Skrócona charakterystyka manifestacji SCP-PL-032
ocena: +2+x

Dokument został sporządzony wyłącznie na podstawie zeznań Agenta "Bichty" i w dużej mierze opiera się o przypuszczenia. Charakterystykę tę można zatem rozpatrywać jedynie w kryteriach prawdopodobieństwa.

Uwagi do charakterystyki podmiotu: Podmiot bezustannie przebywa w fazie aktywnej.

Przebieg manifestacji:

 • Konfrontujący widzi obiekt/słyszy nazwę lub opis obiektu;
 • Konfrontujący staje się "podążającym";
 • Konfrontujący odczuwa ucisk "w okolicach potylicy";
 • Konfrontujący natychmiast nabywa wiedzę na temat dotarcia do lokalizacji obiektu;
 • Konfrontujący może nieprzerwanie podążać w stronę lokalizacji obiektu bez potrzeby spożycia posiłku czy uzupełnienia płynów, nie odczuwa również zmęczenia, w pewnym stopniu traci kontrolę nad własnym ciałem;
 • Konfrontujący dociera do podmiotu i go dotyka;
 • Konfrontujący zostaje przeniesiony w losowe miejsce na Ziemi (prawdopodobnie);
 • Teraz konfrontujący posiada szczątkową wiedzę na temat terenu w promieniu około 50 km od lokalizacji, w której doszło do manifestacji;
 • Obiekt przybywa razem z konfrontującym;
 • Obiekt nie oddziałuje już dłużej na konfrontującego;
 • Konfrontujący odczuwa potrzebę opowiedzenia o lokalizacji, w której doszło do manifestacji;
 • Inni "podążający" znają nową lokalizację obiektu i podążają w jego kierunku.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported