Testy przeprowadzane na SCP-PL-106
ocena: +3+x

Test 1

Test przenikalności SCP-PL-106 przez poszczególne materiały.

Notatka: Test przeprowadzono bezpośrednio po przewiezieniu SCP-PL-106 do Ośrodka Humanoidalnego 11. Wyniki pomogły przygotować przechowalnię dla podmiotu. Testy prowadził Dr Kowalski oraz specjalista ds. przechowywania J. Mięta.

W poszczególnych eksperymentach zastosowano schemat: Materiał; Grubość materiału; Czas zapadania.

Materiał: Drewno dębowe
Grubość materiału: 10 [cm]
Czas zapadania: 9,48 sekund

Materiał: Drewno lipowe
Grubość materiału: 10 [cm]
Czas zapadania: 8,67 sekund

Materiał: Aluminium
Grubość materiału: 10 [cm]
Czas zapadania: 37 sekund

Materiał: Ołów
Grubość materiału: 10 [cm]
Czas zapadania: 2 minuty 10 sekund

Notatka: Właściwie, mogliśmy się tego spodziewać, iż w ołów obiekt będzie się zapadał najdłużej. Skoro 10 centymetrów ołowiu działa w takim czasie, to pół metra powinno zatrzymać SCP-PL-106 na nieco ponad godzinę.

Materiał: Osm
Grubość materiału: 7 [cm]
Czas zapadania: 3 minuty

Notatka: Osm ma większą gęstość, niż ołów, jednakże bardziej opłacalne będzie wykonanie przechowalni z ołowiu. Osmu można użyć do pokrycia klawiatury komputera, za pomocą której szybciej i łatwiej podmiot będzie mógł się z nami posługiwać.

Materiał: Beton budowlany
Grubość materiału: 10 [cm]
Czas zapadania: 25 sekund

Materiał: Woda
Grubość materiału: Zbiornik wypełniono wodą do głębokości 20 [cm]
Czas zapadania: 1 sekunda; woda wykazywała brak oporu wobec SCP-PL-106

Notatka: Interesujące, woda ma większą gęstość od drewna, a mimo to obiekt od razu się w niej zapadł… pewnie wpływ maja na to cząsteczki cieczy ułożone luźniej od ciał stałych.

Materiał: Stal
Grubość materiału: 10 [cm]
Czas zapadania: 1 minuta 49 sekund

Materiał: Czyste żelazo
Grubość materiału: 10 [cm]
Czas zapadania: 1 minuta 35 sekund

Informacja: W celu przeprowadzenia testów z innymi materiałami należy zwrócić się do doktora Bartkowskiego oraz okazać pisemny wniosek o przeprowadzenie eksperymentu.


Test 2

Test wpływu temperatury na SCP-PL-106.

Notatka: Testy zostały przeprowadzone w specjalnym pomieszczeniu służącym do otrzymywania skrajnie wysokich oraz niskich temperatur. Badania przeprowadzał Dr Matthew.

Część.1

Temperatura była stopniowo podnoszona, aż do osiągnięcia 200 [°C], kiedy to testy zostały przerwane z powodu niebezpiecznego wzrostu energii pobieranej przez SCP-PL-106, natomiast sam obiekt twierdził, iż czuje nieprzyjemny gorąc. Oprócz zwiększonego poboru energii, zauważono zwiększone drgania atomów SCP-PL-106, przez co jego sylwetka była silniej rozmyta.

Część.2

Temperatura była stopniowo obniżana, aż do osiągnięcia -100 [°C], gdyż ciało SCP-PL-106 bardzo słabo pobierało energię, co mogło spowodować śmierć obiektu. Zauważono również słabsze rozmycie sylwetki SCP-PL-106.

Notatka: Jeżeli temperatura zwalnia drgania atomów SCP-PL-106, określona temperatura mogłaby przywrócić podmiot do prawie że „normalnego” stanu, jednakże SCP-PL-106 tym samym zginąłby z powodu braku energii podtrzymującej funkcje życiowe. Poza tym, po ponownym podniesieniu temperatury atomy znowu weszły by w stan drgań.


Test 3

Test wpływu określonych częstotliwości dźwięku na SCP-PL-106.

Notatka: Testy zostały przeprowadzone w specjalnie wygłuszonym pomieszczeniu. Testy prowadził Dr Frączewski. W określonych częstotliwościach puszczano muzykę ze „Zmierzchu Bogów” Richarda Wagnera.

Fale infradźwiękowe: Podczas przebiegu testu nie zauważono żadnych zmian u SCP-PL-106, jak i on również zdawał się nie reagować na fale dźwiękowe.

Fale słyszalne: Rezultat ten sam co w poprzednim teście.

Fale ultradźwiękowe: SCP-PL-106 nie reagował na fale dźwiękowe, jednakże po osiągnięciu częstotliwości bliskiej 1 gigaherca [GHz] podmiot zgłosił, iż słyszy cichą i przygłuszoną muzykę.

Notatka: Jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia się z SCP-PL-106 za pomocą mowy. Wnoszę o kontynuowanie badań nad dźwiękiem i jego częstotliwościami.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported