Szczegóły działań testowo-profilujących we wczesnej fazie rozpoznania obiektu

25/04/████
Notatka dotyczy: SCP-PL-024
Prowadzący/a badania (nazwisko i poziom uprawnień): Dr ██████, poziom trzeci


Notatka:
Pragnę przedstawić wnioski będące efektem przeprowadzenia trzech eksperymentów z udziałem obiektu oraz członków personelu klasy D.
Na polecenie moje, doktora ███████, do testów przydzielono D-150, D-151 oraz D-152 (trzech mężczyzn w wieku 30, 32 i 33 lat). Eksperymenty przewidywały wystawienie ich na manifestację SCP-PL-024, aby później pozyskać więcej materiałów rozpoznawczych oraz lepiej zrozumieć naturę podmiotu. Niestety, ze względu na brak specjalistycznego wyposażenia, mężczyźni odjeżdżali z obiektem i ginęli bez śladu. Próba późniejszego ich odnalezienia bądź nawiązania kontaktu kończyła się fiaskiem. Sam SCP-PL-024 w wyniku testów na czas kolejno trzech (3) dni, czterech (4) tygodni i ośmiu (8) miesięcy wymykał się zespołowi badawczemu.

Wydałem zgodę na przeprowadzenie trzech identycznie skonstruowanych eksperymentów ze względu na Rozporządzenie ██ z dnia ██/██/████, zakładające [ZMIENIONO].
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po manifestacji SCP-PL-024 odnalazłem nieprawidłowość w Katalogu Członków Personelu Klasy D (tom I) — pod pozycją D-151 widniało nazwisko inne niż noszone przez oddelegowanego mężczyznę (nie zgadzał się również wiek, stan cywilny, data przydziału i wygląd na fotografii). Dodatkowo reszta personelu badawczego jest przekonana, iż to nie pomyłka i D-151 kojarzą tylko z obecnie figurującym w Katalogu mężczyzną (proszę zweryfikować stan swojej wiedzy, doktorze, ponieważ ja także jestem o tym przekonany — O5-██).

Na podstawie przedstawionych w [USUNIĘTO] argumentów, wnoszę o sklasyfikowanie podmiotu jako Euclid (jeśli w wyniku dalszego rozpoznania postrzeganie natury podmiotu ulegnie zmianie, rozważone zostanie wprowadzenie poprawek).
Obiektowi nadano klasę Euclid — O5-██

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported