Poradnik tagowania

--------------------

Czym jest tag i czemu on służy?

Tag główny (w rozumieniu tej strony) to słowo bądź wyrażenie, które opisuje kategorię artykułu. Część artykułów na naszej stronie to poradniki, wobec czego ich tagi to m. in.: "poradnik". W przypadku artykułów fabularnych: raportów, opowieści etc. stosujemy do tego tzw. tagi dodatkowe, które, podobnie, jednym słowem bądź wyrażeniem opisują jednak tematykę dzieła. Przykładowo raport na temat obiektu o właściwościach memetycznych oznaczony będzie tagiem: "memetyka". Stosujemy wyłącznie jedną formę dla każdego tagu; nie spotkasz więc innego tagu nawiązującego do memetyki niż "memetyka". Co więcej owa forma powinna być w miarę możliwości uniwersalna: "memetyka" jest OK, ale zastosowanie tagu "memetyczny" mogłoby być nieco nienaturalne w stosunku do obiektów np. płci żeńskiej.

Tagi służą często następującemu: przykładowo dzisiaj masz ochotę poczytać raporty o obiektach memetycznych — klikasz na tag bądź wpisujesz go w okienku wyszukiwarki, a strona zwraca Ci wszystkie raporty o obiektach memetycznych! Klarowniej można na tę kwestię spojrzeć, wyobrażając sobie, że chcemy poczytać raporty o obiektach, których nie trzeba aktywować, by przejawiały swe właściwości anomalne. Autor może w swoim raporcie użyć wielu różnych słów, by owo opisać, a nawet nie używać żadnego. Poza tym, jakie słowo kluczowe wpiszesz do wyszukiwarki, by takowe raporty odnaleźć? Otóż tutaj ratuje Cię tag "autonomiczność", który bez względu na słownictwo używane przez autora raportu powinien owo dzieło oznaczać.

--------------------

Gdzie są tagi?

Przejdź na sam dół dowolnej podstrony tego projektu. Pomiędzy menu bocznym a opcjami strony ujrzysz kreskę, pod którą będą znajdować się czerwone słowa. Każde z nich jest tagiem. Ta strona ma tag: "poradnik". Widzisz?

--------------------

Czy muszę tagować swoje artykuły?

Nie musisz, ale możesz. Rób to jednak tylko wtedy, kiedy jesteś pewny absolutnie wszystkich tagów: ze względu na ich charakter administracji łatwiej będzie dodać wszystkie, niż później znaleźć pracę niepoprawnie otagowaną.

--------------------

Czy mogę tagować cudze artykuły?

Jeśli mowa o tłumaczeniach to tak: wystarczy, że skopiujesz tagi z oryginalnej pracy do tłumaczenia (oczywiście ich przetłumaczone wersje). Pamiętaj, aby nic nie pominąć!

Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości czy uwagi odnośnie tagów, to nie zapomnij skontaktować się z administracją: to specjaliści, którzy z przyjemnością pomogą. Dyskusja do tej strony jest dobrym miejscem, by zwrócić uwagę na temat dotyczący tagów.

--------------------

O potencjalnym braku tagów na stronie proszę informować administrację Polskiej Filii SCP. Wszelkie uwagi związane ze stroną i jej funcjonalnością powinny być kierowane do przedstawiciela administracji, jak również uprasza się o konsultację zmian na stronie przed ich dokonaniem.

Uwaga! Prosimy o niedodawanie tagów technicznych do strony tagów.

--------------------

Tagi Obligatoryjne

--------------------

Raport SCP

scp — Tag opisujący wszystkie raporty SCP.

oryginał — Tag opisujący dzieło oryginalne względem projektu.

lub

tłumaczenie — Tag opisujący dzieło przetłumaczone.

Klasa obiektu (wybierz jeden):
bezpieczne (safe) — Raport opisuje obiekt klasy Bezpieczne.
euclid — Raport opisuje obiekt klasy Euclid.
keter — Raport opisuje obiekt klasy Keter.
thaumiel — Raport opisuje obiekt klasy Thaumiel.
apollyon — Raport opisuje obiekt klasy Apollyon.
archon — Raport opisuje obiekt klasy Archon.
ezoteryczny (esoteric-class) — Raport opisuje obiekt, któremu nie została nadana klasa bądź została nadana klasa, która nie jest wymieniona powyżej.

Drugorzędne klasowe (opcjonalne) (do wykorzystania wraz z jedną z klas bądź tagiem "ezoteryczny"):
joke — Raport opisuje obiekt typu Joke.
zarchiwizowane (archived) — Raport opisuje obiekt zarchiwizowany.
zlikwidowane (liquidated) — Raport opisuje obiekt zlikwidowany.
zneutralizowane (neutralized) — Raport opisuje obiekt zneutralizowany.
zrozumiane (ex) — Raport opisuje obiekt zrozumiany.


Załącznik i dokument Organizacji

załącznik (supplement) — Załącznik oryginalny lub przetłumaczony.
audio — Strony z załączonymi plikami dźwiękowymi
praca-plastyczna (artwork) — Tag opisujący dzieło będące pracą plastyczną.
Goi Format — Praca napisana perspektywą GOI

oryginał — Tag opisujący dzieło oryginalne względem projektu.

lub

tłumaczenie — Tag opisujący dzieło przetłumaczone.


Opowieść

opowieść (tale) — Tag opisujący wszystkie opowieści SCP.

oryginał — Opowieść oryginalna.

lub

tłumaczenie — Opowieść przetłumaczona.


Materiał Wideo

film — Materiał wideo.

oryginał — Film oryginalny.

lub

tłumaczenie — Film przetłumaczony.


Kolaboracja

współpraca (co-authored) — praca jest napisana przez więcej niż jednego autora, ale dotyczą jej normalne zasady dodawania treści przez użytkowników.
kolaboracja (collaboration) — praca, do której można swobodnie dodawać treści nie będąc autorem.
English — Strony międzynarodowe, napisanie językiem angielskim.


Tagi specjalne

propozycja-001 — oryginalne i tłumaczone prace będące propozycjami 001. Obiekt J, EX, czy inne formy prac poza głównymi listami nie kwalifikują się pod ten tag.

--------------------

Tagi Fakultatywne

--------------------

A

adaptacja (adaptive) — Obiekt dostosowuje się do bodźców w sposób anormalny.
akustyka (acoustic) — Obiekt składa się, wpływa na, generuje lub jest roznoszony przez fale dźwiękowe. Porównać ze słuch i wibracje.
amorfizm (amorphous) — Obiekt nie ma ustalonej formy ani kształtu lub stale się zmienia. Nie łączy się z metamorfizm i zazwyczaj odnosi się do obiektów określanych jako "papki', "chmurki" lub po prostu nieokreślonych fizycznie.
antymemetyka (antimemetic) — Obiekt jest lub jest powiązany z użyciem antymemu/antymemów do tłumienia wiedzy i/lub rozumienia koncepcji, włączając w to samego siebie. Przeciwieństwo memetyka.
artefakt (artifact) — Obiekt jest lub został pierwotnie stworzony przez ludzi. Zastępowany przez oraz wyklucza się z tagami takimi jak urządzenie, narzędzie, broń, transport, itp.
automaton (automaton) — Obiekt jest urządzeniem lub konstrukcją przeznaczoną do samodzielnej pracy. Powinien być stosowany do wszystkiego, co można opisać jako "robot". Zastępuje mechanika.
autonomiczność (autonomous) — Obiekt aktywuje się samoczynnie w sposób anomalny. Dotyczy tylko obiektów, które normalnie nie aktywują się same. Nie łączy się z ożywione.

B

bakteria (bacteria) — Obiekt jest, przypomina lub wykazuje cechy bakteryjnej formy życia. Zastępuje zaraźliwość jeśli możliwe.
bezkręgowiec (invertebrate) — Obiekt wwykazuje cechy bezkręgowców lub zwierząt pozbawionych rdzenia kręgowego. Zastępywane przez specyficzne tagi bezkręgowców takie jak stawonóg czy insekt.
biologia (biological) — SCP wykazuje cechy biologiczne.
biżuteria (jewelry) — Obiekt jest przedmiotem przeznaczonym przede wszystkim do noszenia w sposób dekoracyjny. Zastępuje artefakt, wyklucza się z odzież.
broń (weapon) — Obiekt jest lub jest przeznaczony do użytku jako broń. Zastępuje artefakt.

C

chemia (chemical) — Obiekt jest anormalnym związkiem chemicznym lub wytwarza związki chemiczne w sposób anormalny.
ciecz (liquid) — Obiekt jest cieczą lub ją generuje.
cień (shadow) — Obiekt jest w szczególny sposób związany z cieniami.
czas (temporal) — Obiekt wpływa na, lub w inny sposób jest związany z upływem czasu.
czasomierz (timepiece) — Obiekt jest lub jest głównym składnikiem instrumentu lub mechanizmu przeznaczonego do pomiaru czasu. Zastępuje artefakt. Zazwyczaj używany z mechanizm lub mechanika, jeśli możliwe.
czasoprzestrzeń (spacetime) — Obiekt może np. wpływać na właściwości czasoprzestrzeni.

D

dentystyczny (dental) — Obiekt jest lub zajmuje się zębami, lub praktyką dentystyczną.
dinozaur (dinosaurian) — Obiekt jest lub odnosi się do dinozaurów nie będących ptakami.
dokument (document) — Obiekt jest dokumentem tekstowym pewnego rodzaju. Zawiera książki.
dotyk (tactile) — Obiekt jest aktywowany, wyzwalany przez lub wpływa na zmysł dotyku. Odnosi się on głównie do zmysłu dotyku, a nie tylko do czegoś, co może być aktywowane przez dotknięcie.
drapieżność (predatory) — Obiekt wykazuje zachowanie typowe dla zwierząt drapieżnych.
drewno (wooden) — Obiekt jest zbudowany w całości lub w części z drewna lub podobnego materiału. Tagu nie należy używać odnośnie do żywych, niezmodyfikowanych roślin, których materiał budulcowy składa się z drewna.
drzewny (arboreal) — Obiekt jest lub wykazuje cechy roślin drzewiastych lub drzewopodobnych. Używać w połączeniu z roślinność jeśli możliwe.

E

elektromagnetyzm (electromagnetic) — Obiekt generuje, przechowuje lub wykorzystuje energię lub pole elektromagnetyczne.
elektronika (electronic) — Obiekt jest urządzeniem elektronicznym lub jest do niego podobny.
elektryka (electrical) — Obiekt związany jest z elektrycznością.
ektoentropia (ectoentropic) — Obiekt łamie pierwsze lub drugie prawo termodynamiki, generując materię lub energię w sposób, który jest niezgodny z entropią. Tag ten odnosi się do wszystkiego, co produkuje energię lub materię w nieznany sposób. Zazwyczaj nie łączy się z pozawymiarowość.
empatia (empathic) — Obiekt jest zdolny do odczytywania lub przekazywania emocji, uczuć lub wrażeń. Porównać z telepatia.
entropia (entropic) - Obiekt jest, wykazuje, bądź jest powiązany z rozkładem entropicznym.
esokineza (essokinetic) - Obiekt jest zdolny do manipulowania rzeczywistością w anomalne sposoby. Zastępuje ektoentropia.

F

fizyka (physics) — Obiekt wpływa na konkretne prawa fizyczne lub je narusza. Zazwyczaj zastępowane przez ektoentropia, elektryka, magnetyzm itp. jeśli możliwe.
fotografia (photographic) — Obiekt jest lub ma związek z fotografią, bądź fotografia jest częścią bazowej anomali.

G

gad (reptilian) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla gadów, lub zwierząt gadopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę.
gatunek (species) — Obiekt to gatunek, a nie osobnik gatunku. W terminologii Fundacji tag ten oznacza żywe obiekty SCP, które mogą się biologicznie rozmnażać i przekazywać kolejnym pokoleniom właściwości anomalne.
gaz (gaseous) — Obiekt jest gazem lub go generuje.
genetyka (genetic) — Obiekt jest związany z genetyką lub funkcjonuje głównie poprzez genetyczne kodowanie i dekodowanie.
geologia (geological) — Obiekt jest naturalną formacją geologiczną (jaskinie, klify, góry, doliny, wulkany itd.) bądź ma na takową wpływ. Możliwe także, że obiekt może wpływać na zdarzenia geologiczne wielkiej skali (trzęsienia ziemi, lawiny itd.) Zastępywane przez planeta.
glina (clay) - Obiekt składa się głównie lub w znacznym stopniu z gliny.
głowonóg (cephalopodic) - Obiekt jest lub wykazuje cechy głowonogów lub zwierząt głowonożnych, włączając w to mątwy, ośmiornice i kałamarnice. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.
gra (game) — Obiekt jest, jest używany w, jest aktywowany przez, lub jest w inny sposób związany z jedną lub więcej gier, określonych jako metoda rozgrywki lub sportu - zwłaszcza w formie zawodów - które mogą zostać wygrane lub przegrane dzięki umiejętnościom, sile lub szczęściu. Używać w połączeniu ze sport, jeśli możliwe.
grawerunek (engraved) - Obiekt jest, lub posiada grawerowanie i/lub ryciny.
grawitacja (gravity) — Obiekt wpływa lub w znacznym stopniu wpływa na siłę grawitacji.
grzyb (fungus) — Obiekt jest lub wykazuje cechy grzybiczych form życia.

H

halucynacja (hallucination) — Obiekt wywołuje halucynacje u uczestników. Często używane ze słuch lub smak.
historia (historical) — Obiekt ma wpływ lub jest obecny w wydarzeniach historycznych, lub ma znaczenie historyczne.
humanoid (humanoid) — Obiekt jest humanoidem, lub wykazuje cechy humanoidalne.

I

insekt (insect) — Obiekt jest, bądź jest powiązany z insektami. (Nie dotyczy pająków, które powinny być tagowane pajęczy.) Używać w połączeniu ze zwierzę, jeśli możliwe.
inskrypcja (inscription) — Obiekt jest napisem, co oznacza, że ma postać napisanych lub wyrytych słów lub liczb.
interakcja (interactive) — Obiekt lub artykuł posiada interaktywne elementy, które wymagają od użytkownika działania lub interakcji.
inteligencja-kolektywna (hive-mind) — Obiekt wykazuje cechy zewnętrznego inteligencji kolektywnej.

J

jeleń (cervine) - Obiekt jest lub wykazuje cechy charakterystyczne dla jeleniowatych lub zwierząt jeleniopodobnych. Obejmuje również wszelkiego rodzaju łosie. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.

K

kaktusowy (cactaceous) -jest lub wykazuje cechy kaktusów, lub roślin z rodziny Cactaceae. Używać w połączeniu z roślinność jeśli możliwe.
kamień (stone) — Obiekt składa się głównie z kamienia lub ze skały.
klucz (key) — Obiekt jest standardowym kluczem, lub w inny sposób przeznaczony jest do odblokowania jednego lub więcej urządzeń lub pojemników.
komputer (computer) — Obiekt jest urządzeniem obliczeniowym lub wpływa na urządzenia obliczeniowe. Powinien być używany odpowiednio w połączeniu z elektronika lub mechanika jeśli możliwe. Zastępuje artefakt oraz urządzenie.
koncepcja (concept) — Obiekt jest pojęciem czysto niefizycznym lub wpływa na nie. Nie powinien być stosowany w połączeniu z tagami opisującymi właściwości fizyczne.
konstrukcja (building) — Obiekt jest budynkiem, jego częścią, jest związany z, lub wpływa na budynek tj. strukturą przeznaczoną do wykorzystania przez człowieka. Zastępuje struktura.
koń (equine) - Obiekt jest lub wykazuje cechy zwierząt koniowatych lub koniopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.
korozyjność (corrosive) — Obiekt wykazuje właściwości korozyjne.
kończyna (extremity) — Obiekt jest lub wpływa na określone kończyny. Używać bez względu na gatunek.
kot (feline) - Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla kotów lub zwierząt kotowatych. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.
kryształ (crystalline) — Obiekt jest lub wykazuje cechy kryształów.
księżyc (moon) — Obiekt jest, jest związany, lub wpływa na naturalnego satelitę lub księżyc, który może, ale nie musi być naszym księżycem. Używać w połączeniu z satelita.

L

lingwistyka (language) — Obiekt przekazuje lub wykazuje anomalię lingwistyczną.
lis (vulpine) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla lisowatych, lub zwierząt lisopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę.

M

magnetyzm (magnetic) — Obiekt jest magnetyczny lub wykazuje cechy ładunku magnetycznego i/lub przyciągania.
małpa (simian) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla małp, lub zwierząt małpopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę.
mapa (map) — Obiekt jest mapą, posiada mapę lub w inny sposób przejawia reprezentacje wizualne w postaci mapy.
matematyka (mathematical) — Obiekt jest lub wpływa na liczby, układy liczb, równania matematyczne, lub w inny sposób ma znaczenie matematyczne.
meble (furniture) — Obiekt jest lub przypomina mebel.
mechanika (mechanical) — Obiekt działa głównie w mechaniczny sposób lub jest urządzeniem mechanicznym. Zastępowane przez automaton lub mechanizm, jeśli możliwe.
mechanizm (clockwork) — Obiekt działa głównie za pomocą mechanizmów zegarowych tj. urządzeń mechanicznych skonstruowanych głównie z wykorzystaniem kół zębatych i/lub napędzane są przy użyciu sprężyny głównej. Zastępuje mechanika.
medyczny (medical) — Obiekt jest używany lub przeznaczony do użytku jako urządzenie medyczne, lub ma inne znaczenie medyczne poza dziedziną patologii.
memetyka (memetic) — Obiekt jest czynnikiem pamięciowym lub wykazuje cechy rozrostu memetycznego. Zastępuje zaraźliwość i łączy się z zagrożenie-poznawcze.
meta (meta) — Obiekt wpływa na lub jest dotknięty jego dokumentowaniem, bądź wymaga procedur zabezpieczających dotyczących sposobu jego dokumentowania.
metal (metallic) — Obiekt jest metalem lub składa się całkowicie lub w znacznym stopniu z metalu lub substancji metalowych.
metamorfizm (metamorphic) — Obiekt zmienia swoją formę lub kształt, często naśladując formę lub kształt innych przedmiotów lub podmiotów. Wyklucza się z amorfizm, zazwyczaj odnosi się do obiektów określanych jako "zmiennokształtne", bądź "mimiki".
meteorologia (meteorological) — Obiekt jest, wpływa lub jest uzależniony od istotnych elementów pogodowych.
miasto (city) — Obiekt to miasto, miejscowość lub inna osada przeznaczona do użytku ludzkiego. Powinien być stosowany tylko wtedy, gdy znaczna część miasta jest uważana za anomalną.
miejsce (location) — Obiekt jest wyjątkową lokalizacją geograficzną. Zastępywane przez miasto.
mięsożerność (carnivorous) — Obiekt jest lub wykazuje cechy zwierząt mięsożernych.
mikroskopijny (microscopic) — Obiekt jest zbyt mały, aby było możliwe zobaczenie go gołym okiem lub zaobserwowanie go w inny znaczący sposób.
mimetyczny (mimetic) — Obiekt przejawia anomalną mimikrę. Używać w połączeniu z akustyka, metamorfizm, wzrok lub innymi określeniami organoleptycznymi w miarę potrzeby.
miniatura (miniature) — Obiekt jest znacznie mniejszy niż obiekty, które przypomina.
motyl (lepidopteran) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla łuskoskrzydłych lub zwierząt motylo czy ćmopodobnych, bądź nartnikowatych. Używać w połączeniu z insekt i zwierzę, jeśli możliwe.
mrówka (formic) — Obiekt jjest lub wykazuje cechy zwierząt mrówkowatych lub mrówko-podobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę i insekt jeśli możliwe.
muzyka (musical) — Obiekt jest, wytwarza lub jest wytwarzany przez kompozycje muzyczne. Bezwględnie zastępuje sztuka.
mysz (murine) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla zwierząt myszowatych, myszy lub szczurów. Używać w połączeniu ze zwierzę.

N

nagranie (recording) — Obiekt związany jest z nagraniem audiowizualnym.
nałóg (addictive) — Obiekt wywołuje pożądanie lub uzależnienie u dotkniętych nim osób.
narracyjny (narrative) — Obiekt jest, jest powiązany z lub propaguje za pomocą informacji narracyjnych lub dokumentów.
narzędzie (tool) — Obiekt jest lub był pierwotnie przeznaczony do użycia jako narzędzie. Zastępuje artefakt.
neurologiczny (neurological) — Obiekt ma bezpośredni lub pośredni wpływ na system neurologiczny uczestników. Ma zastosowanie tylko w sytuacjach, w których potwierdzone są obiektywne zmiany neurologiczne, w przeciwieństwie do prostej zmiany zachowania podmiotu. Porównać z umysłowy.
niedźwiedź (ursine) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla niedźwiedzi, lub zwierząt niedźwiedziopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę.
nienamacalność (intangible) — Obiekt jest niematerialny w sposób, który wyklucza jego definicję jako gazu.
nieruchomy (immobile) - Obiekt nie może zostać przemieszczony w żaden sposób znany Fundacji.
niezabezpieczone (uncontained) — Obiekt nie jest ani w pełni, ani częściowo zabezpieczony. Powinien być stosowany tylko w przypadku obiektów, których żadna z instanscji nie jest zabezpieczony. Nie ma zastosowania, jeśli Fundacja z powodzeniem przechowuje jedną lub więcej instancji.
niezniszczalność (indestructible) — Obiekt nie może zostać zniszczony żadnymi znanymi przez Fundację środkami.
nocny (nocturnal) — Obiekt jest wyzwalany, aktywowany przez, lub w inny sposób jest znacząco aktywny jedynie w nocy.
nośnik (media) - Obiekt jest lub jest umieszczony na jednym lub kilku stałych lub wymiennych nośnikach analogowych lub cyfrowych, takich jak taśma, nagranie, dysk lub napęd. Zastępuje artefakt.

O

obserwacyjny (observational) — Obiekt ma właściwości, które są wyzwalane lub tłumione podczas bezpośredniej lub pośredniej obserwacji. Te właściwości mogą, ale nie muszą, być również zagrożeniami poznawczymi.
odzież (clothing) — jest to artefakt przeznaczony głównie do noszenia dla ochrony lub komfortu, włączając w to pancerze i hełmy ochronne. Zastępuje artefakt, wyklucza się z biżuteria.
ogień (fire) — Obiekt składa się z ognia, jest powiązany z ogniem lub umożliwia proces spalania.
oko (ocular) — Obiekt przypomina, jest powiązany z oczami lub wpływa na nie.
online (online) — Obiekt jest dostępny na, wykorzystuje lub jest zależny od połączenia z internetem. Używać w połączeniu z komputer lub elektronika, jeśli możliwe.
ontokinetyka (ontokinetic) — Obiekt jest zdolny do manipulowania rzeczywistością (vel "zaginania rzeczywistości") za pomocą anormalnych środków. Zastępuje ektoentropia.
opisany (inscribed) — Na obiekcie są napisy, przeważnie w formie słów i liczb. Zastąpione przez grawerunek i dokument.
organiczne (organic) — Obiekt wykazuje organiczne cechy bądź budowę.
owca (ovine) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla owiec, lub zwierząt owcopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę, jeśli możliwe.
ożywione (alive) — Obiekt jest żywy, to znaczy, że wykazuje biologiczne cechy takie jak metabolizm, odruchy i reprodukcja.

P

pajęczy (arachnid)- Obiekt jest lub wykazuje cechy pająków lub pajęczaków. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.
pamięciowy (memory-affecting) — Obiekt wywołuje wspomnienia, zmienia wspomnienia lub usuwa wspomnienia u istot świadomych, takich jak ludzie. Porównać z umysłowy.
pancernik (xenarthran) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla szczerbaków, w tym mrówkojadów pancerników i leniwców. Używać w połączeniu ze zwierzę.
paradoks (paradox) — Obiekt związany jest z paradoksem bądź sam takowy stanowi.
pasożyt (parasitic) — Obiekt wykazuje cechy typowe dla pasożytów.
pętla (loop) — Obiekt przejawia lub jest związany z powtarzającą się pętlą aktywności.
pies (canine) - Obiekt jest lub wykazuje cechy charakterystyczne dla psowatych lub zwierząt psopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.
planeta (planet) — Obiekt przypomina lub wpływa na planetę, ale niekoniecznie na Ziemię.
podziemia (subterranean) — Obiekt znajduje się w podziemiach lub ma z podziemiami inny związek.
pojemnik (container) — Obiekt jest przeznaczony do przechowywania lub przetrzymywania innych materiałów, bądź przedmiotów, włączając w to dekoracyjne wazony i inne tym podobne przedmioty. Zastępuje artefakt.
portal (portal) — Obiekt umożliwia, łamiące znane prawa świata, przenoszenie się z jednego miejsca do drugiego.
powietrze (airborne) — Obiekt żyje, porusza się lub roznosi w powietrzu.
pozawymiarowość (extradimensional) — Obiekt jest pozawymiarowego pochodzenia, przemieszcza się lub rozprzestrzenia pozawymiarowo, i/lub umożliwia podróże pozawymiarowe. Nie łączy się z ektoentropia.
pozaziemskość (extraterrestrial) — Obiekt pochodzi lub znajduje się w przestrzeni kosmicznej, i/lub umożliwia lub wykazuje podróże pozaziemskie.
prawdopodobieństwo (probability) — Obiekt może wpływać na prawdopodobieństwo.
proroczy (predictive) — Obiekt jest zdolny do udzielania informacji i zachowywania się w proroczy sposób. Zazwyczaj zastępuje wiedza.
przymus (compulsion) — Obiekt wywołuje u uczestników zachowania kompulsywne lub w inny sposób powoduje, że robią oni rzeczy, których normalnie nie zrobili by.
przyszłość (future) — Obiekt jest z przyszłości lub został w inny sposób czasowo przeniesiony z późniejszej ramy czasowej na wcześniejszą. Najczęściej używany w połączeniu z czas.
przyrząd (instrument) — Obiekt jest przyrządem, lub narzędziem przeznaczonym do delikatnych czynności naukowych lub pomiarowych.
pszczeli (apian) - Obiekt jest lub wykazuje cechy zwierząt pszczelich lub pszczelopodobnych.. Używać w połączeniu ze zwierzę oraz insekt jeśli możliwe.
ptak (avian) - Obiekt jest lub charakteryzuje się cechami ptaków lub zwierząt ptakopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę.

R

radioaktywność (radioactive) — Obiekt emituje lub wpływa na promieniowanie.
reanimacja (reanimation) — Obiekt przywraca istoty do życia ze śmierci klinicznej.
rekin (selachian) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla rekinów, lub zwierząt rekinopodobnych. Odnosi się również do płaszczek. Musi być używane wraz z ryba, może być użyte ze zwierzę.
religia (religious) — Obiekt ma znaczenie religijne.
reprodukcja (reproductive) — Obiekt w anomalny sposób wpływa na normalne, biologiczne procesy reprodukcji organizmu (np. ludzi) lub sam takim w anomalny sposób podlega.
robak (vermian) — Obiekt jest lub wykazuje cechy charakterystyczne dla zwierząt dżdżownicowatych lub robakopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę.
roślinność (plant) — Obiekt to roślina lub ma inny związek z roślinnością.
rozumność (sapient) — Umiejętności rozumowania obiektu są porównywalne z tymi cechującymi człowieka rozumnego.
rój (swarm) — Obiekt związany jest z rojem lub wykazuje jego cechy.
ruchomy (mobile) — Obiekt jest zdolny do poruszania się za pomocą anormalnych środków. Generalnie odnosi się tylko do obiektów lub bytów, które są z reguły nie są zdolne do poruszania się. Porównać z teleportacja.
ryba (piscine) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla ryb, lub zwierząt rybopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę.
rytuał (ritual) — Obiekt związany jest z rytuałem lub rutynowo powtarzanymi czynnościami.
rzeźba (sculpture) — Obiekt jest lub był trójwymiarowym dziełem sztuki. Rzeźba musi być efektem formowania, rzeźbienia lub kształtowania materiału.

S

samonaprawa (self-repairing) — Obiekt wykazuje anomalne zdolności w zakresie samonaprawy lub przywracania się do stanu funkcjonowania.
samopowielanie (self-replicating) — Obiekt jest w stanie się samodzielnie powielać
satelita (satellite) — Obiekt związany jest z naturalnym lub sztucznym satelitą danego ciała niebieskiego.
scenariusz-klasy-k (k-class-scenario) - Obiekt uczestniczy lub jest w stanie zainicjować jeden lub więcej Scenariuszy Końca Świata Klasy K. Powinien być używany tylko w artykułach, które konkretnie określają rodzaj Scenariusza Klasy K.
seksualny (sexual) — Obiekt zawiera lub wpływa na organy seksualne, aktywności seksualne czy koncepcje związane z seksem.
sen (sleep) — Obiekt związany jest ze spaniem lub snami.
sensoryczny (sensory) — Obiekt wpływa na percepcję zmysłową. Zazwyczaj używany w połączeniu z słuch, smak, węch, dotyk, i/lub wzrok.
sfera (sphere) — Obiekt jest sferyczny. Ten tag powinien być używany tylko gdy cały obiekt jest sferą, a nie tylko jego fragment bądź fragmenty.
słońce (sun) — Obiekt związany jest ze Słońcem, aczkolwiek niekoniecznie naszym.
słuch (auditory) — Obiekt jest wyzwalany, aktywowany lub wpływa na zmysł słuchu. Nie mylić z akustyka.
smak (gustatory) — Obiekt jest wyzwalany, aktywowany przez lub wpływa na zmysł smaku.
sport (sport) — Obiekt jest, jest stosowany w, jest aktywowany przez lub w inny sposób jest związany z jednym lub więcej sportów, zdefiniowany jako działanie wymagające wysiłku fizycznego i umiejętności, w którym jedna lub więcej osób konkuruje z innymi osobami lub zespołami. Powinno używać się z gra. Sprzęt lub wyposażenie przeznaczone wyłącznie lub w szczególny sposób wykorzystywane podczas zawodów sportowych powinny również być otagowane, jako odzież lub narzędzie, jeśli możliwe.
statua (statue) — Obiekt to statua lub ma związek ze statuami.
stawonóg (arthropod) - Obiekt wykazuje cechy typowe dla stawonogów, zwierząt z egzoszkieletami, segmentowanymi ciałami lub złączonymi przydatkami.
struktura (structure) — Obiekt jest sztuczną lub naturalną strukturą nieprzeznaczoną do wykorzystania przez człowieka.
stworzone-przez-fundację (foundation-made) - Obiekt został stworzony, celowo lub w inny sposób, przez samą Fundację SCP. Jedynie tylko te obiekty, których utworzenie wynikało bezpośrednio z konkretnych działań Fundacji zaliczają się do tej kategorii. Wyklucza to zjawiska, które powstały spontanicznie na terenie fundacyjnych placówek z powodu rutynowej ekspozycji terenu na dużą liczbę zawartych w nim anomalii.
szczątki (cadaver) — Obiekt jest, wpływa lub jest związany ze zwłokami, padliną lub jakąkolwiek martwą materią organiczną. Używać w połączeniu ze szkielet lub reanimacja jeśli możliwe.
sześcian (cube) - Obiekt jest sześcienny. Ten tag powinien być używany tylko gdy cały obiekt jest kostką, a nie tylko jego część bądź fragment.
szkielet (skeletal) — Obiekt jest, jest fragmentem, lub wpływa
na szkielet organizmu. "Szkielet" definiowany jest jako tkanka wsparcia strukturalnego dla organizmu wielokomórkowego, dotyczy zarówno kości, jak i chrząstek.
szkło (glass) — Obiekt składa się głównie lub w znacznym stopniu ze szkła.
sztuka (artistic) — Obiekt jest dziełem sztuki, posiada właściwości artystyczne lub ma znaczenie artystyczne. Zastępowane przez muzyka, rzeźba lub statua.

Ś

świadomość (sentient) — Obiekt jest świadomy swojego istnienia.
światło (light) — Obiekt jest wyzwalany, aktywowany lub rozprzestrzenia się przez lub w inny sposób związany z obecnością lub brakiem światła widzialnego.

T

telekineza (telekinetic) — Obiekt może manipulować obiektami lub inicjować lub wpływać na reakcje poprzez anormalne środki.
telepatia (telepathic) — Obiektmoże przekazywać informacje za pośrednictwem anormalnych środków.
teleportacja (teleportation) — Obiekt może poruszać się bez zajmowania przestrzeni lub w inny sposób przemieszczać się poprzez anormalne środki uniemożliwiające normalny ruch.
termika (thermal) — Obiekt jest aktywowany, wyzwalany przez lub rozprzestrzenia się na skutek zmian temperatury. Obejmuje to zarówno wzrosty, jak i spadki temperatury.
termodynamika (thermodynamic) — Obiekt wpływa na prawa termodynamiki lub jest w inny sposób znacząco związany z tymi prawami. Zastępuje fizyka.
toksyczność (toxic) — Obiekt wykazuje toksyczność chemiczną u uczestników.
transfiguracja (transfiguration) — Obiekt zmienia kształt lub substancję przedmiotów w sposób anormalny.
transmisja (transmission) — Obiekt transmituje informacje, zazwyczaj za pomocą fal radiowych lub innych środków elektromagnetycznych.
transport (vehicle) — Obiekt jest lub jest przeznaczony do stosowania jako środek transportu. Zastępuje artefakt.

U

umysłowy (mind-affecting) — Obiekt wpływa na myślenie podmiotów, co może obejmować zachowanie i ogólną inteligencję. Porównać z pamięciowy.
urządzenie (appliance) — Obiekt przypomina urządzenie domowe lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym. Używać w połączeniu z elektryka lub elektronika jeśli możliwe.

W

walenie (cetacean) — Obiekt jest lub wykazuje cechy zwierząt waleniowatych lub zwierząt wielorybowatych. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.
waluta (currency) - Obiekt jest, ma związek z, wpływa na, lub jest aktywowany przez pieniądze lub inne środki używane jako medium wymiany.
wąż (ophidian) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla węży, lub zwierząt wężopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę, jeśli możliwe.
węch (olfactory) — Obiekt charakteryzuje się anormalnym zapachem, rozprzestrzenia się poprzez zapach, lub wpływa na zmysł węchu.
wibracje (vibration) — Obiekt generuje anomalne wibracje lub inne powtarzalne ruchy. Porównać z akustyka.
wiedza (knowledge) — Obiekt w anomalny sposób pochłania, przechowuje, generuje, przekazuje lub posiada anomalną wiedzę. Obejmuje to SCP zdolne do dokładnego przewidywania zdarzeń. Porównać z telepatia.
wielbłąd (camelid) — Obiekt jest lub wykazuje cechy zwierząt wielbłądowatych, lub wielbłądopodobnych. Obejmuje również alpaki i lamy. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.
wielościenne (polyhedral) — Obiekt jest wielościanem, albo trójwymiarowym kształtem z płaskimi ścianami i prostymi krawędziami. wielościenne zastąpiono sześcian.
wiewiórka (sciurine) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla wiewiórek, lub zwierząt wiewiórkopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę.
wirus (virus) — Obiekt wykazuje cechy czynników wirusowych. Używać w połączeniu z biologia lub komputer. Zastępuje zarażliwość.
wzrok (visual) — Obiekt jest wyzwalany, aktywowany przez lub wpływa na zmysł wzroku. Zazwyczaj używany w połączeniu z zagrożenie poznawcze lub sensoryczny.
woda (aquatic) — Obiekt żyje, porusza się w lub rozprzestrzenia się w wodzie.
wojskowość (military) — Obiekt jest wyposażeniem wojskowym, częścią lub członkiem jednostki wojskowej, lub w inny sposób ma znaczenie wojskowe. Używać w połączeniu z broń, jeśli możliwe.
wołowy (bovine) - Obiekt jest lub charakteryzuje się cechami bydła lub zwierząt bydlęcych. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.
wrogość (hostile) — Obiekt wykazuje wrogość wobec personelu lub podmiotów wykraczającą poza zachowania instynktowne lub drapieżne.
wszystkożerność (omnivorous) — Obiekt wykazuje cechy wszystkożerności.
wymiana (exchange) — Obiekt obejmuje lub jest wywoływany przez dowolną formę wymiany dóbr fizycznych lub niematerialnych, jak na przykład barterowanie i handel pieniężny.
występ (performance) — Obiekt jest lub jest używany we wszelkich występach, takich jak tańce lub spektakle.

Z

zabawka (toy) — Obiekt jest, lub był głównie przeznaczony, do stosowania jako zabawka. Zastępuje artefakt.
zagrożenie-biologiczne (biohazard) — Obiekt stanowi zagrożenie dla ludzi bądź środowiska w wyniku jego funkcji biologicznej lub sam jest zagrożeniem biologicznym.
zagrożenie-informacyjne (infohazard) — Obiekt ten ma działanie, które jest wyzwalane, gdy jest opisywany lub gdy ktoś się do niego odnosi.
zagrożenie-poznawcze (cognitohazard) — Obiekt jest niebezpieczny dla uczestników, gdy zostanie zarejestrowany przez którykolwiek z tradycyjnych 5 zmysłów. Powinno używać się ze słuch, smak, węch, dotyk, wzrok.
zając (leporine) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla zajęczaków lub zwierząt zajęco czy królikopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę, jeśli możliwe.
zapisany (inscribed) — Obiekt posiada napisy na nim, zwykle w postaci słów lub liczb.
zaraźliwość (contagion) — Obiekt jest czynnikiem zakaźnym lub wykazuje zaraźliwe rozprzestrzenianie się. Zastępywane przez bakteria, memetyka lub wirus.
zwierzę (animal) — Obiekt jest zwierzęciem lub wykazuje cechy charakterystyczne dla życia zwierząt.

Ż

żaba (ranine) — Obiekt jest lub wykazuje cechy typowe dla żab, lub zwierząt żabopodobnych. Używać w połączeniu ze zwierzę.
żółw (chelonian) — Obiekt jest lub wykazuje cechy zwierząt żółwiowatych, bądź podobnych do żółwi słodkowodnych, lądowych lub morskich. Używać w połączeniu ze zwierzę jeśli możliwe.
żywność (food) — Obiekt jest przede wszystkim przedmiotem lub substancją przeznaczoną do spożycia.

--------------------

Tagi Organizacji (GoI)

--------------------

Polskie

argus — A.R.G.U.S Inc.
kult-chopinowski — Kult Chopinowski
pzga — Polski Związek Grzybiarstwa Anomalnego
szwagier&szwagier-motorized — Szwagier&Szwagier Motorized
wspaniałości-mieszkaniowe — Wspaniałości Mieszkaniowe sp. z o.o.
www — WWW

cbsp — Centralne Biuro do Spraw Paranormalnych


Angielskie

alexylva (alexylva) — Alexylva University — Uniwersytet Alexylva
restauracja-ambrose (ambrose-restaurant) — Ambrose Restaurant — Restauracja Ambrose
anderson (anderson) — Anderson Robotics
arkadia (arcadia) — Arcadia — Arkadia
are-we-cool-yet (are-we-cool-yet) — Are We Cool Yet?
czarna-królowa (black-queen) — The Black Queen — Czarna Królowa
rebelia-chaosu (chaos-insurgency) — The Chaos Insurgency — Rebelia Chaosu
duch-chicago (chicago-spirit) — Chicago Spirit — Duch Chicago
kościół-zepsutego-boga (broken-god) — The Church of the Broken God — Kościół Zepsutego Boga
drugi-hytoth (second-hytoth) — Church of the Second Hytoth — Kościół Drugiego Hytotha
uczelnia-jelenia (deer-college) — Deer College — Uczelnia Jelenia
dr-wondertainment (dr-wondertainment) — Dr Wondertainment
fabryka (factory) — The Factory — Fabryka
piąty-kościół (fifthist) — The Fifth Church — Piąty Kościół
gamers-against-weed (gamers-against-weed) Gamers Against Weed
globalna-koalicja-okultystyczna (global-occult-coalition) — The Global Occult Coalition — Globalna Koalicja Okultystyczna
gru-dywizja-p (gru-division-p) — GRU Division "P" — GRU Dywizja "P"
herman-fuller (herman-fuller) — Herman Fuller's Circus of Disquieting — Cyrk Niepokoju Hermana Fullera
inicjatywa-horyzontu (horizon-initiative) — The Horizon Initiative — Inicjatywa Horyzontu
ijamea (ijamea) — IJAMEA
fundacja-charytatywna-manna (manna-charitable-foundation) — Manna Charitable Foundation — Fundacja Charytatywna Manna
marshall-carter-and-dark (marshall-carter-and-dark) — Marshall Carter, and Dark Ltd.
nikt (nobody) — "Nobody" — "Nikt"
oria (reclamation) — Office For The Reclamation of Islamic Artifacts — Biuro Odzyskiwania Islamskich Artefaktów
oneiroi (oneiroi) — Oneiroi Collective — Zbiorowość Oneiroi
parawatch (parawatch) — Parawatch — Parawatch
laboratoria-prometeusza (prometheus) — Laboratoria Prometeusza, Inc.
pentagram (pentagram) — Pentagram — Pentagram
ręka-węża (serpents-hand) — The Serpent's Hand — Ręka Węża
sarkiści (sarkic) — Sarkic Cults — Kulty Sarkickie
shark-punching-center (shark-punching-center) — Shark Punching Center
inicjatywa-trzech-księżyców (three-moons-initiative) — The Three Moons Initiative — Inicjatywa Trzech Księżyców
uiu (unusual-incidents-unit) — Unusual Incidents Unit — Jednostka Incydentów Nadzwyczajnych
vikander-kneed — Vikander-Kneed Technical Media
różdżkarze (wandsmen) — Różdżkarze
wws (wilsons-wildlife) — Wilson's Wildlife Solutions

bezimienni (nameless) — Bezimienni
dado (dado) — dado
departament-anormalności (abnormalities) — Departament Anormalności
departament-likwidacji (decommissioning-dept) — Decommissioning Department — Departament Likwidacji
dewici (daevite) — Daevites — Dewici
dzieci-nocy (children-of-the-night) — Children of the Night — Dzieci Nocy
dzieci-pochodni (children-of-the-torch) — Children of the Torch — Dzieci Pochodni
klasa-z-76 (class-of-76) — Class of 76' — Klasa z 76
nieporozumienia (miscommunications) — Department of Miscommunications — Departament Nieporozumień
obskura (obskura) — Ahnerbe Obskurakorps
powieszony-król (hanged-king) — Hanged King — Powieszony Król
szkarłatny-król (scarlet-king) — Scarlet King — Szkarłatny Król
teologia-taktyczna (tactical-theology) — Department of Tactical Theology — Departament Teologii Taktycznej
wyjec-wzorów (pattern-screamer) — Pattern Screamers — Wyjce Wzorów

--------------------

Tagi kanonów

--------------------

Polskie

chwasty — Chwasty
czarne-niebo — Czarne Niebo
fundacya — Fundacya
przyczajone-leczenie — Przyczajone Leczenie
symonia — Symonia
zwarcie — Zwarcie


Angielskie

aiad (aiad)
ad-astra (ad-astra)
bellerwersum (bellerverse)
bez-powrotu (no-return)
brzask (daybreak)
doktorzy-kościoła (doctors-of-the-church)
eschatologia-konkurencyjna (competitive-eschatology)
etdp (etdp)
globalna-koalicja-okultystyczna (global-occult-coalition)
katalog-deepwell (deepwell-catalog)
klasyczne-odrodzenie (classical-revival)
lolfoundation (lolfoundation)
na-górze-golgota (on-mount-golgotha)
najzimniejsza-wojna (the-coldest-war)
nieufundowana (unfounded)
mężczyzna-którego-tam-nie-było (man-who-wasnt-there)
on-guard-43 (on-guard-43)
sotm (sotm)
spoko-wojna-2 (cool-war-2)
strach-i-cyrki (dread&circuses)
s&c-plastics (s&c-plastics)
szczurze-gniazdo (rats-nest)
trzecie-prawo (third-law)
twisted-pines (twisted-pines)
zielony-król (green-king)
wojna-na-wszystkich-frontach (war-on-all-fronts)
wonderful-world (wonderful-world)
wymiana-antarktyczna (antarctic-exchange)
z-archiwum-120 (from-120s-archives)
zatoka (the-gulf)
zepsuta-maskarada (broken-masquerade)
zielony-król (green-king)
zmartwychstanie (resurrection)

--------------------

Tagi zawartości

--------------------

dla-dorosłych (adult) — oznacza zawartość przeznaczoną dla dorosłych odbiorców, czytanie na własną odpowiedzialność

--------------------

Chmura tagów

--------------------

adaptacja ad-astra admin aiad akustyka alagadda alexylva amorfizm anderson antymemetyka apollyon archon are-we-cool-yet argus arkadia artefakt audio author automaton autonomiczność bakteria bezimienni bezkręgowiec bezpieczne bez-powrotu biologia biżuteria broń brzask cbsp chemia chwasty ciecz cień czarna-królowa czarne-niebo czas czasomierz czasoprzestrzeń dado dentystyczny departament-anormalności departament-likwidacji dewici dinozaur dla-dorosłych doktor-fostergrant doktor-kot doktor-sosna dokument dotyk drapieżność drewno drugi-hytoth dr-wondertainment drzewny duch-chicago dzieci-nocy ekstremalność ektoentropia elektromagnetyzm elektronika elektryka empatia entropia esej esokineza euclid ezoteryczny fabryka film fizyka fotografia fragment fundacja-charytatywna-manna fundacya gad gamers-against-weed gatunek gaz genetyka geologia glina globalna-koalicja-okultystyczna głowonóg goi-format goipl2021 gra grawerunek grawitacja gru-dywizja-p grzyb halucynacja herman-fuller historia horror-wonders hub humanoid inicjatywa-horyzontu inicjatywa-trzech-księżyców insekt inskrypcja inteligencja-kolektywna interakcja iw2017 iwiel2017 iwiel2020 jeleń joke kaktusowy kamień kanonpl2021 katalog-deepwell keter kindness klasa-z-76 klucz koigarezaki-simbun kolaboracja komputer koń koncepcja kończyna koniec-śmierci konkurs-dziady konstrukcja korozyjność kościół-zepsutego-boga kot kryształ księżyc kult-chopinowski kw2017 kw2018 kw2021 laboratoria-prometeusza lingwistyka logos-inc lolfoundation małpa mapa marshall-carter-and-dark matematyka meble mechanika mechanizm medyczny memetyka meta metadata metal metamorfizm meteorologia mężczyzna-którego-tam-nie-było miasto miejsce mięsożerność mikroskopijny mimetyczny miniatura mobilność motyl motyw mrówka muzyka mysz nagranie najzimniejsza-wojna nałóg narracyjny narzędzie neurologiczny nieaktualne niedźwiedź nienamacalność nieporozumienia nieruchomy nieufundowana niezabezpieczone niezniszczalność nikt nocny nośnik obiekt obserwacyjny obskura odzież ogień oko olimpia on-guard-43 online ontokinetyka opisany opowieść organiczne oria oryginał owadzie-piekło owca ożywione pajęczy pamięciowy pangloss paradoks parawatch pasożyt pentagram pętla piąty-kościół pies pl200 placówka planeta podziemia pojemnik poradnik portal powieszony-król powietrze pozawymiarowość pozaziemskość praca-plastyczna prawdopodobieństwo prezes-pzga propozycja-001 proroczy przyczajone-leczenie przymus przyrząd przyszłość pszczeli ptak pzga rada-nadniedźwiedzia radioaktywność reanimacja rebelia-chaosu ręka-węża rekin religia reprodukcja restauracja-ambrose robak robert-amerstein rój roślinność różdżkarze roztrzyn rozumność rs2020 ruchomy ryba rytuał rzeźba samonaprawa samopowielanie sarkiści satelita scenariusz-klasy-k scp s&c-plastics seksualny sen sensoryczny sfera shark-punching-center shūshū-in słońce słuch smak sotm spoko-wojna-2 sport ssak statua stawonóg strach-i-cyrki struktura stworzone-przez-fundację świadomość światło syl2020 syl2021 symonia szablon szczątki sześcian szkarłatny-król szkielet szkło sztuka szwagier&szwagier-motorized telekineza telepatia teleportacja teologia-taktyczna termika termodynamika thaumiel tłumaczenie toksyczność transfiguracja transmisja transport trzecie-prawo twisted-pines uczelnia-jelenia uiu umysłowy urządzenie walenie waluta wąż węch wibracje wiedza wielbłąd wielki-konstruktor wielościenne wiewiórka wirus woda wojna-na-wszystkich-frontach wojskowość wołowy wonderful-world wrogość wspaniałości-mieszkaniowe współpraca wszystkożerność wws www wyjec-wzorów wymiana występ wzrok x żaba zabawka zagrożenie-biologiczne zagrożenie-informacyjne zagrożenie-poznawcze zając załącznik zapisany zaraźliwość zarchiwizowane z-archiwum-120 zatoka zepsuta-maskarada zmartwychstanie zneutralizowane żółw zrozumiane zwarcie zwierzę żywność
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported