Uwagi do wpływu SCP-PL-024 na otoczenie
ocena: 0+x

01/18/████
Notatka Uwagi dotyczą:
SCP-PL-024
Prowadzący/a badania (nazwisko i poziom uprawnień): Dr ██████████, poziom trzeci


Notatka Uwagi:
Pragnę zauważyć, iż anomalne działania podmiotu oddziałują na otoczenie w sposób anomalny. To nie błąd w zapisie. Anomalnym działaniem jest osiąganie przez SCP-PL-024 prędkości niekiedy przekraczającej 100 kilometrów na godzinę (km/h) w czasie ~0,088 sekundy. Anomalnym oddziaływaniem są natomiast reakcje widzących to osób postronnych, a konkretniej — brak reakcji. Podmiot często "rozpędzał się" w centrum miasta (najbliżej drogi szybkiego ruchu), taranując przechodniów, zwierzęta (nawet wielkości krowy) i samochody, nie doczekując jednak ze strony poszkodowanych żadnego komentarza czy słów sprzeciwu albo gróźb. Porównanie zabrzmi nieco trywialnie, ale SCP-PL-024 traktowany jest jak duch.
W tej sytuacji niepokoi i zastanawia możliwość obserwowania go przez członków Fundacji. Jeśli podmiot posiadł umiejętność manipulowania czasem nawet w ograniczonym zakresie, istnieje prawdopodobieństwo, iż na skutek nieznanych okoliczności wszystkie osoby biorące udział w badaniach zostały — w wyniku splotu różnych czynników — obdarzone umiejętnością dostrzeżenia obiektu, choć to dość śmiała hipoteza.
Niemniej nie zważając na teorie, SCP-PL-024 musi za wszelką cenę pozostawać pod bezwzględnym, całodobowym nadzorem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported