadzanie badań na anomaliach, albo do badań i rozwoju nowych systemów i metod zabezpieczania anomalii.

Magazynow(-y/a)

Oznacza, że placówka bądź jej sekcja przeznaczone są pod przechowywanie długoterminowe anomalii nie stwarzających ryzyka samoistnego oddziaływania.

Inne

Są to placówki lub inne lokacje Fundacji, które nie przynależą do podstawowego podziału strukturalnego.

Posterunek obserwacyjny

Posterunki obserwacyjne to niewielkie placówki wzniesione w wielu miejscach na świecie. Najczęściej istnieją one w formie niewielkich, samodzielnych budynków bądź komórek wewnątrz większych budynków. Zadaniem posterunków obserwacyjnych jest monitorowanie dróg komunikacji regionalnej celem wychwytywania niepokojących informacji oraz monitorowanie pobliskich placówek Fundacji. Wiele posterunków obserwacyjnych wykorzystuje się również jako bezpieczne węzły komunikacyjne lub kryjówki dla zakonspirowanych agentów Fundacji.

Lista placówek Polskiej Filii (częściowa)

Poniższa lista przedstawia część placówek Polskiej Filii. Prosimy pamiętać, że katalog ten jest niekompletny, jako że wiele placówek Polskiej Filii nie może być w nim zarejestrowanych w związku z przepisami bezpieczeństwa operacyjnego lub ponieważ ich cel albo lokalizacja są objęte klauzulą tajności.

Ośrodki

facility-texture.png10 Ośrodek 10 (Ośrodek Przechowawczy 10)

Ośrodek 10 to placówka przechowująca obiekty klasy Bezpieczne oraz Euclid wywierające wpływy memetyczne lub mentalne. Placówka ta funkcjonuje w Górach Świętokrzyskich. W Ośrodku 10 znajduje się również wydział produkcyjny Fundacji SCP.

facility-texture.png14 Ośrodek 14 (Biologiczny Ośrodek Badawczy 14)

Ośrodek 14 to placówka przechowująca i badająca obiekty biologiczne klasy Bezpieczne oraz Euclid, znajdująca się w Gliwicach, w województwie śląskim. W Ośrodku 14 funkcjonuje ośrodek szkoleń podstawowych dla personelu naukowego Polskiej Filii Fundacji SCP.

facility-texture.png30 Ośrodek 30 (Najwyższa Kwatera Dowodzenia)

Ośrodek 30 to polska placówka, która funkcjonuje głównie jako węzeł informacyjny i organ nadzorczy, który stanowi dowództwo Polskiej Filii Fundacji SCP. W Ośrodku 30 do lat 80. XX wieku nie przechowywano żadnych anomalii ze względu na ówczesne wytyczne bezpieczeństwa operacyjnego. Obecnie w Skrzydle Magazynowym Ośrodka 30 przechowywane są obiekty bezpieczne o znaczeniu historycznym lub kulturalnym dla Polski, aczkolwiek nie podlegają one badaniom w Ośrodku 30, a wszelkie procedury testowe muszą odbywać się w innych, uprawnionych do tego placówkach. Do Ośrodka 30 w latach 90. przyłączono Polskie Biuro Mobilnych Formacji Operacyjnych. Lokalizacja Ośrodka 30 jest objęta klauzulą ściśle tajne.

Strefy

facility-texture.png5 Strefa 5 (Zbrojna Strefa Przechowawcza 5)

Strefa 5 to placówka przeznaczona do przechowywania i badania obiektów klasy Keter. W placówce tej prowadzi się również przeszkolenie podstawowe do większości polskich mobilnych formacji operacyjnych. Strefa 5 w czasie wojny istniała w pobliżu Świnoujścia, aczkolwiek została poddana likwidacji i przeniesieniu na peryferia Wrocławia. Do Strefy 5 przydzielona jest kompania sił reagowania Polskiej Filii Fundacji SCP.

Lista placówek Fundacji (częściowa)

Poniższa lista przedstawia część placówek Fundacji. Prosimy pamiętać, że katalog ten jest niekompletny, jako że wiele placówek Fundacji nie może być w nim zarejestrowanych w związku z przepisami bezpieczeństwa operacyjnego lub ponieważ ich cel albo lokalizacja są objęte klauzulą tajności.

Ośrodki

facility-texture.png01 Ośrodek-01 (Chroniony Ośrodek-01, Kwatera Głównego Dowództwa)

Ośrodek-01 jest bezpieczną strefą kopii zapasowych akt, głównie ogólnoświatowych placówek Fundacji jak i bezpieczną placówką spotkań dla członków Rady O5 i innego, wysoko stawianego personelu Fundacji. Tak, jak ze wszystkimi Ochranianymi placówkami, żadne anomalie i podobne nie mają prawa być w pobliżu Ośrodka-01. Lokalizacja Ośrodka-01 jest utajniona.

facility-texture.png06 Ośrodek-06-3 (Humanoidalny i Przechowawczy Ośrodek-06-3)

Ośrodek-06-3 jest przechowawczą placówką aktualnie zlokalizowaną w Lorraine, region Francji. Uprzednio była zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych (Ośrodek-06) i Niemczech (Ośrodek-06-2), została przeniesiona obecnie do tego miejsca po zamknięciu i zdemolowaniu wyżej wymienionych, poprzednich placówek. Ośrodek-06-3 zatrudnia międzynarodowy personel i mieści liczne, mało zagrażające obiekty humanoidalne i ludzkie, dawniej szczególnie odciętych od Fundacyjnego personelu. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce: SCP-069, SCP-706, SCP-1669, SCP-1702

facility-texture.png11 Ośrodek-11

Ośrodek-11 jest Fundacyjnym Ośrodkiem dużej skali, zlokalizowanym w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, składającym się z całkowicie samo-podtrzymującego się społeczeństwa wliczając rezydencje, biznesy komercyjne, i przemysłowe/manufakturowe placówki jak i obszerny podziemny przechowawczy i badawczy kompleks. Fundacja bezwzględnie utrzymuje obowiązek śledzenia personelu i cywilów z Ośrodka-11 jak i to, że placówka często wykorzystuje bezpieczną lokalizację dla personelu wymagającego dodatkowej ochrony i obrony. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce: SCP-986

facility-texture.png15 Ośrodek-15

Ośrodek-15 jest Fundacyjną placówką zlokalizowaną na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, specjalizującą się w przechowywaniu i nauczaniu elektryki, elektroniki oraz nauką nad anomaliami bazującymi na komputerach. Podstawowe magazyny i skrzydła przechowawcze Ośrodka-15 są elektromagnetycznie izolowane, by powstrzymać każdą interakcję elektronicznych anomalii na zewnątrz świata. Obiekty m.in przechowywane w tej placówce: SCP-079, SCP-719, SCP-896

facility-texture.png17 Ośrodek-17

Site-17 jest popularną Fundacyjną placówką głównie skupioną na przechowywaniu i nauczaniu o obiektach humanoidalnych niskiego stopnia ryzyka. Zgodnie z tym, Ośrodek-17 posiada dużą liczbę profesjonalistów medycznych i psychiatrycznych. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-073, SCP-105, SCP-343

facility-texture.png19 Ośrodek-19

Site-19 jest aktualnie największą Fundacyjną placówką, w ilości operacji, mieszczeniu setek anomalii klasy Bezpieczne- oraz Euclid. Obiekty m.in przechowywane w tej placówce: SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668, SCP-931

facility-texture.png23 Ośrodek-23

Ośrodek-23 mieści szereg metamorficznych lub przekształcających się obiektów i stworzeń biologicznych. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce: SCP-038, SCP-113

facility-texture.png28 Ośrodek-28 (Prowizoryczny i Przechowawczy Ośrodek-28)

Ośrodek-28 jest zlokalizowany w dzielnicy SoHo sąsiadującej z miastem Nowy Jork, stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone, i została pierwotnie stworzona do przechowywania SCP-602. Odtąd, ta placówka została rozbudowana do pełnoprawnej placówki przechowawczej Fundacji, specjalizującej się w przechowywaniu anomalnych prac artystycznych oraz artefaktów. Obiekty m.in przechowywane w placówce: SCP-1229, SCP-1388

facility-texture.png36 Ośrodek-36

Uprzednio Prowizoryczny Ośrodek-36, jest zlokalizowany w Indiach i służy za zarówno regionalny przechowawczy Ośrodek jak i placówka wsparcia dla personelu polowego w terenie. Obiekty m.in przechowywane w placówce: SCP-089, SCP-1135

facility-texture.png38 Ośrodek-38

Ośrodek-38 jest przechowawczym Ośrodkiem w wiejskich stronach Tennessee, Stany Zjednoczone, głównie skupionym na nauce w Organizacji 388-Alpha, "Uniwersytet Alexylva". Obiekty m.in przechowywane w placówce: SCP-961, SCP-1080, SCP-1893, SCP-1082

facility-texture.png45 Ośrodek-45 (Ośrodek Badawczy 45)

Ośrodek-45 jest tajnym, zbrojnym ośrodkiem badawczym położonym u wybrzeży Zachodniej Australii pod Oceanem Indyjskim. Tutaj przeprowadzane są badania i czasowe zabezpieczanie anomalnych obiektów pod nadzorem i z dala od ludności cywilnej. Ośrodek-45 służy również jako punkt stacjonowania dla operacji MFO na Oceanie Spokojnym i Indyjskim. Obiekty znajdujące się na terenie ośrodka obejmują: SCP-321, SCP-2401, SCP-466, SCP-127, SCP-2424, oraz SCP-1577.

facility-texture.png54 Ośrodek-54 (Zintegrowany ośrodek przechowawczy 54)

Ośrodek-54 jest obiektem zamkniętym znajdującym się w Lipsku (Niemcy), wokół niego i pod nim. Specjalizując się w usuwaniu anomalii uznanych za "częściowo niemożliwe do opanowania", pracownicy ośrodka są silnie uzbrojeni, wysoko wykwalifikowani i stale na krawędzi. Ze względu na rozległy hangar dla pojazdów szybkiego reagowania (z transportem zarówno normalnym, jak i anomalnych) oraz szeroki wachlarz komórek przechowawczych, Ośrodek-54 jest ogólnie uważany za placówkę Fundacji, zarówno najlepiej przygotowaną na najgorsze, jak i najbardziej prawdopodobne miejsce, w którym wystąpi najgorsze. Obiekty znajdujące się obecnie pod opieką ośrodka obejmują: SCP-265, SCP-1911, SCP-2668, SCP-2790, SCP-2856, SCP-3663, oraz SCP-4856.

facility-texture.png62 Ośrodek-62 (Wymiarowy Ośrodek-62)

Uprzednio Prowizoryczny Ośrodek-62, został pierwotnie zbudowany dookoła SCP-004. Ta placówka została ewentualnie rozbudowana do umieszczenia innych obiektów, m.in: SCP-579.

facility-texture.png64 Ośrodek-64 (Ośrodek Magazynowy 64)

Znajdujący się około 0,5 km poniżej Forest Park, na północny zachód od Portland, Oregon, Ośrodek-64 jest przede wszystkim nisko- i średnio-chronionym ośrodkiem magazynowym i jest wykorzystywany głównie do przechowywania mniejszych anomalii oraz obiektów klasy Bezpieczne/Euclid skonfiskowanych z anomalnego środowiska artystycznego i anomalnego przemysłu elektronicznego z siedzibą w Portland i Vancouver. Obiekty znajdujące się w tym ośrodku obejmują: SCP-2106, SCP-2306, SCP-2608, SCP-2806 oraz SCP-2960.

facility-texture.png66 Ośrodek-66 (Biologiczny i Przechowawczy Ośrodek-66, Bio-Ośrodek-66)

Oryginalnie zbudowany jako Prowizoryczny Ośrodek-66 dookoła SCP-1479, został ewentualnie rozbudowany do przechowywania i badania biologicznych i organicznych anomalii. Obiekty m.in przechowywane w tej placówce: SCP-478, SCP-569, SCP-646, SCP-806, SCP-886

facility-texture.png73 Ośrodek-73

Ośrodek-73 jest placówką przeistoczoną w budynek biurowy w Teksasie, zaprojektowany do celów przechowawczych i badania obiektów inercyjnych, dla obiektów klasy Bezpieczne, lub przeciwnie niegroźnych obiektów anomalnych. Obiekty m.in przechowywane w tej placówce: SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176, SCP-1520

facility-texture.png76 Ośrodek-76 (Badawczy, Religijny i Przechowawczy Ośrodek-76)

Ośrodek-76 jest głównym przechowawczym Ośrodkiem zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych i mieści dużą liczbę obiektów anomalnych uznanych za wytworzone przez człowieka. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-140, SCP-720, SCP-1055, SCP-1883

facility-texture.png77 Ośrodek-77 (Magazynowy Ośrodek-77)

Jeden z największych Fundacyjnych magazynów, Ośrodek-77 został oficjalnie wybudowany w 1924, we Włoszech i służył europejskiemu nadzorowi placówek do lutego 1941, kiedy został uszkodzony przez alianckie bombardowanie, później doszczętnie zniszczony przez przełamanie zabezpieczeń. Ośrodek-77 został przejęty przez Fundację i odbudowany w 1944 roku. Obiekty obecnie przechowywane w placówce: SCP-703, SCP-1837, SCP-2322

facility-texture.png81 Ośrodek-81 (Ośrodek Badawczy i Przechowawczy 81)

Położony pod jeziorem Monroe w Bloomington, w stanie Indiana, Ośrodek-81 jest głównym ośrodkiem anomalnej aktywności w Stanach Zjednoczonych Środkowego Zachodu. Początkowo założone jako ośrodek ekspedycyjny do monitorowania SCP-2812, Ośrodek-81 stał się jednym z największych ośrodków w regionie. Znajduje się tam Departament Klasyfikacji Fundacji, a także ogromny punkt rozmieszenia Mobilnych Formacji Operacyjnych. Obiekty znajdujące się w tym ośrodku obejmują: SCP-715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564, SCP-2996.

facility-texture.png88 Ośrodek-88 (Ośrodek humanoidalny 88)

Ośrodek humanoidalny 88 znajduje się w centralnym hrabstwie Baldwin w Alabamie. W ośrodku tym znajduje się wiele humanoidalnych obiektów SCP, a także kilka anomalii o wysokiej wartości. Chociaż badania nie są głównym przedmiotem zainteresowania ośrodka, ośrodek ma możliwości, i widział wiele projektów badawczych związanych z jego położeniem. Obiekty znajdujące się w tym ośrodku to między innymi: SCP-245, SCP-1774, SCP-1868, SCP-2065, SCP-2067, SCP-2251, SCP-2725, SCP-2343, SCP-2632, SCP-2714, SCP-2968, SCP-2987.

facility-texture.png98 Ośrodek-98 (Wymiarowo Badawczy Ośrodek 98)

Ośrodek-98 jest liderem w technologii Fundacji. Stacjonujący w mieście Filadelfia, Ośrodek-98 jest odpowiedzialny za najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i innowacje, które pomagają Fundacji zabezpieczać, analizować i badać różne anormalne zagrożenia, które zagrażają światu. Ośrodek-98 jest często uważany za najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt badawczy w Fundacji. Do obiektów obecnie znajdujących się w ośrodku należą: SCP-179, SCP-1152, SCP-1287, SCP-2009, SCP-2115, SCP-2703, SCP-2716, SCP-4156, SCP-4192, SCP-4366, SCP-4797 oraz SCP-4880.

facility-texture.png103 Ośrodek-103 (Biologiczny i Przechowawczy Ośrodek-103)

Ośrodek-103 posiada obszerne placówki przechowawcze i badawcze nad roślinami i anomaliami na bazie roślin. Obiekty m.in. przechowywane w tej placówce: SCP-757, SCP-822, SCP-1001

facility-texture.png104 Ośrodek-104 (Biologiczny i Badawczy Ośrodek-104)

Uprzednio Prowizoryczny Ośrodek-104, funkcjonuje pod przykrywką ochrony dzikiej przyrody oraz został utworzony w celu badań i eksperymentów na anomaliach biologicznych with z dalekosiężnymi efektami. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-628, SCP-936, SCP-1104

Strefy

facility-texture.png02 Strefa-02 (Zbrojona, Religijna i Przechowawcza Strefa-02)

Strefa-02 jest odległą placówką, której pierwszorzędnym celem jest to przechowywanie skrajnie niebezpiecznych, wrogich, lub przeciwnie ryzykownych anomalii, łącznie z obiektami klasy Keter. W dodatku zarówno jak wydział ochrony w liczbie batalionu, Strefa-02 jest także wyposażona w liczne zabezpieczenia nuklearne, jako ostatnia opcja w wypadku katastroficznego przełamania zabezpieczeń. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-122, SCP-743

facility-texture.png12 Strefa-12 (Biologiczna i Badawcza Strefa-12)

Strefa-12 jest przechowawczą oraz badawczą placówką zlokalizowaną na niewielkiej federalnej wyspie w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Strefa-12 przechowuje zarówno żyjące próbki anomalnych, biologicznych obiektów jak i próbki zagrożenia biologicznego lub przeciwnie - niebezpieczne biologiczne anomalie do badań. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811, SCP-939

facility-texture.png14 Strefa-14 (Zbrojona, Biologiczna i Przechowawcza Strefa-14)

Strefa-14 jest wyspecjalizowaną placówką przechowawczą, zlokalizowaną w Rubinowych Górach, Nevada, Stany Zjednoczone. Strefa-14 głównie jest wykorzystywana na dużą skalę, niebezpieczeństwo, i/lub wrogo nastawionych obiektów anomalnych i znajduje się w niej obsadzony w liczbie regimentu wydział ochronny oraz ciężkie bronie, opancerzone pojazdy, i wsparcie powietrzne. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-058, SCP-082, SCP-165, SCP-939, SCP-940

facility-texture.png32 Strefa-32 (Strefa Księżycowa 32)

Składający się z kilku pięter pod powierzchnią Morza Deszczów, Księżycowa Srefa-32 jest obiektem używanym do przechowywania anomalii nieruchomych obecnych na powierzchni księżyca lub anomalii, które są znacznie mniej są niebezpieczne do przechowywania poza ziemską atmosferą. Obiekty znajdujące się w tej strefie obejmują: SCP-2493, SCP-2686, oraz SCP-282.

facility-texture.png179 Strefa-179

Uprzednio Prowizoryczna Przechowawcza Strefa-179, placówka zlokalizowana w Pensylwanii, Stany Zjednoczone. Obiekty m.in. przechowywane w placówce: SCP-1050, SCP-1179

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported